Kazalniki

Kazalnik upravne zmogljivosti
0
0 Uporaba okvira STO 0 Elektronska dražba 0 Uporaba okvirnihsporazumov
Kazalnik transparentnosti
100
100 Delež izpolnjenihključnih polj
Kazalnik integritete
83.33
100 Razpis za enegaponudnika 100 Trajanje razpisa 100 Dolžina obdobja zaodločanje 0 Objava javneganaročila 100 Vrsta postopka 100 Davčna oaza
Primerjaj izbrano naročilo
Skupina kazalnikov
Kazalnik
Primerjalna skupina
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Število uspešnih naročil 2010 2010 Leto

Naročnik

Podatki o naročilu

Cene

Končna cena

8,837.16

Sektorji

Antitrombotiki (CPV 33621100)

Vrste

Vrsta naročila

Supplies

Vrsta postopka

Open

Sklopi

Sklop 1

Sklop podrobno

Status

Awarded

Število ponudb

17

Ponudbe

Βαρελάς Ν. ΑΕ
Ελευθερίας 4
145 64, Αθήνα
Grčija

Cena

8,837.16

zmaguje

true

je podpisal pogodbo

false

Objave

Nr. 1

Datum objave

1.1.2010

Datum odpošiljanja

3.11.2010

Vrsta oblike

Contract Award

Vrsta izvorne oblike

3

Izvirna oznaka

2010329362

Dodatne informacije

Podatki o naročilu

V sklopu GPA

false

Okvirni sporazum

false

DNS

false

Elektronska dražba

false

Financiranje

Is EU-Fund

false

Metapodatki

Ustvarjeno

26.1.2019 16:24

Spremenjeno

1.2.2020 05:12