HSZ folyamatirányító rsz: win10 upgrade

Industrial process control equipment and remote-control equipment

Indicators

Administrative Capacity Indicator
31.82
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 90.91 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
85.94
87.5 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 100 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
66.67
0 Single biddercontract 100 Length ofadvertisement period 100 Length of decisionperiod 100 Call for tenderspublication 0 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2020 2020 Year

Description

Vállalkozási szerződés keretében a Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló folyamatirányító rendszerén történő hardver és szoftver upgrade végrehajtása

Buyer

Appeal Body Name

Közbeszerzési Hatóság Közbeszerzési Döntőbizottság Riadó u. 5.Budapest1026+36 18828592dontobizottsag@kt.hu+36 18828593

Tender Information

Prices

Estimated Price

311,284
(national) 311,284
(VAT) 27%

Final Price

339,406
(national) 339,406
(VAT) 27%

Dates

Bid Deadline

17/04/2020 08:00

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Negotiated With Publication

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

HU

Lots

Lot 1

HSZ folyamatirányító rendszer upgrade
Vállalkozási szerződés a Magyar Földgáztároló Zrt. részére a Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló folyamatirányító rendszerén történő hardver és szoftver upgrade végrehajtására. A beszerzés két feladatot foglal magában: 1) A Hajdúszoboszlói Földalatti Gáztároló gázüzemi technológia komplex irányítástechnikai feladatait egy Yokogawa gyártmányú, CENTUM VP DCS rendszer látja el. A MS WIN7 és MS Server2008 operációs rendszerek támogatásának megszűnése miatt, a műszakilag és fizikailag elavult PC-k cseréjével együtt szükséges HIS és mérnöki munkaállomások operációs rendszerének upgrade-je MS WIN 10-re és MS Server 2016-ra, valamint a DCS SW-ek upgrade-je a WIN 10-zel kompatibilis és arra tesztelt verzióra. A kivitelezés során meg kell valósítani az üzemeltetést/karbantartást támogató – a DCS-rendszerhez szorosan kapcsolódó – Yokogawa-PRM és Emerson-AMS karbantartói rendszerek HW, SW upgrade-jét is. A beszerzéssel érintett mennyiségek: Ipari munkaállomások: 9 db Karbantartói munkaállomások (PRM, virtuális AMS): 3 db Terminál szerver állomások: 2 db Terminal kliens munkaállomások (TermPC1, TermPC2): 2 db Operációs rendszer munkaállomásokra: MS Windows 10 Enterprise 2016 LTSB, 64 bit, English, Upgrade: 14 db Virtuális AMS-ek operációs rendszerei: MS Windows 10 Pro downgrade Win7-re: 3 db Terminal szerverek operációs rendszerei: MS Windows Server 2016 Standard, 16 Core, English: 2 db Terminal szerverek kliens licencei: 4 db MS Windows Server 2016 Device CAL / 10 db MS Windows Server 2016 User CAL / 4 db Remote Desktop Services Device CAL/ 10 db Remote Desktop Services User CAL MS Office 2016, 32 bit, Home and Business, English: 10 db VMware Workstaion 15 PRO virtualization SW: 1 db McAfee vírusvédelmi rendszer frissítése aktuális legfrissebb verzióra, WIN10 operációs rendszerre: 20 db. PC-re vonatkozóan monitorok a meglévők mellé illeszkedve, min. 24", min. FHD: 6 db 2) A COOPER kompresszor csarnokban 4 db Pepperl + Fuchs gyártmányú, 19”-os, 1 280 x 1 024 pixel felbontású, 4:3 képarányú, Zona1-ben alkalmazható Remote Monitor PC üzemel, melyek beépítése 2007. és 2009. között történt. 4:3-as arányuk nem illeszkedik az CENTUM VP rendszerhez, és a DCS upgrade-elt terminál szerverek szoftvereihez, így a folyamatirányító rendszer upgrade-je mellett a robbanásbiztos Remote Monitor PC-k cseréje is szükséges. A kivitelezési munkák egy része csak a földalatti gáztároló üzemszünetében végezhető (előreláthatóan 2020. szeptember – október, összesen 3 hét időtartam áll rendelkezésre a leállást igénylő munkák elvégzésére). A 2. kivitelezési feladat kizárólag az 1. feladatot megelőzően vagy azzal egyidejűleg valósítható meg. A részletes műszaki tartalom a Közbeszerzési Dokumentum műszaki mellékletében kerül meghatározásra.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

