Izdošanas ziņas

Kontakti

„Digiwhist” projekta koordinācija

digiw@hermes.cam.ac.uk
Department of Sociology, University of Cambridge
Free School Lane, Cambridge CB2 3RQ, UK

Government Transparency Institute (GTI)
Hungary

VAT nr: HU24821353.
Company registry nr: 03-09-128982

info@govtransparency.eu

Atsauces un saites

GTI nav atbildīgs par jebkāda veida saturu, kas saistīts vai iegūts no šīm lapām. Ja tajās ievietotās informācijas izmantošanas dēļ rodas jebkādi zaudējumi, par tiem atbildīgs ir tikai un vienīgi attiecīgo lapu autors, nevis tās lapas autors, kurā ievietotas saites uz šīm lapām.

Atruna

Šajā tīmekļa vietnē iekļautā informācija un viedokļi pieder tikai un vienīgi autoram(-iem), un tajā nav minēta nekāda „DIGIWHIST” konsorcija izveides iespēja, kā arī tajos nav atspoguļots nekāds oficiāls Eiropas Komisijas viedoklis. Turklāt nedz Eiropas Komisija, nedz jebkura persona, kura rīkojas Eiropas Komisijas interesēs, nav atbildīga par šajā tīmekļa vietnē publicētās informācijas iespējamo izmantošanas veidu.

Viss „Digiwhist” saturs šajā tīmekļa vietnē ir licencēts saskaņā ar „Creative Commons BY-NC-SA 4.0.” licenci

Paziņojums par privātumu

GTI ir gandarīts, ka apmeklējat mūsu tīmekļa vietni un jūs interesē programmas „Apvārsnis 2020” „DIGIWHIST” projekts. Mēs izturamies ļoti nopietni pret jūsu personas datu aizsardzību un stingri ievērojam datu aizsardzības jomas pašreizējo tiesību aktu prasības.

(e.g. "Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-determination and Freedom of Information (DPA)")

Turpmāk iekļautajā paziņojumā sniegts ieskats par to, kā mēs nodrošinām šo aizsardzību, kādus datus mēs vācam un kādiem nolūkiem tie tiek izmantoti.

1. Pseudonymous data collection

Vairumā gadījumu jūs varat apmeklēt opentender.eu tīmekļa vietni bez nepieciešamības sniegt personas datus.

Žurnālfaili mūsu tīmekļa serverī vāc šādus datus:

  • IP adrese
  • datums, laiks
  • apmeklētā lapa, nosūtītājs
  • pārlūks
  • operētājsistēma

Šie dati ir pieejami statistikas analīžu nolūkiem, jēldatus reizi mēnesī dzēš mūsu mitināšanas pakalpojumu uzņēmums.

2. Personas datu vākšana un apstrāde

Personas dati tiek vākti tikai saskaņā ar pašreizējiem piemērojamiem noteikumiem. Turklāt jūsu personas dati tiek izmantoti tikai reklāmas un tirgus pētījumu nolūkā, kā arī, ja jūs esat devis tam iepriekšēju atļauju, lai uzlabotu mūsu elektroniskos pakalpojumus, pielāgojot tos jūsu vajadzībām. Protams, jūs esat tiesīgi jebkurā laikā pilnībā vai daļēji atcelt jebkuru sniegto piekrišanu, kas būs spēkā nākotnē.

3. Datu eksportēšana un apstrāde valstīs ārpus Eiropas Ekonomikas zonas (EEZ)

Dati netiek eksportēti vai apstrādāti ārpus Eiropas Ekonomikas zonas.

4. Sīkfaili un tīmekļa vietnes darbību izsekošana

Šajā tīmekļa vietnē mēs izmantojam tīmekļa analīzes sistēmas, kas ir paredzētas, lai noteiktu un izanalizētu mūsu tīmekļa vietnes apmeklējumus. Mēs izmantojam IP adresi, lai savāktu datus par, ietverot, bet ne tikai, interneta datplūsmu, jūsu pārlūku un datoru.

