Imprint

Kontakt

Digiwhist projektsamordning

digiw@hermes.cam.ac.uk
Department of Sociology, University of Cambridge
Free School Lane, Cambridge CB2 3RQ, UK

Government Transparency Institute (GTI)
Hungary

VAT nr: HU24821353.
Company registry nr: 03-09-128982

info@govtransparency.eu

Hänvisningar och länkar

GTI är inte ansvarigt för något innehåll som det länkas eller hänvisas till från dessa sidor. Om någon skada sker genom användning av uppgifterna som presenteras där, skall enbart författaren av respektive sidor bli ansvarig, inte den som har länkat till dessa sidor.

Friskrivning

Den information och de åsikter som anges på denna webbplats är enbart skrivna av dess författare och återspeglar inte en samling åsikter från DIGIWHIST konsortium. De återspeglar inte heller Europeiska kommissionens ståndpunkt. Varken Europeiska kommissionen eller någon person som agerar på uppdrag av Europeiska kommissionen är ansvarig för användningen av information på denna webbplats.

Allt innehåll på Digiwhist webbplats har licensierats med Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Integritetspolicy

GTI är glad att du besöker vår webbplats och att du är intresserad i projektet Horizon 2020 DIGIWHIST. Vi tar skyddet av dina personuppgifter på största allvar håller oss strikt till bestämmelserna i de befintliga dataskyddslagarna.

(e.g. "Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-determination and Freedom of Information (DPA)")

Följande policy ger dig insikt hur vi garanterar detta skydd och vilken typ av uppgifter vi samlar för vilka ändamål.

1. Pseudonymous data collection

I de flesta fall kan du besöka webbplatsen Opentender.eu utan att du behöver uppge några personuppgifter till oss.

De loggfiler som finns på vår webbserver samlar in följande uppgifter:

  • IP-adress
  • datum, tid
  • besökt sida, remittent
  • webbläsare
  • operativsystem

Dessa uppgifter är tillgängliga för statistiska syftesanalyser. Rådatan raderas av vårt webbhotell på månatlig grund.

2. Insamling och behandling av personuppgifter

Personuppgifter samlas enbart in baserat på befintligt tillämpliga förordningar. Utöver detta, används dina uppgifter enbart i reklam- och marknadsundersökningssyften, men även för att skräddarsy våra elektronika tjänster så att de uppfyller de aktuella behoven, om du tidigare har gett oss ditt samtycke om detta. Självklart har du rätt att återkalla de samtycket som du har godkänt. Det kan göras antingen helt eller delvis, när som helst och gäller då för framtida användning.

3. Export och behandling av data i stater utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet (EES)

Inga data exporteras eller behandlas utanför det Europeiska ekonomiska samarbetsområdet

4. Cookies och webbplatsspåring

Vi använder webbaserade analyseringssystem på den här webbplatsen, som är avsedda för att mäta och analysera besök på vår webbplats. Vi använder din IP-adress med syfte att samla in uppgifter, bland annat om Internettrafik, din webbläsare och din dator.

Vi använder inte IP-adressen eller cookies för att identifiera dig personligen. Vi använder dessa webbaserade system i syfte att öka effektiviteten på vår webbplats.

De flesta webbläsare accepterar cookies automatiskt. Dock kan du förhindra detta manuellt genom att ändra inställningarna i din webbläsare för att se till att cookies inte längre accepteras. Du kan läsa mer om detta i instruktionerna som tillhandahålls av tillverkaren av din webbläsare.

5. Permanenta cookies/tredjepartscookies

Denna webbplats använder Piwik, en webbaserad analystjänst med öppen källkod. Piwik använder "cookies", som är textfiler som placeras på din dator för att hjälpa webbplatsen att analysera hur användarna använder sajten. Den information som genereras av cookien om din användning av webbplatsen (inklusive din IP-adress trunkeras genom sista oktet före lagring med hjälp av"_ anonymizeIp()"metod) för att skickas vidare till och lagras i våra servrar i Tyskland. Vi kommer att använda denna information i syfte att utvärdera din användning av webbplatsen, sammanställa rapporter om webbplatsens verksamhet och erbjuda andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och Internetanvändning.

7. Externa länkar

Vi vill kunna ge dig bästa möjliga information. Det är därför du hittar länkar på vår webbplats som hänvisar till sidor som ägs av tredjeparter. Om det inte är helt uppenbart, vill vill uppmärksamma dig om att dessa faktiskt är externa länkar. GTI har inget inflytande över innehållet eller utformningen av dessa sidor som ägs av externa leverantörer eller över deras integritetspolicyer. Var medveten om att de garantier som anges i denna integritetspolicy inte nödvändigtvis gäller där.

8. Säkerhet

GTI vidtar tekniska och organisatoriska åtgärder för att garantera säkerheten i enlighet med befintlig teknik för att skydda de uppgifter du har godkänt att dela med GTI mot oavsiktlig eller avsiktlig manipulation, förlust, förstörelse eller tillträde av obehöriga personer. Vi förbättrar kontinuerligt våra säkerhetsåtgärder allteftersom tekniken utvecklas.

9. Rätt till information, frågor om dataintegritet och återkallande

Vi lägger stor vikt på att behålla ditt förtroende för oss. Det är därför vi, när som helst, vill vara tillgängliga för att ge dig information och besvara dina frågor. Kontakta GTI om du har några frågor om behandlingen av dina personuppgifter. GTI är också tillgänglig om du söker information, vill göra en ansökan eller framföra klagomål om dataintegritet.

Dessutom har du när som helst rätt att återkalla det samtycke som du har godkänt och det kommer att gälla för framtida uppgifter.

Please send any requests in this respect to the following contact address: info@govtransparency.eu