Προμήθεια μηχανημάτων έργου.

Transport equipment and auxiliary products to transportation

Indicators

Administrative Capacity Indicator
15.48
0 Joint or centralizedprocurement 0 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 92.86 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
70.45
63.64 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 0 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
33.33
0 Single biddercontract 0 Length ofadvertisement period 0 Length of decisionperiod 0 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια μηχανημάτων, οχημάτων και εξοπλισμού, για την κάλυψη αναγκών του Δήμου Πύργου και συγκεκριμένα: ενός (1) εκσκαφέα φορτωτή, ενός (1) μικρού φορτηγού έως 3,5 τν με καρότσα ανατροπής, ενός (1) ρυμουλκούμενου επαγγελματικού κλαδοτεμαχιστή και ενός (1) φορτηγού έως 7,5 τν με ανατροπή και εξοπλισμό υδραυλικής αρπάγης. Λεπτομέρειες για τα υπό προμήθεια είδη παρατίθενται στο τεύχος «Τεχνικές προδιαγραφές» της υπ' αριθμ. 70/2018 συνταχθείσας μελέτης.

Buyer

Δήμος Πύργου
Πατρών και Τάκη Πετροπούλου, Πύργος
271 31, Πύργος Ηλείας
Greece

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών Λεωφόρος Θηβών 196 - 198Αθήνα182 23+49 2132141216aepp@aepp-procurement.gr+49 2132141229www.aepp-procurement.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

291,792.74

Dates

Bid Deadline

23/12/2019 15:00

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Meat

Eligible Bid Languages

EL

Lots

Lot 1

Ρυμουλκούμενος επαγγελματικός κλαδοτεμαχιστής.
Ένας (1) ρυμουλκούμενος επαγγελματικός κλαδοτεμαχιστής.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

13/07/2020

Estimated Price

33,000

Contract Number

3

Cpvs

16600000

Lot Number

3

Bids

Lot 2

Εκσκαφέας - φορτωτής.
Ένας (1) εκσκαφέας - φορτωτής.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

13/07/2020

Estimated Price

83,000

Cpvs

34144710

Lot Number

1

Bids

Lot 3

Φορτηγό έως 7,5 τν με ανατροπή και εξοπλισμό αρπάγης.
Ένα (1) φορτηγό έως 7,5τν με ανατροπή και εξοπλισμό αρπάγης.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

13/07/2020

Estimated Price

110,792.74

Contract Number

4

Cpvs

34142000

Lot Number

4

Bids

Lot 4

Μικρό φορτηγό έως 3,5 τν., με ανατροπή.
Ένα (1) μικρό φορτηγό έως 3,5 τν με ανατροπή.

Lot Details

Status

Cancelled

Cancellation Date

13/07/2020

Estimated Price

65,000

Contract Number

2

Cpvs

34134200

Lot Number

2

Bids

Requirements

Personal Requirements

Όπως αναφέρονται στη μελέτη και τη διακήρυξη.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

09/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326431

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

26/11/2019

Dispatch Date

22/11/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 228-558848

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

false

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

true

Meta Data

Created

14/12/2019 02:05

Modified

15/09/2020 08:01