Διακήρυξη για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» (κωδικός ΟΠΣ: 5043181), του Π.Ε.Π. «Αττική 2014 - 2020».

Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
61.54
61.54 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
33.33
0 Single biddercontract 0 Length ofadvertisement period 0 Length of decisionperiod 0 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Διακήρυξη ανοικτού, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» (κωδικός ΟΠΣ: 5043181), του Π.Ε.Π. «Αττική 2014 - 2020» και κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά, βάσει τιμής.

Buyer

Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα»
Βασ. Σοφίας 80
115 28, Αθήνα
Greece

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης ΡέντηςΑθήνα182 33+30 2132141216aepp@aepp-procurement.gr+30 2132141229www.aepp-procurement.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

270,967.74

Dates

Bid Deadline

14/01/2020 12:00

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης, τροχήλατος.
Υπερηχοτομογράφος γενικής χρήσης τροχήλατος — Τεμάχιο 1.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

40,322.58

Cpvs

33124120

Lot Number

1

Bids

Lot 2

Διαθερμία χειρουργική με argon.
Διαθερμία χειρουργική με argon — Τεμάχιο 1.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

24,193.55

Cpvs

33161000

Lot Number

2

Bids

Lot 3

Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με οθόνη 12΄΄, 6 καναλιών τουλάχιστον.
Μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων με οθόνη 12΄΄, 6 καναλιών τουλάχιστον — Τεμάχια 2.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

12,903.23

Cpvs

30231300

Lot Number

3

Bids

Lot 4

Κύριος εξοπλισμός μονάδας ημικεντρικής αποστείρωσης.
Κύριος εξοπλισμός μονάδας ημικεντρικής αποστείρωσης: α) κλίβανος αποστείρωσης με ατμό 8 STU μονής όψης· β) κλίβανος αποστείρωσης με ατμό 6 STU μονής όψης.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

165,000

Cpvs

33152000

Lot Number

4

Bids

Lot 5

Λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός μονάδας ημικεντρικής αποστείρωσης.
Λοιπός συνοδευτικός εξοπλισμός μονάδας ημικεντρικής αποστείρωσης: — μεγεθυντικός φακός: τεμάχιο 1, — τροχήλατο κάθισμα εργασίας με πλάτη: τεμάχια 4, — σκαμπό (απλά): τεμάχια 2, — συσκευή κοπής και αποθήκευσης ρολών: τεμάχιο 1, — τράπεζα πακεταρίσματος: τεμάχιο 1, — θερμοσυγκολλητική συσκευή με εκτυπωτή: τεμάχιο 1, — ερμάρια αποθήκευσης: τεμάχια 2, — ραφιέρες inox διάτρητες αποστειρωμένου υλικού 5 επιπέδων: τεμάχια 2, — επιτοίχια inox ραφιέρα δύο (2) επιπέδων: τεμάχιο 1, — ραφιέρες inox επικαθήμενες επί πάγκου: τεμάχια 2, — συρμάτινα καλάθια ψηλά: τεμάχια 15, — συρμάτινα καλάθια χαμηλά: τεμάχια 18, — τροχήλατο μεταφοράς inox και αποθήκευσης χάρτου: τεμάχιο 1, — κλειστό τροχήλατο μεταφοράς: τεμάχιο 1, — αποστειρωτής χώρου: τεμάχιο 1, — πλαστικά καλάθια αποθήκευσης με καπάκι: τεμάχια 8, — πλαστικά καλάθια αποθήκευσης με καπάκι: τεμάχια 12, — βάσεις ανοξείδωτες με ροδάκια για πλαστικά καλάθια: τεμάχια 4, — βάσεις ανοξείδωτες με ροδάκια για πλαστικά καλάθια: τεμάχια 4, — κλειστά κιβώτια πολυπροπυλενίου: τεμάχια 8, — πάγκος με ροδάκια: τεμάχιο 1, — τροχήλατο για ιματισμό (ανοιχτό): τεμάχιο 1, — τροχήλατο (μικρό): τεμάχιο 1, — κάδος inox απορριμάτων: τεμάχια 2, — σκαλοπάτι inox: τεμάχιο 1.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

28,548.39

Cpvs

39300000

Lot Number

5

Bids

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

12/12/2019

Dispatch Date

10/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 240-588467

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

true

Meta Data

Created

14/12/2019 03:12

Modified

03/02/2020 14:16