ვიზუალიზაცია

დააწკაპუნე შესარჩევად

ტენდერები: 55,392

სვეტები

დააწკაპუნე შესარჩევად

ტენდერის ბმული სახელწოდება შემსყიდველი მომწოდებელი შეთავაზების ღირებულება
Ανοικτός, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου.
€ 6,727
Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού.
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης — Λ44/2020.
€ 312,975.7
Επαναπροκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα εργαστηρίων», εκτιμώμενης αξίας 332 437,68 EUR πλέον Φ.Π.Α..
ლოტი 1
€ 7,912
Προμήθεια ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος, για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.) του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, και τις Σχολικές Επιτροπές.
ლოტი 3
€ 248,862.22
Προμήθεια μηχανημάτων έργου.
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, οθονών, scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ. (αρ. διακ. 472/2019).
ლოტი 1
€ 35,478
ლოტი 2
€ 9,812.44
ლოტი 3
€ 1,550
ლოტი 4
€ 6,931
ლოტი 5
€ 73,225.71
ლოტი 6
€ 62,185.1
ლოტი 7
€ 20,359.64
ლოტი 8
€ 94,991.26
ლოტი 9
€ 15,603
Αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων.
«Παροχή υπηρεσιών λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».
Σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού, για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου και ειδικότερα, για την προμήθεια ενός «Εργαστηρίου καυσίμων - λιπαντικών για την Α.Ε.Ν. Χίου».
ლოტი 1
€ 184,200
ლოტი 2
€ 361,150
ლოტი 4
€ 258,030
ლოტი 5
€ 145,080
ლოტი 6
€ 258,030
ლოტი 7
€ 17,025
ლოტი 8
€ 12,095
ლოტი 9
€ 120,100
ლოტი 10
€ 361,150
ლოტი 11
€ 136,750

გვერდები: 1 -ის 5,540 - პუბლიკაციები: 55,392

პუბლიკაცია თითო გვერდზე