Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Συμβουλευτική Ναυτιλιακή Ξενοδοχειακή Εταιρεία - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας

Σορβόλου 2
116 36, Αθήνα
Greece

Similar Companies
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 1 1
Sectors
0 0 1 1 2 2 Nr. of Tenders Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Main Buyers
0 0 1 1 2 2 Nr. of Tenders Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών
Buyers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Company
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 No data No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 2

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Buyer Final Price
Σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού, για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου και ειδικότερα, για την προμήθεια ενός «Εργαστηρίου καυσίμων - λιπαντικών για την Α.Ε.Ν. Χίου».
Electronic equipment
€ 136,750
Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (Α.Ε.Ν. Κρήτης).
Electronic equipment
€ 2.0 Million

Page: 1 of 1 - Entries: 2

Entries per Page