Ανάλυση Αγοράς

2009
2019
2020
2009 - 2020
Επισκόπηση Τομέα

Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης € 237.2 εκατομμύριο

Κατασκευαστικές εργασίες € 599.4 εκατομμύριο

Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς € 864.0 εκατομμύριο

Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες € 964.2 εκατομμύριο

Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης € 703.1 εκατομμύριο

Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής € 964.2 εκατομμύριο

Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας € 226.4 εκατομμύριο

Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων € 128.5 εκατομμύριο

Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα € 182.9 εκατομμύριο

Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου € 78.7 εκατομμύριο

Η Μέση Βαθμολογία Καλών Δημοσίων Συμβάσεων με την Πάροδο του Χρόνου
Μέσος όρος βαθμολογίας 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Έτος 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Η Μέση Βαθμολογία Καλών Δημοσίων Συμβάσεων ανά τομέα
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Μέσος όρος βαθμολογίας [35 άλλοι τομείς με λιγότερο από 63.23] Γεωργικά μηχανήματα Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας Υπηρεσίες γεωργίας, δασοκομίας, φυτοκομίας, υδατοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού)
Δημόσιοι Διαγωνισμοί με την πάροδο του Χρόνου
Αριθμός Προσφορών 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Έτος 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260
Τύπος Διαδικασίας
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000 2000 Αριθμός Προσφορών Competitive Dialog Negotiated Negotiated Without Publication Negotiated With Publication Restricted Open
Κύριοι Προμηθευτές
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 Αριθμός Προσφορών Hnit verkfræðistofa hf Rekstrarvörur ehf Hópbílar hf Nýherji hf Íslenskir aðalverktakar hf Hreinsitækni ehf Opin kerfi ehf Icepharma Garðlist ehf Íslenska gámafélagið ehf
Κύριοι Αγοραστές
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 Αριθμός Προσφορών Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik Energy) Orkuveita Reykjavikur Landsnet hf. Landsvirkjun Reykjavik Procurement Office Rikiskaup (Central Public Procurement) Ríkiskaup Reykjavik Procurement Department Rikiskaup (The State Trading Centre) Rikiskaup (The State Trading Centre)
Όγκος (€) ανά Περιοχή
Φόρτωση...
Χωρίς δεδομένα

