Vizualizare

Click aici pentru a selecta

Licitații: 211,292

Coloane

Click aici pentru a selecta

Link către licitație Titlu Autoritate contractantă Furnizor Prețul ofertei
Izrada idejnog rješenja, glavnog i izvedbenog projekta studentskog restorana te idejnog rješenja i glavnog projekta vanjskih sportskih igrališta i krajobraznog uređenja
GeomreĹľe
Rekonstrukcija nerazvrstane ceste NC-5 „Goveđa glava“ u Feričancima
Izgradnja parkirališta u Ulici Tina Ujevića
SANACIJA ULIČNOG I DVORIŠNOG PROČELJA ZGRADE ULICA KRALJA DRŽISLAVA 12
REKONSTRUKCIJA PRATEĆEG USLUŽNOG OBJEKTA POPOVAČA GRAČENICA SJEVER I JUG NA AUTOCESTI A3 BREGANA - ZAGREB - LIPOVAC
Nabava raÄŤunala i raÄŤunalne opreme

Pagina 1 din 21,130 - înregistrări: 211,292

Înregistrări pe pagină