Επαναπροκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα εργαστηρίων», εκτιμώμενης αξίας 332 437,68 EUR πλέον Φ.Π.Α..

Chemical products

Indicators

Administrative Capacity Indicator
23.08
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage 38.46 Discrepanciesbetween call fortender and contractaward notices
Transparency Indicator
69.85
58.82 Share of non-missingkey fields 0 Missing award date 100 Missing market 100 Missing proceduremethod 100 Missing title 100 Missing year 100 Missing buyer name 0 Missing buyerlocation
Integrity Indicator
71.43
100 Single biddercontract 100 Length ofadvertisement period 0 Length of decisionperiod 0 New company 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type 100 Tax haven
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια αναλωσίμων εργαστηρίων και συγκεκριμένα: — αναλώσιμα υπάρχοντος εργαστηριακού εξοπλισμού, — χημικές ουσίες (ανόργανες, οργανικές, αέρια) αναλύσεων νερού και βιολογικού υλικού, — διάφορα είδη εργαστηρίου (λυχνίες και δομικά είδη μικροσκοπίων, εξοπλισμός οπτικός και ακριβείας, γυάλινα είδη, σιφώνια, είδη καθαρισμού, εξοπλισμός clean room, ρητίνες).

Buyer

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
46,7 χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου
190 13, Ανάβυσσος
Greece

Appeal Body Name

Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών 46,7 χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - ΣουνίουΑνάβυσσος190 13+30 2291076405promithies@hcmr.gr+30 2291076323http://www.hcmr.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

332,437.68

Final Price

7,912

Dates

Bid Deadline

07/07/2020 11:00

Sectors

Chemical products (CPV 24000000)

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Τμήμα 5: Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Οργανικός αναλύτης Thermo EA 1112 CHNSO/Flash 2000 (CPV: 38400000-9, 24000000-4) (8 είδη), εκτιμώμενης αξίας 8 183,79 EUR πλέον ΦΠΑ 1 964,11 EUR.

Lot Details

Status

Awarded

Estimated Price

8,183.79

Bids Count

2

Cpvs

38400000
24000000

Lot Number

1

Bids

Price

7,912

Is Winning

true

Is Subcontracted

false

Lot 2

ΤΜΗΜΑ 24: Αναλώσιμα για αποστειρωμένους χώρους (clean room) (CPV: 45214631-2) (1 είδος) εκτιμώμενης αξίας 935,48€ πλέον ΦΠΑ 224,52€.
Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Αυτόματος αναλύτης QUATRO της SEAL(CPV: 24100000-5, 33793000-5) (12 είδη) εκτιμώμενης αξίας 60.564,52€ πλέον ΦΠΑ 14.535,48€

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

935.48

Cpvs

24100000
45214631

Lot Number

14

Bids

Lot 3

ΤΜΗΜΑ 23: Προϊόντα καθαρισμού για εργαστήρια (CPV: 39830000-9) (14 είδη) εκτιμώμενης αξίας 9.441,21€ πλέον ΦΠΑ 2.265,89€.
Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Κυτταρομετρητής CytoSense (CPV: 24000000-4) (2 είδη) εκτιμώμενης αξίας 1.396,77€ πλέον ΦΠΑ 335,23€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

9,441.21

Cpvs

24000000
39830000

Lot Number

13

Bids

Lot 4

ΤΜΗΜΑ 22: Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια (CPV: 38519000-6) (11 είδη) εκτιμώμενης αξίας 3.317,50€ πλέον ΦΠΑ 796,20€.
Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Φασματογράφος μάζας πλάσματος ICP MS X Series II Thermo (CPV: 24000000-4, 38000000-5) (8 είδη) εκτιμώμενης αξίας 6.642.58€ πλέον ΦΠΑ 1.594.22€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

3,317.5

Cpvs

24000000
38519000

Lot Number

12

Bids

Lot 5

ΤΜΗΜΑ 21: Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα (CPV: 38437000-7) (33 είδη) εκτιμώμενης αξίας 18.550,93€ πλέον ΦΠΑ 4.452,22€.
Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Θολερόμετρα Hanna HI 98703 και Hach 2100Q ηλεκτρόδια Hanna HI11311 (CPV: 24000000-4) (7 είδη) εκτιμώμενης αξίας 3.367,98€ πλέον ΦΠΑ 808,32€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