04/06/2020

Estimated Price

311,284
(national) 311,284

Bids Count

1

Electronic Bids Count

1

Contract Number

1

Cpvs

38800000

Bids

Price

339,406
(national) 339,406

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Requirements

Personal Requirements

Az eljárásban nem lehet részvételre jelentkező, alvállalkozó és nem vehet részt az alkalmasság igazolásában olyan gazdasági szereplő, akivel szemben a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdésben, valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdésében felsorolt kizáró okok fennállnak. A kizáró okok fenn nem állását a 321/2015. (X. 30.) Kormányrendelet (továbbiakban: Kr.) 1. §-16. § szerint kell igazolni. A részvételre jelentkezőnek az Egységes Európai Közbeszerzési Dokumentum (továbbiakban: EEKD) benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy vele szemben és a kapacitást biztosító szervezettel szemben nem állnak fenn a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok. A részvételre jelentkezőnek nyilatkoznia kell arról, hogy — a szerződés teljesítéséhez nem vesz igénybe a Kbt. 62. § (1) és (2) bekezdése valamint a Kbt. 63. § (1) bekezdése szerinti kizáró okok hatálya alá eső alvállalkozót. [Kbt. 67. § (4) bekezdés alapján] A nyilatkozatot akkor is be kell nyújtani, ha ajánlatkérő az eljárásban nem írta elő a már ismert alvállalkozók megnevezését, — van-e folyamatban változásbejegyzési eljárása a cégbíróság előtt. Folyamatban lévő változásbejegyzési eljárás esetén a jelentkezésben csatolni kell a cégbírósághoz benyújtott változásbejegyzési kérelmet és annak beérkezéséről a cégbíróság által megküldött igazolást. [2015. (X. 30.) Kr. 13. § alapján]

Economic Requirements

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. P.1. Részvételre Jelentkezőnek részvételi jelentkezésében csatolnia kell cégszerűen aláírt nyilatkozatát a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben folyamatirányító rendszerek kivitelezéséből és karbantartásából származó árbevételéről, attól függően, hogy a részvételre jelentkező mikor jött létre, illetve mikor kezdte meg tevékenységét, ha ezek az adatok rendelkezésre állnak. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és 25. § alapján] [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek. szerint.] A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható. Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)-(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitásra, és igazolhatják azt. Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani. P.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha nem rendelkezik a részvételi felhívás feladását megelőző három mérlegfordulónappal lezárt üzleti évben folyamatirányító rendszerek kivitelezéséből és karbantartásából származó összesen min. nettó 50 000 000 HUF, azaz ötvenmillió forint árbevétellel. [321/2015. (X. 30.) Kr. 19. § (1) bek. c) pont és (3) bek.]

Technical Requirements

A részvételre jelentkezőnek a részvételi szakaszban az EEKD benyújtásával kell előzetesen igazolnia, hogy megfelel az alkalmassági követelményeknek. Az EEKD-ban ajánlatkérő az alkalmassági követelmények előzetes igazolására elfogadja az érintett gazdasági szereplő egyszerű nyilatkozatát. M.1. Ajánlatkérő Kbt. 69. § (4) bekezdése szerinti felhívására a felhívott részvételre jelentkezőnek csatolnia kell a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben a legjelentősebb közbeszerzés tárgya (folyamatirányító rendszerek telepítése, karbantartása) szerinti referenciáinak ismertetését. Az igazolás, illetve nyilatkozat tartalmazza legalább a következő adatokat: a teljesítés ideje (kezdés és befejezés időpontja), a szerződést kötő másik fél megnevezése, az értékesítés tárgya, mennyisége, továbbá nyilatkozni kell arról, hogy a teljesítés az előírásoknak és a szerződésnek megfelelően történt-e. A nyilatkozatnak olyan részletezettségűnek kell lennie, mely alapján az alkalmassági feltételnek való megfelelés egyértelműen megállapítható. [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pont, 21. § (3a) bek. b) pont és 22. § (1)–(3a) bek. szerint.] Közös részvételre jelentkezés esetén a Kbt. 65. § (6) bekezdése szerint lehet az alkalmasságot igazolni. Részvételre jelentkezők a Kbt. 65. § (7)–(11) bekezdéseiben foglaltak szerint támaszkodhatnak más szervezet kapacitására, és igazolhatják azt. Valamennyi dokumentumot elegendő egyszerű másolatban benyújtani. M.1. Alkalmatlan a részvételre jelentkező, ha a felhívás feladásától visszafelé számított hat évben nem rendelkezik összesen folyamatirányító rendszerek telepítéséből és karbantartásáról szóló referenciával legalább nettó 50 000 000 HUF, azaz ötvenmillió forint értékben. [321/2015. (X. 30.) Kr. 21. § (3) bek. a) pont, 21. § (3a) bek. b) pont és 22. § (1)-(3a) bek.]

Deposits

Kötbér: Meghiúsulási: ha olyan okból, amelyért a Vállalkozó felelős, a teljesítés meghiúsul. Mértéke: a meghiúsulással érintett szerződéses rész nettó szerződéses árának 30 %-a. Késedelmi: ha olyan okból, amelyért felelős, a Vállalkozó a teljesítéssel késedelembe esik. Mértéke: a késedelemmel érintett szerződéses részre eső nettó szerződéses ár 1 %-a/naptári nap, max. 30 %. A szerződést biztosító mellékkötelezettségek a Közbeszerzési Dokumentumban találhatók.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

03/04/2020

Dispatch Date

31/03/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F05 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 67-160257

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

10/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F06 2014

Language

HU

Source Id

2020/S 132-324813

Documents

Nr. 0

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

16/07/2020 08:55

Modified

15/09/2020 08:01