Ανοικτός, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου.

Medical equipments

Indicators

Administrative Capacity Indicator
31.94
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 91.67 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
73.44
87.5 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 0 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
83.33
100 Single biddercontract 0 Length ofadvertisement period 100 Length of decisionperiod 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Ανοικτός, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας 5 ηλεκτρονικών πιεσόμετρων / οξυμέτρων, τροχήλατων, για το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου.

Buyer

Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου
Ηφαίστου 12
814 00, Μύρινα Λήμνου - Λέσβου
Greece

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.)Αθήνα

Tender Information

Prices

Estimated Price

387,298.39

Final Price

6,727

Dates

Bid Deadline

03/10/2019 14:00

Sectors

Medical equipments (CPV 33100000)

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Ανοικτός, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου.
Προμήθεια απινιδωτή με μόνιτορ και βηματοδότη, μηχανήματος κυκλικής παθητικής κίνησης γόνατος / ισχίου (CPM), κρουστικού υπερήχου και 2 μόνιτορ παρακολούθησης ζωτικών παραμέτρων, για το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου.

Lot Details

Status

Awarded

Award Decision Date

26/06/2020

Estimated Price

387,298.39

Bids Count

2

Contract Number

3/ΕΣΠΑ 2020

Bids

Δ. Κορτέσης και ΣΙΑ Ε.Ε.
Οδυσσέως 25
187 58, Κερατσίνι
Greece

Price

6,727

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

30/08/2019

Dispatch Date

29/08/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 167-408161

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326411

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326406

Nr. 4

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326409

Nr. 5

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326405

Nr. 6

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326400

Nr. 7

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326408

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

13/12/2019 20:08

Modified

15/09/2020 08:01