Τομείς: 45

Προφίλ Τομέα CPV Όνομα Αριθμός Προσφορών Όγκος Διαγωνισμών (€)
33 Ιατρικές συσκευές, φαρμακευτικά προϊόντα και προϊόντα ατομικής περιποίησης 304 € 237.2 εκατομμύριο
45 Κατασκευαστικές εργασίες 254 € 599.4 εκατομμύριο
34 Εξοπλισμός μεταφοράς και βοηθητικά μέσα μεταφοράς 225 € 864.0 εκατομμύριο
90 Υπηρεσίες λυμάτων, απορριμμάτων, καθαρισμού και περιβαλλοντικές υπηρεσίες 216 € 964.2 εκατομμύριο
71 Υπηρεσίες αρχιτεκτονικής, κατασκευαστικών έργων, έργων πολιτικού μηχανικού και επίβλεψης 111 € 703.1 εκατομμύριο
44 Δομές και υλικά κατασκευαστικών έργων· βοηθήματα κατασκευαστικών έργων (εκτός από ηλεκτρικές συσκευές) 105 € 58.8 εκατομμύριο
60 Υπηρεσίες μεταφορών (εκτός από μεταφορά αποβλήτων) 105 € 54.6 εκατομμύριο
66 Χρηματοπιστωτικές και ασφαλιστικές υπηρεσίες 92 € 64.4 εκατομμύριο
31 Ηλεκτρικές μηχανές, συσκευές, εξοπλισμός και αναλώσιμα· φωτισμός 91 € 179.3 εκατομμύριο
48 Πακέτα λογισμικού και συστήματα πληροφορικής 76 € 964.2 εκατομμύριο
38 Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (εκτός από γυαλιά) 72 € 5.0 εκατομμύριο
09 Πετρελαϊκά προϊόντα, καύσιμα, ηλεκτρική και άλλες πηγές ενέργειας 68 € 226.4 εκατομμύριο
79 Επιχειρηματικές υπηρεσίες: νομικές, μάρκετινγκ, παροχής συμβουλών, πρόσληψης, εκτύπωσης και ασφάλειας 64 € 20.1 εκατομμύριο
42 Μηχανήματα βιομηχανικών εγκαταστάσεων 63 € 128.5 εκατομμύριο
39 Έπιπλα (όπου περιλαμβάνονται έπιπλα γραφείου), επιπλώσεις, οικιακές συσκευές (εκτός από συσκευές φωτισμού) και προϊόντα καθαρισμού 62 € 57.8 εκατομμύριο
15 Τρόφιμα, ποτά, καπνός και συναφή προϊόντα 55 € 182.9 εκατομμύριο
30 Μηχανήματα γραφείου και υπολογιστές, εξοπλισμός και προμήθειες εκτός από έπιπλα και πακέτα λογισμικών 52 € 49.9 εκατομμύριο
72 Υπηρεσίες τεχνολογίας των πληροφοριών: παροχή συμβουλών, ανάπτυξη λογισμικού, Διαδίκτυο και υποστήριξη 52 € 51.3 εκατομμύριο
03 Προϊόντα γεωργίας, κτηνοτροφίας, αλιείας, δασοκομίας και συναφή προϊόντα 45 € 5.2 εκατομμύριο
55 Υπηρεσίες ξενοδοχείων, εστιατορίων και λιανικού εμπορίου 42 € 25.1 εκατομμύριο
32 Εξοπλισμός ραδιοφωνίας, τηλεόρασης, επικοινωνιών, τηλεπικοινωνιών και συναφής εξοπλισμός 40 € 9.4 εκατομμύριο
43 Μηχανήματα για εξοπλισμό ορυχείων, λατομείων, κατασκευών 32 € 107.0 εκατομμύριο
73 Υπηρεσίες έρευνας και ανάπτυξης, καθώς και συναφείς υπηρεσίες παροχής συμβουλών 31 € 5.6 εκατομμύριο
50 Υπηρεσίες επισκευής και συντήρησης 26 € 49.9 εκατομμύριο
64 Υπηρεσίες ταχυδρομείων και τηλεπικοινωνιών 21 € 2.3 εκατομμύριο
14 Εξορυκτικά προϊόντα, βασικά μέταλλα και συναφή προϊόντα 18 € 2.6 εκατομμύριο
35 Εξοπλισμός ασφαλείας και πυρόσβεσης, αστυνομικός και αμυντικός εξοπλισμός 17 € 1.9 εκατομμύριο
98 Λοιπές κοινοτικές, κοινωνικές και ατομικές υπηρεσίες 15 € 4.0 εκατομμύριο
77 Υπηρεσίες γεωργίας, δασοκομίας, φυτοκομίας, υδατοκαλλιέργειας και μελισσοκομίας 14 € 3.7 εκατομμύριο
85 Υγειονομικές και κοινωνικές υπηρεσίες 13 € 16.5 εκατομμύριο
18 Είδη και εξαρτήματα ρουχισμού, υπόδησης, αποσκευών 11 € 0
22 Έντυπο υλικό και συναφή προϊόντα 9 € 2.3 εκατομμύριο
37 Μουσικά όργανα, είδη αθλητισμού, επιτραπέζια παιχνίδια, παιδικά παιχνίδια, είδη χειροτεχνίας, υλικά και εξαρτήματα καλλιτεχνίας 9 € 734,987.82
24 Χημικά προϊόντα 8 € 0
63 Βοηθητικές και επικουρικές υπηρεσίες μεταφορών· υπηρεσίες ταξιδιωτικών πρακτορείων 8 € 1.2 εκατομμύριο
80 Υπηρεσίες εκπαίδευσης και επιμόρφωσης 7 € 818,160
65 Επιχειρήσεις δημόσιας ωφέλειας 6 € 0
19 Δέρμα και υφάσματα, υλικά από πλαστικό και καουτσούκ 5 € 0
92 Ψυχαγωγικές, πολιτιστικές και αθλητικές υπηρεσίες 4 € 2.6 εκατομμύριο
41 Συλλογή και καθαρισμός νερού 3 € 4.1 εκατομμύριο
51 Υπηρεσίες εγκατάστασης (εκτός από υπηρεσίες εγκατάστασης λογισμικού) 3 € 0
70 Υπηρεσίες που αφορούν τα ακίνητα 3 € 354,850
16 Γεωργικά μηχανήματα 2 € 0
75 Υπηρεσίες δημόσιας διοίκησης, άμυνας και κοινωνικής ασφάλισης 2 € 613,932
76 Υπηρεσίες σχετιζόμενες με τη βιομηχανία πετρελαίου και φυσικού αερίου 2 € 78.7 εκατομμύριο