18,550.93

Cpvs

24000000
38437000

Lot Number

11

Bids

Lot 6

ΤΜΗΜΑ 20: Γυάλινα είδη εργαστηρίου (CPV: 33793000-5) (28 είδη) εκτιμώμενης αξίας 12.077,82€ πλέον ΦΠΑ 2.898,68€
Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Σύστημα WTW μέτρησης BOD (CPV: 24000000-4, 38000000-5) (7 είδη) εκτιμώμενης αξίας 9.693,31€ πλέον ΦΠΑ 2.326,39€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

12,077.82

Cpvs

24000000
33793000

Lot Number

10

Bids

Lot 7

ΤΜΗΜΑ 19: Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (CPV: 38000000-5) (78 είδη) εκτιμώμενης αξίας 34.729,62€ πλέον ΦΠΑ 8.335,11€
Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Φασματοφωτόμετρο Merck Pharo 300 & Prove 600 (CPV: 24000000-4, 38000000-5) (15 είδη) εκτιμώμενης αξίας 29.420,85€ πλέον ΦΠΑ 7.061,00€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

34,729.62

Cpvs

38000000

Lot Number

9

Bids

Lot 8

ΤΜΗΜΑ 18: Βασικές οργανικές χημικές ουσίες (CPV: 24320000-3) (30 είδη) εκτιμώμενης αξίας 85.504,77€ πλέον ΦΠΑ 20.521,14€.
Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Σύστημα υπερκάθαρου νερού Mill-Q-Direct της Merck-Millipore (CPV: 38519500-1, 38400000-9, 33790000-4) (21 είδη) εκτιμώμενης αξίας 62.825,06€ πλέον ΦΠΑ 15.078,02€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

85,504.77

Cpvs

38519500
24320000

Lot Number

8

Bids

Lot 9

ΤΜΗΜΑ 16: Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες (CPV: 24310000-0) (66 είδη) εκτιμώμενης αξίας 52.992,59€ πλέον ΦΠΑ 12.718,22€.
Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού Wavelength Spectrometer - XRF Model: PW2400 Panalytical (CPV: 24000000-4) (1 είδος) εκτιμώμενης αξίας 3.806,45€ πλέον ΦΠΑ 913,55€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

52,992.59

Cpvs

24000000
24310000

Lot Number

7

Bids

Lot 10

ΤΜΗΜΑ 13: Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Κυτταρομετρητής CytoSense (CPV: 24000000-4) (2 είδη) εκτιμώμενης αξίας 1.396,77€ πλέον ΦΠΑ 335,23€.
Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Αναλυτής SKALAR SAN++ (CPV: 38000000-5, 38400000-9, 33790000-4) (70 είδη) εκτιμώμενης αξίας 48.151,98€ πλέον ΦΠΑ 11.556,47€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

1,396.77

Cpvs

38000000
24000000

Lot Number

6

Bids

Lot 11

ΤΜΗΜΑ 11: Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Θολερόμετρα Hanna HI 98703 και Hach 2100Q ηλεκτρόδια Hanna HI11311 (CPV: 24000000-4) (7 είδη) εκτιμώμενης αξίας 3.367,98€ πλέον ΦΠΑ 808,32€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

3,367.98

Cpvs

38400000
24000000

Lot Number

5

Bids

Lot 12

ΤΜΗΜΑ 10: Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Σύστημα WTW μέτρησης BOD (CPV: 24000000-4, 38000000-5) (7 είδη) εκτιμώμενης αξίας 9.693,31€ πλέον ΦΠΑ 2.326,39€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

9,693.31

Cpvs

38400000
24000000

Lot Number

4

Bids

Lot 13

ΤΜΗΜΑ 9: Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Φασματοφωτόμετρο Merck Pharo 300 & Prove 600 (CPV: 24000000-4, 38000000-5) (15 είδη) εκτιμώμενης αξίας 29.420,85€ πλέον ΦΠΑ 7.061,00€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

