Анализ на пазара

2009
2019
2020
2009 - 2020
Секторен преглед

Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи € 237.2 милиона

Строителни и монтажни работи € 599.4 милиона

Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране € 864.0 милиона

Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда € 964.2 милиона

Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги € 703.1 милиона

Софтуерни пакети и информационни системи € 964.2 милиона

Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници € 226.4 милиона

Машини за промишлена употреба € 128.5 милиона

Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти € 182.9 милиона

Услуги, свързани с добива на нефт и газ € 78.7 милиона

Среден резултат на добри обществени поръчки във времето
Среден резултат 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Година 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60
Среден резултат на добри обществени поръчки по сектор
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Среден резултат [35 други сектори с по-малко от 63.23] Селскостопански машини Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване Печатни материали и свързани с тях продукти Услуги на здравеопазването и социалните дейности Услуги по инсталиране (с изключение на софтуер)
Оферти през време
Брой на оферти 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Година 0 0 20 20 40 40 60 60 80 80 100 100 120 120 140 140 160 160 180 180 200 200 220 220 240 240 260 260
Вид процедура
0 0 200 200 400 400 600 600 800 800 1000 1000 1200 1200 1400 1400 1600 1600 1800 1800 2000 2000 Брой на оферти Competitive Dialog Negotiated Negotiated Without Publication Negotiated With Publication Restricted Open
Основни доставчици
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 Брой на оферти Hnit verkfræðistofa hf Rekstrarvörur ehf Hópbílar hf Nýherji hf Íslenskir aðalverktakar hf Hreinsitækni ehf Opin kerfi ehf Icepharma Garðlist ehf Íslenska gámafélagið ehf
Основни възложители
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 Брой на оферти Orkuveita Reykjavíkur (Reykjavik Energy) Orkuveita Reykjavikur Landsnet hf. Landsvirkjun Reykjavik Procurement Office Rikiskaup (Central Public Procurement) Ríkiskaup Reykjavik Procurement Department Rikiskaup (The State Trading Centre) Rikiskaup (The State Trading Centre)
Обем (€) по регион
Зареждане...
Няма данни

Сектори: 45

Секторен профил Общ речник за обществени поръчки (CPV) Име Брой на офертите Обем на търговете (€)
33 Медицинско оборудване, фармацевтични продукти и продукти за лични грижи 304 € 237.2 милиона
45 Строителни и монтажни работи 254 € 599.4 милиона
34 Транспортно оборудване и помощни продукти за транспортиране 225 € 864.0 милиона
90 Услуги, свързани с отпадъчните води, битовите отпадъци, чистотата и околната среда 216 € 964.2 милиона
71 Архитектурни, строителни, инженерни и инспекционни услуги 111 € 703.1 милиона
44 Строителни конструкции и материали; помощни строителни материали (без електрически апарати) 105 € 58.8 милиона
60 Транспортни услуги (с изключение на извозването на отпадъци) 105 € 54.6 милиона
66 Финансови и застрахователни услуги 92 € 64.4 милиона
31 Електрически машини, уреди, оборудване и консумативи; осветление 91 € 179.3 милиона
48 Софтуерни пакети и информационни системи 76 € 964.2 милиона
38 Лабораторно, оптично и прецизно оборудване (без стъклени изделия) 72 € 5.0 милиона
09 Нефтопродукти, горива, електричество и други енергоизточници 68 € 226.4 милиона
79 Бизнес услуги: право, маркетинг, консултиране, набиране на персонал, печат и охрана 64 € 20.1 милиона
42 Машини за промишлена употреба 63 € 128.5 милиона
39 Обзавеждане (включително офис обзавеждане), мебелировка, електродомакински уреди (с изключение на осветителни тела) и продукти за почистване 62 € 57.8 милиона
15 Хранителни продукти, напитки, тютюн и свързани с него продукти 55 € 182.9 милиона
30 Компютърни и офис машини, оборудване и принадлежности, с изключение на мебели и софтуерни пакети 52 € 49.9 милиона
72 ИТ услуги: консултации, разработване на софтуер, Интернет и поддръжка 52 € 51.3 милиона
03 Продукти на земеделието, животновъдството, рибарството, лесовъдството и свързани с тях продукти 45 € 5.2 милиона
55 Хотелиерски и ресторантьорски услуги и услуги в областта на търговията на дребно 42 € 25.1 милиона
32 Радио-, телевизионно, съобщително, далекосъобщително и сродни видове оборудване 40 € 9.4 милиона
43 Минни машини, оборудване за разработване на кариери и строително оборудване 32 € 107.0 милиона
73 Научни изследвания и експериментални разработки и свързаните с тях консултантски услуги 31 € 5.6 милиона
50 Услуги по ремонт и поддръжка 26 € 49.9 милиона
64 Услуги на пощата и далекосъобщенията 21 € 2.3 милиона
14 Продукти на минната индустрия, основни метали и свързани с тях продукти 18 € 2.6 милиона
35 Оборудване за безопасност, противопожарно, полицейско и отбранително оборудване 17 € 1.9 милиона
98 Други обществени, социални и персонални услуги 15 € 4.0 милиона
77 Услуги, свързани със селското и горското стопанство, овощарството, аквакултурите и пчеларството 14 € 3.7 милиона
85 Услуги на здравеопазването и социалните дейности 13 € 16.5 милиона
18 Облекло, обувни изделия, пътни артикули и аксесоари 11 € 0
22 Печатни материали и свързани с тях продукти 9 € 2.3 милиона
37 Музикални инструменти, спортни артикули, игри, играчки, занаятчийски изделия, предмети на изкуството и принадлежности 9 € 734,987.82
24 Химически продукти 8 € 0
63 Спомагателни услуги в транспорта; услуги на туристически агенции 8 € 1.2 милиона
80 Образователни и учебно-тренировъчни услуги 7 € 818,160
65 Обществени услуги 6 € 0
19 Кожени и текстилни изделия, пластмасови и каучукови материали 5 € 0
92 Услуги в областта на културата, спорта и развлеченията 4 € 2.6 милиона
41 Събрана и пречистена вода 3 € 4.1 милиона
51 Услуги по инсталиране (с изключение на софтуер) 3 € 0
70 Услуги, свързани с недвижими имоти 3 € 354,850
16 Селскостопански машини 2 € 0
75 Услуги на държавното управление и отбраната; услуги по задължително обществено осигуряване 2 € 613,932
76 Услуги, свързани с добива на нефт и газ 2 € 78.7 милиона