Visualization

Click to Select

Tenders: 233,299

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Izgradnja dionice DC403, od čvora Škurinje do luke Rijeka
€ 60.6 Million
Za projekt sufinanciran od EU Projekt poboljšanja vodno-komunalne infrastrukture aglomeracije Zadar–Petrčane A.1 – Aglomeracija Zadar–područje Grada Zadra
Usluga ustupanja radnika putem agencije za privremeno zapošljavanje
€ 5.1 Million
Ultrazvučni uređaj za radiologiju
Nabava i postavljenje centralne sterilizacije sa dva bloka i svim pripadajućim uređajima i opremom
Medicinska oprema za potrebe Odjela za fizikalnu medicinu i rehabilitaciju
Lot 1
€ 38,804
Lot 2
€ 42,241
Lot 3
€ 37,852
Lot 4
€ 96,575
Lot 5
€ 27,464
Lot 6
€ 40,210
Nadzor nad izgradnjom dionice BC, Okučani – granica BiH, II. faza, duljine 4,07 km
Opskrba prirodnim plinom
Nabava lijekova po grupama
Lot 76
54 Entries
Isporuka opreme i izvođenje radova na rekonstrukciji TS 110_35_10(20) kV Ston
€ 893,295

Page: 1 of 23,330 - Entries: 233,299

Entries per Page