29,420.85

Cpvs

38400000
38000000

Lot Number

3

Bids

Lot 14

ΤΜΗΜΑ 8: Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Σύστημα υπερκάθαρου νερού Mill-Q-Direct της Merck-Millipore (CPV: 38519500-1, 38400000-9, 33790000-4) (21 είδη) εκτιμώμενης αξίας 62.825,06€ πλέον ΦΠΑ 15.078
ΤΜΗΜΑ 8: Αναλώσιμα υπάρχοντος εξοπλισμού: Σύστημα υπερκάθαρου νερού Mill-Q-Direct της Merck-Millipore (CPV: 38519500-1, 38400000-9, 33790000-4) (21 είδη) εκτιμώμενης αξίας 62.825,06€ πλέον ΦΠΑ 15.078,02€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

62,825.06

Cpvs

38400000
38519500

Lot Number

2

Bids

Lot 15

Ρητίνες
Ρητίνες (CPV: 19522000-1) (1 είδος) εκτιμώμενης αξίας 1.725,81€ πλέον ΦΠΑ 414,19€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

1,725.81

Cpvs

19522000

Lot Number

25

Bids

Lot 16

Αναλώσιμα για αποστειρωμένους χώρους (clean room)
Αναλώσιμα για αποστειρωμένους χώρους (clean room) (CPV: 45214631-2) (1 είδος) εκτιμώμενης αξίας 935,48€ πλέον ΦΠΑ 224,52€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

935.48

Cpvs

45214631

Lot Number

24

Bids

Lot 17

Προϊόντα καθαρισμού για εργαστήρια
Προϊόντα καθαρισμού για εργαστήρια (CPV: 39830000-9) (14 είδη) εκτιμώμενης αξίας 9.441,21€ πλέον ΦΠΑ 2.265,89€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

9,441.21

Cpvs

39830000

Lot Number

23

Bids

Lot 18

Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια
Διάφορα δομικά μέρη για μικροσκόπια (CPV: 38519000-6) (11 είδη) εκτιμώμενης αξίας 3.317,50€ πλέον ΦΠΑ 796,20€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

3,317.5

Cpvs

38519000

Lot Number

22

Bids

Lot 19

Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα
Εργαστηριακά σιφώνια (πιπέτες) και εξαρτήματα (CPV: 38437000-7) (33 είδη) εκτιμώμενης αξίας 18.550,93€ πλέον ΦΠΑ 4.452,22€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

18,550.93

Cpvs

38437000

Lot Number

21

Bids

Lot 20

Γυάλινα είδη εργαστηρίου
Γυάλινα είδη εργαστηρίου (CPV: 33793000-5) (28 είδη) εκτιμώμενης αξίας 12.077,82€ πλέον ΦΠΑ 2.898,68€

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

12,077.82

Cpvs

33793000

Lot Number

20

Bids

Lot 21

Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας
Εξοπλισμός εργαστηριακός, οπτικός και ακριβείας (CPV: 38000000-5) (78 είδη) εκτιμώμενης αξίας 34.729,62€ πλέον ΦΠΑ 8.335,11€

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

34,729.62

Cpvs

38000000

Lot Number

19

Bids

Lot 22

Βασικές οργανικές χημικές ουσίες
Βασικές οργανικές χημικές ουσίες (CPV: 24320000-3) (30 είδη) εκτιμώμενης αξίας 85.504,77€ πλέον ΦΠΑ 20.521,14€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

85,504.77

Cpvs

24320000

Lot Number

18

Bids

Lot 23

ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ
ΥΛΙΚΑ ΑΝΑΦΟΡΑΣ (CPV: 24000000-4) (10 είδη) εκτιμώμενης αξίας 14.072,74€ πλέον ΦΠΑ 3.377,46€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

14,072.74

Cpvs

24000000

Lot Number

17

Bids

Lot 24

Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες
Βασικές ανόργανες χημικές ουσίες (CPV: 24310000-0) (66 είδη) εκτιμώμενης αξίας 52.992,59€ πλέον ΦΠΑ 12.718,22€.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

