Ukazovatele

Ukazovateľ administratívnej kapacity
0
0 Použitie rámca WTO 0 Elektronická dražba 0 Použitie rámcovýchzmlúv
Ukazovateľ transparentnosti
100
100 Podiel vyplnenýchkľúčových polí
Ukazovateľ integrity
83.33
100 Zmluva s jednýmuchádzačom 100 Dĺžka obdobiazverejnenia 100 Dĺžka obdobiarozhodovania 0 Zverejnenie výzvy napredloženie ponúk 100 Typ konania 100 Daňový raj
Porovnať aktuálnu verejnú súťaž
Skupina ukazovateľov
Ukazovateľ
Porovnávacia skupina
0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 70 70 75 75 80 80 85 85 90 90 95 95 100 100 Skóre dobrého obstarávania 2010 2010 Rok

Zadávateľ

Informácie o verejnej súťaži

Ceny

Konečná cena

8,837.16

Odvetvia

Typy

Typ dodávky

Supplies

Typ konania

Open

Položky

Položka 1

Podrobnosti o položke

Stav

Awarded

Počet ponúk

17

Ponuky

Βαρελάς Ν. ΑΕ
Ελευθερίας 4
145 64, Αθήνα
Grécko

Cena

8,837.16

Zvíťazil

true

Je subdodávateľ

false

Publikácie

Nr. 1

Adresa URL

data.europa.eu

Dátum zverejnenia

1. 1. 2010

Dátum odoslania

3. 11. 2010

Typ formulára

Contract Award

Typ zdrojového formulára

3

Identifikátor zdroja

2010329362

Ďalšie informácie

Informácie o verejnej súťaži

Kryté dohodou o vládnom obstarávaní

false

Rámcová zmluva

false

Dps

false

Elektronická dražba

false

Financovanie

Is EU-Fund

false

Metadáta

Vytvorené

26. 1. 2019 16:24

Upravené

1. 2. 2020 05:12