Új légfékszerelvények szállítása

Parts and accessories for vehicles and their engines

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
83.33
66.67 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
50
0 Single biddercontract 100 Length ofadvertisement period 0 Length of decisionperiod 0 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Az eljárás elnevezése „Autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges új légfékszerelvények (Wabco, Meritor, Haldex) konszignációs raktárba történő szállítása” mely a felhívás II.1.1) pontjában a karakterkorlátra tekintettel rövidítve került feltüntetésre. Ajánlatkérő üzemeltetésében lévő autóbuszokba beépített légfékrendszer működtetéséhez szükséges alkatrészek konszignációs raktárba történő szállítása adásvételi keretszerződés keretében. 1. rész: Wabco légfékszerelvények 2. rész: Meritor légfékszerelvények 3. rész: Haldex légfékszerelvények AK új vagy gyártó által felújított termékek megajánlását fogadja el. Gyártó által felújított terméknek fogadja el AK azon meghibásodott alkatrészeket, amelyeket az eredeti alkatrészek vagy berendezések gyártója, a gyártó által jóváhagyott előírásoknak és gyártási szabványoknak megfelelően újított fel.

Buyer

Appeal Body Name

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5.Budapest1026+36 18828592dontobizottsag@kt.hu+36 18828593

Tender Information

Dates

Bid Deadline

10/07/2020 10:00

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

HU

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Wabco légfékszerelvények
Autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges Wabco légfékszerelvények konszignációs raktárba történő szállítása adásvételi keretszerződés keretében nettó 195 000 000 Ft keretösszegig. Jelen beszerzési rész tervezett mennyisége 5 173 db alkatrész a várható igényeket tartalmazza, azonban ezek a mennyiségek csak tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a Keretösszeg 100 %-ára (fix összeg) vállal lehívási kötelezettséget, azaz 195 000 000 Ft-ig. A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok mellékletét képező kiadásra kerülő műszaki leírás és a Terméklista ártáblázat tartalmazza.

Lot Details

Status

Announced

Cpvs

34300000

Lot Number

1

Bids

Lot 2

Meritor légfékszerelvények
Autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges Meritor légfékszerelvények konszignációs raktárba történő szállítása adásvételi keretszerződés keretében nettó 91 000 000 Ft keretösszegig. Jelen beszerzési rész tervezett mennyisége 617 db alkatrész a várható igényeket tartalmazza, azonban ezek a mennyiségek csak tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a Keretösszeg 100 %-ára (fix összeg) vállal lehívási kötelezettséget, azaz 91 000 000 Ft-ig. A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok Mellékletét képező kiadásra kerülő műszaki leírás és a Terméklista ártáblázat tartalmazza.

Lot Details

Status

Announced

Cpvs

34300000

Lot Number

2

Bids

Lot 3

Haldex légfékszerelvények
Autóbuszok üzemeltetéséhez szükséges Haldex légfékszerelvények konszignációs raktárba történő szállítása adásvételi keretszerződés keretében nettó 31 000 000 Ft keretösszegig. Jelen beszerzési rész tervezett mennyisége 1 097 db alkatrész a várható igényeket tartalmazza, azonban ezek a mennyiségek csak tájékoztató jellegűek. Ajánlatkérő a Keretösszeg 100 %-ára (fix összeg) vállal lehívási kötelezettséget, azaz 31 000 000 Ft-ig. A nyertes ajánlattevő által szállítandó alkatrészek pontos leírását a közbeszerzési dokumentumok Mellékletét képező kiadásra kerülő műszaki leírás és a Terméklista ártáblázat tartalmazza.

