Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Πανεπιστημιούπολη
541 24, Θεσσαλονίκη
Greece
Authority Type: Other
Main Activities: Education

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24
Sectors
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 Nr. of Tenders [3 other sectors with less than 1] Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Sewage, refuse, cleaning and environmental services Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products IT services: consulting, software development, Internet and support Software package and information systems Repair and maintenance services Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Industrial machinery Printed matter and related products Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Main Suppliers
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Nr. of Tenders Κοινοπραξία Κ. Δαντινούλης – Ι. Δαντινούλης Ο.Ε. – Μιχαήλ Α. Σακαλόγλου και Σία Ο.Ε. ΕΚΔΟΣΕΙΣ ΕΠΙΚΕΝΤΡΟ Α.Ε Στεργίου Αγγελίνα του Πύρρου Π. ΙΩΑΝΝΙΔΟΥ και ΣΙΑ Ε.Ε Analab Ε.Π.Ε. Ιντερόπτικς Εμπορία και Υπηρεσίες Έντυπης και Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης και Συστημάτων Πληροφορικής Α.Ε. ΑΝΟΙΚΤΟ ΒΙΒΛΙΟ Ι.Κ.Ε ΙNTEΡΟΠΤΙΚΣ Α.Ε EBSCO INFORMATION SERVICES SRL InterOPTICS Εμπορία και Υπηρεσίες Έντυπης & Ηλεκτρονικής Πληροφόρησης & Συστημάτων Πληροφορικής Α.Ε.
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 42

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια ηλεκτρονικών υπολογιστών, laptop, οθονών, scanner, εκτυπωτών, πολυμηχανημάτων και προβολικών συστημάτων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ. (αρ. διακ. 472/2019).
Miscellaneous computer equipment
€ 320,136.15
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια και εγκατάσταση οδοντιατρικών μονάδων, για τις ανάγκες του Τμήματος Οδοντιατρικής τού Α.Π.Θ. (αρ. διακήρυξης 466/2019).
Dental kits
€ 108,000
Προμήθεια μονάδας συνθετικού καυσαερίου, για τις ανάγκες του Τμήματος Μηχανολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ. (αριθ. διακήρυξης 469/2019).
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)
€ 467,200
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την: «Προμήθεια βιβλίων, για τις ανάγκες της κεντρικής Βιβλιοθήκης τού Α.Π.Θ.» (αρ. διακήρυξης 471/2019).
Library books
€ 40,456.94
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια βιβλίων, για τις ανάγκες των μεταπτυχιακών προγραμμάτων σπουδών των τμημάτων τού Α.Π.Θ. (αρ. διακ. 467/2019).
Library books
€ 59,932.09
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια και εγκατάσταση αερόψυκτου συγκροτήματος στην Πινακοθήκη του Α.Π.Θ. (αρ. διακήρυξης 473/2019).
Recirculating coolers
€ 77,480
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για την προμήθεια και τοποθέτηση αυτόνομων κλιματιστικών μονάδων, για τις ανάγκες του Α.Π.Θ. (αρ. διακήρυξης 481/2019).
Wall air-conditioning machines
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός, για τη βελτίωση υπηρεσιών και εφαρμογών των Τεχνολογιών των Πληροφοριών και των Επικοινωνιών Α.Π.Θ. (αρ. διακήρυξης 435/2019).
Software package and information systems
€ 465,872.51
Τακτική συντήρηση και επισκευή ανελκυστήρων και ανυψωτικών μηχανημάτων του ΑΠΘ για χρονικό διάστημα ενός (1) έτους (αριθμ. Διαγωνισμού 349/2015).
Lifts
Διεθνής, ηλεκτρονικός διαγωνισμός υπ' αριθμ. 423/2019, για την προμήθεια και εγκατάσταση ερευνητικού εξοπλισμού, για τις ανάγκες των Τμημάτων Κινηματογράφου, Ιατρικής και Χημικών Μηχανικών του Α.Π.Θ..
Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Page: 1 of 5 - Entries: 42

Entries per Page