Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.

Exterior lights

Indicators

Administrative Capacity Indicator
20
0 Joint or centralizedprocurement 100 Use of WTO framework 0 Electronic auction 0 Use of frameworkagreements 0 English as foreignlanguage
Transparency Indicator
80
80 Share of non-missingkey fields
Integrity Indicator
66.67
0 Length ofadvertisement period 100 Call for tenderspublication 100 Procedure type
Benchmark Current Tender
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Good Procurement Score 2019 2019 Year

Description

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια διαφόρων υλικών, που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση τού δικτύου ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης. Τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου, για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, οδών, πλατειών και γενικά των κοινοχρήστων χώρων. Τα είδη δεν χωρίζονται σε ομάδες, λόγω συναφών υλικών.

Buyer

Δήμος Γλυφάδας
Άλσους 15
166 75, Γλυφάδα
Greece

Appeal Body Name

Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (Α.Ε.Π.Π.) Λεωφόρος Θηβών 196 - 198, Άγ. Ιωάννης ΡέντηςΑθήνα182 33+30 2132141216proedros@aepp-procurement.gr+30 2132141229http://www.aepp-procurement.gr

Tender Information

Prices

Estimated Price

200,000

Dates

Bid Deadline

20/01/2020 14:00

Sectors

Exterior lights (CPV 31527200)

Types

Supply Type

Supplies

Procedure Type

Open

Selection Method

Lowest Price

Eligible Bid Languages

EL

Award Criteria

Nr. 1 : 100%

PRICE

Lots

Lot 1

Η παρούσα διακήρυξη αφορά στην προμήθεια διαφόρων υλικών, που είναι απαραίτητα για τη συντήρηση τού δικτύου ηλεκτροδότησης και ηλεκτροφωτισμού της πόλης. Τα υλικά αυτά θα χρησιμοποιηθούν από το συνεργείο ηλεκτρολόγων του Δήμου, για τη συντήρηση των ηλεκτρικών εγκαταστάσεων των δημοτικών κτιρίων, οδών, πλατειών και γενικά των κοινοχρήστων χώρων.

Lot Details

Status

Announced

Estimated Price

200,000

Cpvs

31682000

Bids

Requirements

Personal Requirements

Όπως αναφέρεται στους όρους της υπ' αριθμ. 39588/10.12.2019 διακήρυξης.

Publications

Nr. 1

Source

ted.europa.eu

Publication Date

12/12/2019

Dispatch Date

10/12/2019

Form Type

Contract Notice

Source Form Type

F02 2014

Language

EL

Source Id

2019/S 240-588507

Documents

Additional Information

Tender Information

EInvoice Accepted

false

Central Procurement

false

Covered By Gpa

true

Joint Procurement

false

Framework Agreement

false

Dps

false

Electronic Auction

false

has Lots

false

Meta Data

Created

14/12/2019 03:08

Modified

03/02/2020 14:16