Φραγκούδης Χρήστος με δ.τ. «ActiveLab»

Θεσσαλονίκη
Greece

Tenders over Time
Nr. of Tenders 2019 2019 Year 0 0 1 1
Sectors
0 0 1 1 Nr. of Tenders Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Main Buyers
0 0 1 1 Nr. of Tenders Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών
Buyers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Company
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 No data No data No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 1

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Buyer Final Price
Επαναπροκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα εργαστηρίων», εκτιμώμενης αξίας 332 437,68 EUR πλέον Φ.Π.Α..
Chemical products
€ 7,912

Page: 1 of 1 - Entries: 1

Entries per Page