52,992.59

Cpvs

24310000

Lot Number

16

Bids

Lot 25

Αέρια
Αέρια (CPV: 24100000-5) (5 είδη) εκτιμώμενης αξίας 6.909.27€ πλέον ΦΠΑ 1.658.23€

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

6,909.27

Cpvs

24100000

Lot Number

15

Bids

Requirements

Personal Requirements

Οι οικονομικοί φορείς που συμμετέχουν στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, απαιτείται να ασκούν εμπορική ή βιομηχανική ή βιοτεχνική δραστηριότητα, συναφή με το αντικείμενο τής προμήθειας. Οι οικονομικοί φορείς που είναι εγκατεστημένοι σε κράτος - μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε ένα από τα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα, που τηρούνται στο κράτος εγκατάστασής τους ή να ικανοποιούν οποιαδήποτε άλλη απαίτηση ορίζεται στο Παράρτημα XI του Προσαρτήματος Α΄ του ν. 4412/2016. Στην περίπτωση οικονομικών φορέων εγκατεστημένων σε κράτος - μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.) ή σε τρίτες χώρες που έχουν προσχωρήσει στη Σ.Δ.Σ. ή σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην προηγούμενη περίπτωση και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση, σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι σε αντίστοιχα επαγγελματικά ή εμπορικά μητρώα. Οι εγκατεστημένοι στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικοί φορείς, απαιτείται να είναι εγγεγραμμένοι στο Βιοτεχνικό ή Εμπορικό ή Βιομηχανικό Επιμελητήριο ή στο Μητρώο Κατασκευαστών Αμυντικού Υλικού (ισχύει, κατά περίπτωση, για τους εγκατεστημένους στην ΕΛΛΑΔΑ οικονομικούς φορείς).

Economic Requirements

Όσον αφορά στην οικονομική και χρηματοοικονομική επάρκεια, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς δηλώνουν ότι διαθέτουν / παρέχουν μέσο γενικό ετήσιο κύκλο εργασιών —κατά την προηγούμενη της δημοσιεύσεως τής παρούσης τριετία— ίσο ή ανώτερο από τον ενδεικτικό προϋπολογισμό τού αντίστοιχου τμήματος. Σε περίπτωση που ο υποψήφιος ανάδοχος ασκεί οικονομική δραστηριότητα για χρονικό διάστημα μικρότερο των τριών (3) διαχειριστικών χρήσεων, η εν λόγω προϋπόθεση θα εξετάζεται για το αντίστοιχο διάστημα, που λειτουργεί ή διαθέτει τα υπό προμήθεια προϊόντα / υπηρεσίες. Τα ανωτέρω αποδεικνύονται με την κατάθεση των αντιστοίχων οικονομικών καταστάσεων.

Technical Requirements

Όσον αφορά στην τεχνική και επαγγελματική ικανότητα, για την παρούσα διαδικασία σύναψης σύμβασης, οι οικονομικοί φορείς απαιτείται: Η προηγούμενη υλοποίηση συναφούς αντικειμένου συμβάσεων (παράδοση και/ή εγκατάσταση ομοειδών ειδών), εντός των τριών (3) τελευταίων ετών, συνολικής αξίας ίσης με το 50 % του ενδεικτικού προϋπολογισμού του αντίστοιχου τμήματος. Η παράδοση ομοειδών ειδών αποδεικνύεται με την κατάθεση είτε με αντίγραφα από συμβάσεις που έχουν εκτελέσει είτε με βεβαίωση τού αγοραστή.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

22/11/2019

Dispatch Date

19/11/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 226-553464

Nr. 2

Source

ted.europa.eu

Publication Date

25/05/2020

Dispatch Date

20/05/2020

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 100-239720

Nr. 3

Source

ted.europa.eu

Publication Date

13/07/2020

Dispatch Date

08/07/2020

Form Type

Contract Award

Source Form Type

F03 2014

Language

EL

Source Id

2020/S 133-326041

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

true

Meta Data

Created

14/12/2019 01:59

Modified

15/09/2020 08:01