Tiráž

Kontakt

Koordinace projektu Digiwhist

digiw@hermes.cam.ac.uk
Department of Sociology, University of Cambridge
Free School Lane, Cambridge CB2 3RQ, UK

Government Transparency Institute (GTI)
Hungary

VAT nr: HU24821353.
Company registry nr: 03-09-128982

info@govtransparency.eu

Reference a odkazy

GTI nenese odpovědnost za jakýkoli obsah, na nějž z těchto stránek vede odkaz. Dojde-li použitím informací uvedených v odkazu ke vzniku škody, odpovědnost za ni nese pouze autor daných stránek, nikoli ten, kdo na dané stránky odkazoval.

Vyloučení odpovědnosti

Informace a zobrazení uvedená na této webové stránce jsou vlastnictvím jejich autora/autorů a nepředstavují žádný soubor názorů konsorcia DIGIWHIST, ani nepředstavují oficiální postoj Evropské komise. Evropská komise ani žádná osoba jednající jménem Evropské komise nenese odpovědnost za případné použití informací zveřejněných na této webové stránce.

Na veškerý obsah společnosti Digiwhist na této webové stránce se vztahuje licence podle Creative Commons BY-NC-SA 4.0.

Zásady ochrany osobních údajů

Nadace GTI je potěšena, že jste navštívili naši stránku a že máte zájem o projekt DIGIWHIST financovaný z projektu Horizont 2020. Ochranu vašich osobních údajů bereme velmi vážně a dodržujeme ustanovení platných právních předpisů o ochraně osobních údajů.

(e.g. "Act CXII of 2011 on the Right to Informational Self-determination and Freedom of Information (DPA)")

Následující zásady vám poskytují informace o tom, jak tuto ochranu zajišťujeme a jaké druhy údajů shromažďujeme za jakým účelem.

1. Pseudonymous data collection

Většinou můžete webovou stránku Opentender.eu navštívit, aniž bychom vás žádali o poskytnutí osobních údajů.

Soubory protokolu na našem webovém serveru shromažďují následující údaje:

  • IP adresu
  • datum, čas
  • navštívenou stránku, odkazující server
  • prohlížeč
  • operační systém

Tyto údaje jsou dostupné pro účely statistických analýz, prvotní data jsou měsíčně mazána společností, jež nám poskytuje webový hosting.

2. Sběr a zpracování osobních údajů

Osobní údaje jsou shromažďovány pouze v souladu s platnými předpisy. Pokud jste nám udělili předchozí souhlas, jsou kromě toho vaše údaje používány pouze pro účely reklamy a výzkumu trhu a dále pro úpravu našich elektronických služeb tak, aby odpovídaly současným potřebám. Jste samozřejmě oprávněni poskytnutý souhlas odvolat – částečně, či zcela – a to kdykoli, s účinností do budoucna.

3. Export a zpracování údajů v zemích mimo Evropský hospodářský prostor (EHP)

Žádné údaje nejsou zasílány nebo zpracovávány mimo Evropský hospodářský prostor

4. Soubory cookies a sledování webových stránek

Na této webové stránce využíváme systémy pro webovou analýzu, jejichž cílem je měřit a analyzovat návštěvy naší stránky. Využíváme vaši IP adresu za účelem sběru dat, mimo jiné o využití internetu, vašem prohlížeči a vašem počítači.

IP adresu ani soubory cookies nepoužíváme pro vaši osobní identifikaci. Systémy pro webovou analýzu využíváme pro zvýšení efektivity naší webové stránky.

Většina prohlížečů automaticky souhlasí s příjmem souborů cookies. Zabránit tomu však můžete manuální změnou nastavení vašeho prohlížeče tak, že soubory cookies nebude nadále přijímat. Podrobnosti o tomto tématu naleznete v pokynech od výrobce vašeho prohlížeče.

5. Trvalé soubory cookies / soubory cookies třetích stran

Tato webová stránka využívá Piwik, open-source službu webové analytiky. Piwik využívá soubory „cookies“, což jsou textové soubory ukládané na vašem počítači pomáhající webové stránce analyzovat způsob, jakým ji uživatelé využívají. Informace vytvořené souborem cookie o vašem využití webové stránky (včetně vaší IP adresy zkrácené před uložením o poslední oktet pomocí metody „_anonymizeIp()“) se přenesou na naše servery v Německu, kde budou uloženy. Tyto informace využijeme pro účely vyhodnocení vašeho využívání webové stránky, sestavení přehledů o aktivitě webové stránky pro provozovatele webové stránky a poskytování jiných služeb souvisejících s aktivitou webové stránky a využíváním internetu.

7. Externí odkazy

Snažíme se vám poskytnout ty nejlepší možné informace. Proto na naší webové stránce naleznete odkazy na stránky vlastněné třetími stranami. Není-li to zcela zřejmé, rádi bychom vás upozornili na skutečnost, že se jedná o externí odkazy. GTI nemá žádný vliv na obsah či vzhled těchto stránek vlastněných externími poskytovateli a odkazuje tedy na jejich zásady ochrany soukromí. Upozorňujeme, že záruky poskytnuté v těchto zásadách ochrany osobních údajů přirozeně na jejich stránkách nemusí platit.

8. Bezpečnost

GTI přijímá technická a organizační opatření pro zajištění bezpečnosti v souladu s aktuálním stavem technologie pro ochranu údajů, které GTI poskytnete, proti náhodnému či úmyslnému nakládání, ztrátě, zničení či přístupu ze strany neoprávněných osob. Svá bezpečnostní opatření soustavně vylepšujeme s tím, jak se technologie vyvíjí.

9. Právo na informace, otázky ohledně ochrany osobních údajů a zrušení

Vaší důvěře přikládáme výraznou důležitost. Proto usilujeme o to, abychom vám byli kdykoli k dispozici a mohli vám poskytnout veškeré informace a zodpovědět jakékoli vaše dotazy. Kontaktujte prosím GTI v případě, že máte jakékoli dotazy týkající se zpracování vašich osobních údajů; GTI je rovněž k dispozici v případě, že hledáte informace nebo chcete podat žádost či stížnost v otázkách ochrany osobních údajů.

Dále jste oprávněni kdykoli odebrat svůj poskytnutý souhlas, s účinností do budoucna.

Please send any requests in this respect to the following contact address: info@govtransparency.eu