Impressum

Kontakt

Digiwhist projekti koordineerimine

digiw@hermes.cam.ac.uk
Department of Sociology, University of Cambridge
Free School Lane, Cambridge CB2 3RQ, UK

Government Transparency Institute (GTI)
Hungary

VAT nr: HU24821353.
Company registry nr: 03-09-128982

info@govtransparency.eu

Viited ja lingid

GTI ei vastuta käesolevate veebilehtedega seotud linkide või viidete sisu eest. Juhul, kui seal esitatud teabe kasutamise tagajärjel peaks tekkima kahju, vastutab selle eest vaid vastavate veebilehtede autor, mitte nendele lehekülgedele viitaja.

Vastutuse välistamine

Käesoleval veebilehel esitatud teave ja seisukohad kuuluvad vaid nende autori(te)le ning ei peegelda DIGIWHIST kollektiivi ega Euroopa Komisjoni arvamusi. Euroopa Komisjon ega ükski Euroopa Komisjoni esindaja ei ole sellel veebilehel avaldatava informatsiooni võimaliku kasutuse eest vastutav.

Kogu käesoleva Digiwhisti veebilehe sisu on litsentseeritud „Creative Commons” loa BY-NC-SA 4.0. alusel.

Puutumatusnormid

GTI on hea meel, et oled otsustanud külastada meie veebilehte ja huvitud Horisont 2020 DIGIWHIST projektist. Me võtame Sinu isikuandmete kaitset väga tõsiselt ning peame rangelt kinni kehtivate andmekaitse seaduste normidest.

(e.g. "Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-determination and Freedom of Information (DPA)")

Järgnev kord annab Sulle ülevaate sellest, kuidas me seda kaitset kindlustame ning milliseid andmeid me kogume ja mis eesmärkidel.

1. Pseudonymous data collection

Enamus juhtudel võid Sa külastada Opentender.eu veebilehte ilma, et me küsiksime Sinult isikuandmeid.

Meie veebiserveri logifailid koguvad järgmiseid andmeid:

  • IP-aadress
  • kuupäev, aeg
  • külastatud koduleht, saatja
  • veebilehitseja
  • operatsioonisüsteem

Neid andmeid kasutatakse statistiliste analüüside eesmärgil, toorandmed kustutatakse meie veebimajutusettevõtte poolt kord kuus.

2. Isikuandmete kogumine ja töötlemine

Isikuandmeid kogutakse vaid tuginedes hetkel kehtivatele õigusnormidele. Juhul, kui Sa oled meile andnud oma eelneva nõusoleku, kasutatakse Sinu andmeid vaid reklaami ja turu-uuringute eesmärkidel, lisaks ka meie elektrooniliste teenuste kohandamiseks vastavalt aktuaalsetele vajadustele. Loomulikult on Sul õigus oma antud nõusolek - täielikult või osaliselt - igal ajal tühistada, tulevikku suunatud mõjuga.

3. Andmete eksport ja töötlemine väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

Andmeid ei ekspordita ega töödelda väljaspool Euroopa Majanduspiirkonda

4. Küpsised ja nuhkvara

Me kasutame sellel veebilehel veebi analüüsi süsteeme, et mõõta ja analüüsida meie veebilehe külastatavust. Me kasutame Sinu IP aadressi eesmärgiga koguda andmeid muu hulgas Interneti liikluse, Sinu veebilehitseja ja arvuti kohta.

Me ei kasuta IP aadressi ega küpsiseid Sinu isiku tuvastamiseks. Me kasutame veebi analüüsi süsteemi eesmärgiga suurendada meie veebilehe tõhusust.

Enamus veebilehitsejaid lubavad küpsiseid automaatselt. Sa võid seda siiski vältida muutes oma brauseriseadeid manuaalselt, et kindlustada küpsiste lubamatus. Üksikasjaliku juhendi selle teostamiseks pakub Sinu veebilehitseja tootja.

5. Vaikimisi küpsised/kolmandate isikute küpsised

Käesolev veebileht kasutab Piwik'it, avatud lähtekoodiga veebi analüüsi teenust. Piwik kasutab "küpsiseid", mis kujutavad endast Sinu arvutisse salvestatavaid tekstifaile aitamaks veebilehel analüüsida kasutajate käitumist antud lehel. Küpsise poolt loodud informatsioon Sinu veebilehe kasutuskäitumise kohta (k.a. Sinu IP aadress, enne selle salvestamist lühendatud viimase okteti võrra kasutades “_anonymizeIp()” meetodit) edastatakse ja salvestatakse meie serverites Saksamaal. Me kasutame seda teavet Sinu veebilehe kasutamise hindamiseks, veebilehe operaatoritele lehe tegevusaruannete koostamiseks ning veebilehe tegevuse ja interneti kasutusega seotud teiste teenuste pakkumiseks.

7. Välislingid

Me loodame Sulle pakkuda parimat võimalikku teavet. Seepärast leiad Sa meie veebilehelt linke, mis viitavad kolmandatele isikutele kuuluvatele lehekülgedele. Juhul, kui see ei peaks olema ilmselge, juhime me Sinu tähelepanu asjaolule, et tegemist on välislinkidega. GTI ei oma mingit mõjuvõimu nende väliste teenusepakkujate lehekülgede sisu ega disaini üle ning seetõttu viitab nende vastavatele andmekaitse eeskirjadele. Palun ole teadlik, et käesolevas andmekaitsekorras pakutavad tagatised ei pruugi seal loomulikult kehtida.

8. Turvalisus

GTI rakendab turvalisuse kindlustamiseks tehnilisi ja korralduslikke meetmeid, mis vastavad tehnoloogia hetkeseisule kaitsmaks Sinu poolt GTI-le edastatud andmeid juhusliku või tahtliku manipuleerimise, kahju, hävimise või volitamata isikute juurdepääsu eest. Me tõhustame oma turvameetmeid tehnoloogia arenedes pidevalt.

9. Õigus teabele, andmekaitse küsimused ja tühistamine

Sinu usaldus meisse on meile väga tähtis. Seepärast üritame me olla Sulle teabe edastamiseks ja Sinu küsimuste vastamiseks igal ajal kättesaadavad. Palun pöördu GTI poole, kui Sul on küsimusi seoses Sinu isikuandmete töötlemisega; GTI on Sinu jaoks samuti olemas juhul, kui Sa otsid seoses andmekaitsega informatsiooni, soovid esitada taotlusi või kaebusi.

Peale selle on Sul õigus enda poolt antud nõusolek igal ajal tühistada, tulevikku suunatud mõjuga.

Please send any requests in this respect to the following contact address: info@govtransparency.eu