Οπτικοποίηση

Κάντε κλικ για να επιλέξετε

Διαγωνισμοί: 55,392

Στήλες

Κάντε κλικ για να επιλέξετε

Σύνδεσμος Διαγωνισμού Τίτλος Αγοραστής Προμηθευτής Τιμή Προσφοράς
Ανοικτός, διεθνής ηλεκτρονικός διαγωνισμός προμήθειας ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού, για το Γενικό Νοσοκομείο - Κέντρο Υγείας Λήμνου.
€ 6,727
Προμήθεια και εγκατάσταση εκθεσιακού φωτισμού.
Σύμβαση παροχής υπηρεσιών καθαρισμού των χώρων του Οργανισμού Μεγάρου Μουσικής Θεσσαλονίκης — Λ44/2020.
€ 312,975.7
Επαναπροκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα εργαστηρίων», εκτιμώμενης αξίας 332 437,68 EUR πλέον Φ.Π.Α..
Παρτίδα 1
€ 7,912
Προμήθεια ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος, για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.) του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, και τις Σχολικές Επιτροπές.
Παρτίδα 3
€ 248,862.22
Προμήθεια μηχανημάτων έργου.
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, οθονών, scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ. (αρ. διακ. 472/2019).
Παρτίδα 1
€ 35,478
Παρτίδα 2
€ 9,812.44
Παρτίδα 3
€ 1,550
Παρτίδα 4
€ 6,931
Παρτίδα 5
€ 73,225.71
Παρτίδα 6
€ 62,185.1
Παρτίδα 7
€ 20,359.64
Παρτίδα 8
€ 94,991.26
Παρτίδα 9
€ 15,603
Αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων.
«Παροχή υπηρεσιών λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».
Σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού, για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου και ειδικότερα, για την προμήθεια ενός «Εργαστηρίου καυσίμων - λιπαντικών για την Α.Ε.Ν. Χίου».
Παρτίδα 1
€ 184,200
Παρτίδα 2
€ 361,150
Παρτίδα 4
€ 258,030
Παρτίδα 5
€ 145,080
Παρτίδα 6
€ 258,030
Παρτίδα 7
€ 17,025
Παρτίδα 8
€ 12,095
Παρτίδα 9
€ 120,100
Παρτίδα 10
€ 361,150
Παρτίδα 11
€ 136,750

Σελίδα: 1 από 5,540 - Καταχωρήσεις: 55,392

Καταχωρήσεις ανά σελίδα