Mēs neizmantojam IP adresi vai sīkfailus personas identifikācijas nolūkos. Mēs izmantojam tīmekļa analīzes sistēmu ar nolūku palielināt darbības efektivitāti mūsu tīmekļa vietnē.

Lielākā daļa pārlūku automātiski piekrīt sīkfailu lejupielādei. Tomēr jūs varat to novērst, manuāli veicot izmaiņas pārlūka iestatījumos un šādi nodrošinot, ka sīkfaili vairs netiek pieņemti. Plašāku informāciju par šo jautājumu, lūdzu, skatiet jūsu pārlūka ražotāja sniegtajās instrukcijās.

5. Pastāvīgie sīkfaili / trešo personu sīkfaili

Šajā tīmekļa vietnē tiek izmantots „Piwik”, atvērtā pirmkoda tīmekļa analīzes pakalpojums. „Piwik” izmanto sīkfailus, kuri ir teksta faili, kas tiek lejupielādēti jūsu datorā, lai palīdzētu tīmekļa vietnei analizēt veidus, kā lietotāji izmanto šo vietni. Ar sīkfaila palīdzību savāktā informācija par jūsu tīmekļa vietnes izmantošanas veidu (ieskaitot jūsu IP adresi, kas pirms uzglabāšanas ar „_anonymizeIp()” metodes starpniecību ir saīsināta par pēdējo baitu) tiks pārsūtīta un uzglabāta mūsu serveros Vācijā. Mēs izmantosim šo informāciju, lai izvērtētu jūsu tīmekļa vietnes izmantošanas veidu, veidotu tīmekļa vietnes operatoriem paredzētus pārskatus par tīmekļa vietnes darbību un sniegtu citus pakalpojumus saistībā ar tīmekļa vietnes darbību un interneta izmantošanu.

7. Ārējās saites

Mūsu mērķis ir sniegt pēc iespējas kvalitatīvāku informāciju. Šī iemesla dēļ mūsu tīmekļa vietnē jūs atradīsiet saites, kas attiecas uz trešajām personām piederošām lapām. Ja vien tas nav skaidri saprotams, mēs brīdinām, ka šīs ir ārējas saites. GTI nevar ietekmēt saturu vai dizainu lapās, kuras pieder ārējiem pakalpojumu sniedzējiem, un tādēļ atsaucas uz savu paziņojumu par privātumu. Lūdzu, ņemiet vērā, ka apgalvojumi, kas ir iekļauti šajā paziņojumā par privātumu, gluži vienkārši ne vienmēr tiek tām piemēroti.

8. Drošība

GTI veic tehniskus un organizatoriskus pasākumus, lai veicinātu drošību saskaņā ar pašreizējo tehnoloģiju stāvokli un aizsargātu jūsu GTI sniegtos datus no netīšām vai apzinātām manipulācijām, zaudējumiem, iznīcināšanas vai nepilnvarotu personu piekļuves. Mēs nepārtraukti uzlabojam drošības pasākumus atbilstoši tehnoloģiju attīstībai.

9. Tiesības uz informāciju, jautājumi par datu aizsardzību un piekrišanas atcelšana

Jūsu uzticība mums ir ļoti nozīmīga. Šī iemesla dēļ mēs strādājam, lai vienmēr būtu pieejami un sniegtu nepieciešamo informāciju, kā arī jebkurā laikā atbildētu uz jūsu jautājumiem. Lūdzu, sazinieties ar GTI, ja jums ir jautājumi saistībā ar jūsu personas datu apstrādi; GTI ir pieejams arī tad, ja jums nepieciešama informācija, jūs vēlaties iesniegt pieteikumus vai sūdzības saistībā ar datu aizsardzību.

Turklāt jūs esat tiesīgi jebkurā laikā atcelt doto piekrišanu, kas būs spēkā nākotnē.

Please send any requests in this respect to the following contact address: info@govtransparency.eu