Markedsanalyse

2009
2019
2020
2009 - 2020
Sektor-overblik

Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje € 237.2 Millioner

Bygge- og anlægsarbejder € 599.4 Millioner

Transportudstyr og transporthjælpemidler € 864.0 Millioner

Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse € 964.2 Millioner

Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed € 703.1 Millioner

Programpakker og informationssystemer € 964.2 Millioner

Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder € 226.4 Millioner

Industrimaskiner € 128.5 Millioner

Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter € 182.9 Millioner

Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien € 78.7 Millioner

Gennemsnittet for gode indkøbsscorer over en årrække
Gennemsnitlige score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 År 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Gennemsnittet for gode indkøbsscorer per sektor
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Gennemsnitlige score [35 andre sektorer med mindre end 63.23] Landbrugsmaskiner Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter Offentlig administration, forsvar og socialsikring Tryksager og beslægtede produkter Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger Installationstjenester (undtagen programmel)
Udbud over en periode
Antal udbud 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 År 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260
Proceduretype
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000 2000 Antal udbud Competitive Dialog Negotiated Negotiated Without Publication Negotiated With Publication Restricted Open
Primære leverandører
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 Antal udbud Hnit verkfræðistofa hf Rekstrarvörur ehf Hópbílar hf Nýherji hf Íslenskir aðalverktakar hf Hreinsitækni ehf Opin kerfi ehf Icepharma Garðlist ehf Íslenska gámafélagið ehf
Primære købere
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 Antal udbud Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik Energy) Orkuveita Reykjavikur Landsnet hf. Landsvirkjun Reykjavik Procurement Office Rikiskaup (Central Public Procurement) Ríkiskaup Reykjavik Procurement Department Rikiskaup (The State Trading Centre) Rikiskaup (The State Trading Centre)
Volumen (€) ud fra region
Indlæser ...
Intet data

Sektorer: 45

Sektorprofil CPV Navn Antal udbud Udbudsvolumen (€)
33 Medicinsk udstyr, lægemidler og produkter til personlig pleje 304 € 237.2 Millioner
45 Bygge- og anlægsarbejder 254 € 599.4 Millioner
34 Transportudstyr og transporthjælpemidler 225 € 864.0 Millioner
90 Tjenesteydelser i forbindelse med spildevand, affald, rengøring og miljøbeskyttelse 216 € 964.2 Millioner
71 Arkitekt-, konstruktions-, ingeniør- og inspektionsvirksomhed 111 € 703.1 Millioner
44 Byggekonstruktioner og -materialer; andre byggevarer (undtagen elapparatur) 105 € 58.8 Millioner
60 Transporttjenester (ikke affaldstransport) 105 € 54.6 Millioner
66 Finansielle tjenester og forsikringstjenester 92 € 64.4 Millioner
31 Elektriske maskiner, apparatur, udstyr og forbrugsartikler; belysning 91 € 179.3 Millioner
48 Programpakker og informationssystemer 76 € 964.2 Millioner
38 Laboratorieudstyr, optisk udstyr og præcisionsudstyr (ikke briller) 72 € 5.0 Millioner
09 Mineralolieprodukter, brændselsstoffer, elektricitet og andre energikilder 68 € 226.4 Millioner
79 Forretningstjenesteydelser: forskrifter, markedsføring, rådgivning, rekruttering, trykning og sikkerhed 64 € 20.1 Millioner
42 Industrimaskiner 63 € 128.5 Millioner
39 Inventar (inkl. kontorinventar), boligudstyr, husholdningsapparater (ekskl. belysning) og rengøringsmidler 62 € 57.8 Millioner
15 Fødevarer, drikkevarer, tobak og beslægtede produkter 55 € 182.9 Millioner
30 Kontor- og edb-maskiner, -udstyr og -artikler, herunder ikke møbler og softwarepakker 52 € 49.9 Millioner
72 It-tjenester: rådgivning, programmeludvikling, internet og support 52 € 51.3 Millioner
03 Produkter fra landbrug, husdyrbrug, fiskeri og skovbrug samt lignende produkter 45 € 5.2 Millioner
55 Tjenester i forbindelse med hotel, restaurant og detailhandel 42 € 25.1 Millioner
32 Radio-, fjernsyns-, kommunikations- og telekommunikationsudstyr og beslægtet udstyr 40 € 9.4 Millioner
43 Maskiner til minedrift, stenbrydning samt bygge- og anlæg 32 € 107.0 Millioner
73 Forsknings- og udviklingsvirksomhed og hermed beslægtet konsulentvirksomhed 31 € 5.6 Millioner
50 Reparations- og vedligeholdelsestjenester 26 € 49.9 Millioner
64 Post- og telekommunikationstjenester 21 € 2.3 Millioner
14 Minedriftsprodukter, basismetaller og beslægtede produkter 18 € 2.6 Millioner
35 Sikkerheds-, brandbekæmpelses, politi- og forsvarsudstyr 17 € 1.9 Millioner
98 Andre kollektive, sociale og personlige tjenesteydelser 15 € 4.0 Millioner
77 Tjenesteydelser i forbindelse med landbrug, skovbrug, havebrug, akvakultur og biavl 14 € 3.7 Millioner
85 Sundhedsvæsen og sociale foranstaltninger 13 € 16.5 Millioner
18 Beklædningsartikler, fodtøj, bagageartikler og tilbehør 11 € 0
22 Tryksager og beslægtede produkter 9 € 2.3 Millioner
37 Musikinstrumenter, sportsvarer, spil, legetøj, kunsthåndværks- og kunstnerartikler, tilbehør 9 € 734,987.82
24 Kemiske produkter 8 € 0
63 Hjælpevirksomhed i forbindelse med transport; rejsebureauvirksomhed 8 € 1.2 Millioner
80 Uddannelse og undervisning 7 € 818,160
65 Offentlige værker 6 € 0
19 Læder og tekstilstoffer, plast- og gummimaterialer 5 € 0
92 Forlystelser, kultur og sport 4 € 2.6 Millioner
41 Indvundet og renset vand 3 € 4.1 Millioner
51 Installationstjenester (undtagen programmel) 3 € 0
70 Virksomhed i forbindelse med fast ejendom 3 € 354,850
16 Landbrugsmaskiner 2 € 0
75 Offentlig administration, forsvar og socialsikring 2 € 613,932
76 Virksomhed med relation til olie- og gasindustrien 2 € 78.7 Millioner