Ukazatele správní kapacity

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2019
2009 - 2019

Složka skóre

Upravit váhy

Průměrné skóre Ukazatele správní kapacity
42.96
Společné nebo centralizované zadávání zakázek Společné nebocentralizovanézadávání zakázek Elektronická dražba Elektronická dražba Využití rámcových smluv Využití rámcovýchsmluv Využití rámce WTO Využití rámce WTO Nesrovnalosti mezi oznámením o výběrovém řízení a oznámením o zadání zakázky Nesrovnalosti mezioznámením ovýběrovém řízení aoznámením o zadánízakázky
Průměrné skóre ukazatele Ukazatele správní kapacity za období
Průměrné skóre 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Rok 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Průměrné skóre ukazatele Ukazatele správní kapacity podle odvětví
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 Průměrné skóre [další 35 odvětví s méně než 44.08] Stavební práce Architektonické, stavební, technické a inspekční služby Oděvy, obuv, brašnářské výrobky a doplňky Obchodní služby: právní, marketingové, poradenské služby, nábor zaměstnanců, tiskařské a bezpečnostní služby Průmyslové stroje Instalační a montážní služby (mimo programového vybavení) Elektrické strojní zařízení, přístroje, zařízení a spotřební materiál, osvětlení Stavební konstrukce a materiály; pomocné výrobky pro konstrukce (mimo elektrické přístroje) Produkty těžebního průmyslu, kovové suroviny a související produkty Hudební nástroje, sportovní zboží, hry, hračky, materiál pro řemeslné a umělecké práce a příslušenství
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Ukazatele správní kapacity V rozmezí skóre za období
Průměrné procento veřejných zakázek 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Rok 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20
Ukazatele správní kapacity V rozmezí skóre podle odvětví
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 Průměrné procento veřejných zakázek [další 35 odvětví s méně než 30.09%] Kancelářské a počítací stroje, zařízení a potřeby mimo nábytek a balíky programů Pomocné a doplňkové dopravní služby; provozování cestovních agentur Finanční a pojišťovací služby Produkty zemědělství, hospodářské produkty, produkty akvakultury, lesnictví a související produkty Kanalizace, odstraňování odpadu, čištění a ekologické služby Opravy a údržba Přepravní služby (mimo přepravu odpadů) Shromážděná a upravená voda Služby vztahující se k ropnému a plynárenskému průmyslu Ropné produkty, paliva, elektrická energie a ostatní zdroje energie

Hlavní dodavatelé v rozmezí skóre
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 Počet veřejných zakázek Allied Fire Protection Firecrest Safety Systems Ltd Apex Fire Horizon Safety Systems Comsec Protection Systems Dml Fire Systems Ltd. Siemens G4s Chubbireland Master Fire Life Safety Systems
Hlavní zadavatelé v rozmezí skóre
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 Počet veřejných zakázek St James's Hospital Irish Prison Service Department of Agriculture, Food and the Marine Bord Gais Eireann Defence Forces Ireland Bus Eireann/Irish Bus Health Service Executive Health Service Executive Iarnrod Eireann-Irish Rail Health Service Executive (HSE)

Veřejné zakázky: 14,948

Sloupce

Kliknutím vyberte

Odkaz na veřejnou zakázku Název Zadavatel Dodavatel Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity
Ukazatel správní kapacity

Strana: 1 z 1,495 – Záznamů: 14,948

Záznamy na stránku