Lot Details

Status

Announced

Cpvs

34300000

Lot Number

3

Bids

Requirements

Personal Requirements

Valamennyi rész tekintetében: Nem lehet ajánlattevő (AT), alvállalkozó (AV) és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, aki a Kbt. 62. § (1)-(2) bekezdéseiben meghatározott kizáró okok hatálya alatt áll. Kbt. 74. § (1) bek. a) és b) pontjai irányadók. A kizáró okok fenn nem állását (közös)AT(k), valamint adott esetben az alkalmasság igazolásában részt vevő szervezet előzetesen az egységes európai közbeszerzési dokumentummal (EEKD) köteles igazolni a 321/2015.(X.30.) Korm. rendelet (Kr.) II. fejezetében foglaltak szerint. Ajánlatkérő (AK) felhívja a figyelmet Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5), 64. §, és a Kr. 4. § (3) bek. rendelkezéseire. Azon AV vonatkozásában, amelyek nem vesznek részt az alkalmasság igazolásában a Kbt. 67.§ (4) bek., ill. a Kr. 15. § (2) bek. alapján AT-nek be kell nyújtania arra vonatkozó nyilatkozatát, hogy nem vesz igénybe a Kbt.62. § (1)-(2) bek. szerinti kizáró okok hatálya alá eső AV-t (EKR űrlap). AT-nek EKR űrlap benyújtásával nyilatkoznia kell, hogy vonatkozásában folyamatban van-e változásbejegyzési eljárás. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetében az AT az ajánlathoz köteles csatolni a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és az annak érkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást A Kbt. 69. § (4)-(6) bek. alapján a felhívott AT-nek a Kr.8-16.§ szerint kell igazolnia, hogy nem tartozik a kizáró okok hatálya alá. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 69. § (11)-(11a) bek. és a Kr. 1. § (7) bek. rendelkezéseire.

Technical Requirements

Valamennyi rész tekintetében: Az EEKD-val történő előzetes igazolás során - a Kbt. 67. § (1)-(3), a Kr. 1. § (1) és 2. § (5) bek-nek megfelelően - AK elfogadja a gazdasági szereplő (AT, kapacitást biztosító szervezet) egyszerű nyilatkozatát is azzal, hogy az EEKD-ban elegendő a IV. rész α pont kitöltése. Az alábbi dokumentumok benyújtása kizárólag AK erre vonatkozó kifejezett felhívására, a Kbt. 69.§ (4)-(6) bek. alapján kötelező. M.1) A Kr. 21. § (1) bek. a) pontja alapján AT csatolja az ajánlati felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett referenciáinak (továbbiakban: ref) ismertetését. A ref.-át a Kr. 22.§ (1)-(2) bek. szerint kell igazolni. Az igazolásnak/nyilatkozatnak tartalmaznia kell: — szerződést kötő másik fél megnevezése (neve és székhelye, kapcsolattartó neve és telefonszáma), — a referencia/szállítás tárgya (rövid ismertetése) az alkalmasság minimumkövetelményei szóhasználatának megfelelő tartalommal, — a szállítás ellenértéke (nettó Ft), — a teljesítés ideje (kezdő és befejező időpont, év, hó, nap pontossággal) — nyilatkozat arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. AK felhívja a figyelmet a Kbt. 41/A. § (1), (3)-(5) bek., 65. § (7), (9), (11)-(12) bek., 67. § (3) bek., 69. § (11)-(11a) bek.-ben foglaltakra. M.1) Alkalmatlan az AT, amennyiben nem rendelkezik a felhívás feladását megelőző 3 évben (36 hónapban) szerződésszerűen befejezett, de legfeljebb 6 éven (72 hónapon) belül megkezdett következő tárgyú referenciákkal: — 1. rész: 136 000 000 Ft értékben teljesített légfékszerelvény szállítására vonatkozó referenciával, — 2. rész: 64 000 000 Ft értékben teljesített légfékszerelvény szállítására vonatkozó referenciával, — 3. rész: 22 000 000 Ft értékben teljesített légfékszerelvény szállítására vonatkozó referenciával. Az előírt referenciakövetelmény maximum 3 szerződéssel igazolható. Ugyanaz a referencia több rész igazolására is bemutatható, több részre tett ajánlat esetén elegendő egy referencia bemutatása. Több részre történő ajánlattétel esetén a nagyobb értékű referenciakövetelménynek való megfelelés igazolása elegendő. A Kbt. 65. § (6) bekezdése alapján az előírt alkalmassági követelményeknek a közös ajánlattevők együttesen is megfelelhetnek.

Deposits

Jótállás: 12 hónap Késedelmi kötbér: a késedelemmel érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének napi 1 %-a, max 20 %; Meghiúsulási kötbér: a meghiúsulással érintett eseti megrendelés nettó ellenértékének 25 %-a; Hibás teljesítési kötbér: mértéke: a hibás teljesítéssel érintett eseti megrendelés nettó értékének 15 %-a; Keretszerződés meghiúsulása esetére 30 % meghiúsulási kötbér, melynek alapja a keretösszeg még ki nem merített nettó összege; A szerződést biztosító mellékkötelezettségeket a szerződéstervezet tartalmazza.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Update

Source Form Type

F14 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 133-327785

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

11/06/2020

Dispatch Date

10/06/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F05 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 112-272664

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

true

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

true

Meta Data

Created

16/07/2020 12:21

Modified

15/09/2020 08:01