Προμήθεια ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος, για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.) του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, και τις Σχολικές Επιτροπές.

Miscellaneous food products

Indicators

Administrative Capacity Indicator
27.78
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 66.67 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
71.88
75 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 0 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
71.43
100 Single biddercontract 0 Length ofadvertisement period 100 Length of decisionperiod 0 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός άνω των ορίων, για την προμήθεια ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος, για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.) του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, και τις Σχολικές Επιτροπές.

Buyer

Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη
Αποστόλου Σαμανίδη 21
552 36, Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Greece

Appeal Body Name

Ανεξάρτητη Αρχή Προδικαστικών Προσφυγών Άγ. Ιωάννης ΡέντηςΑθήνα182 33aepp@aepp-procurement.grhttp://www.aepp-procurement.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

351,916.98

Final Price

207,496.68

Dates

Bid Deadline

25/11/2019 15:00

Sectors

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Ομάδα Α: Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, για τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη.
Ομάδα Α: Προμήθεια ειδών αρτοζαχαροπλαστείου, για τον Δήμο Πυλαίας - Χορτιάτη (για τις ανάγκες της Διεύθυνσης Πολιτισμού, Αθλητισμού και Νεολαίας, του Τμήματος Κοινωνικής Προστασίας και του Γραφείου Επικοινωνίας και Δημοσίων Σχέσεων).

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

29/06/2020

Estimated Price

11,054.6

Cpvs

15897300

Lot Number

1

Bids

Lot 2

Ομάδα Β: Προμήθεια τροφίμων, για το ΚΕ.Κ.Π.Α.Π..
Ομάδα Β: Προμήθεια τροφίμων, για το ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. (παροχή σίτισης των δημοτικών παιδικών σταθμών του ΚΕ.Κ.Π.Α.Π. του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, αλλά και για τις πολιτιστικές εκδηλώσεις, εορτές κ.λπ. των δημοτικών παιδικών σταθμών και των Κ.Α.Π.Η.).

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

29/06/2020

Estimated Price

20,040

Cpvs

15811100

Lot Number

2

Bids

Lot 3

Γάλα για το προσωπικό του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη.
Ομάδα Γ: «Προμήθεια γάλακτος για το προσωπικό του Δήμου και των νομικών προσώπων του», του ανοικτού, ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων, με αριθμό συστήματος (Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.) 80411 Γάλα για το προσωπικό του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, ποσού 234 471,25 EUR (συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 13 %).

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

08/07/2020

Bids Count

3

Electronic Bids Count

3

Contract Number

24586

Bids

Price

248,862.22

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 4

Ομάδα Γ: Προμήθεια γάλακτος, για το προσωπικό του Δήμου και των νομικών προσώπων του.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

320,822.38

Cpvs

03333000

Lot Number

3

Bids

Requirements

Personal Requirements

Δικαιούμενοι συμμετοχής: Όλα τα φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή ενώσεις αυτών, σύμφωνα με το άρθρο 25 παρ. 1 του ν. 4412/2016, που ασκούν επαγγελματική δραστηριότητα, σχετική με το αντικείμενο τής εν λόγω προμήθειας. Ειδικά για την Ομάδα Γ: «Προμήθεια γάλακτος, για το προσωπικό του Δήμου και των νομικών προσώπων του», στον διαγωνισμό μπορούν να λάβουν μέρος αναγνωρισμένα φυσικά και νομικά πρόσωπα, που ασχολούνται με την παραγωγή, εμπορία ή διάθεση γαλακτοκομικών προϊόντων.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

29/06/2020

Dispatch Date

25/06/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 123-301401

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

23/10/2019

Dispatch Date

21/10/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 205-498585

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

29/06/2020

Dispatch Date

25/06/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 123-301399

Nr. 4

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326270

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

true

Meta Data

Created

13/12/2019 23:40

Modified

15/09/2020 08:01