Γ.Ν. «Έλενα Βενιζέλου - Αλεξάνδρα»

Βασ. Σοφίας 80
115 28, Αθήνα
Greece
Authority Type: Public Body
Main Activities: Health

Tenders over Time
Nr. of Tenders 2019 2019 Year 0 0 1 1 2 2
Sectors
0 0 1 1 2 2 Nr. of Tenders Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Main Suppliers
Nr. of Tenders No data
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 2

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Διακήρυξη για την προμήθεια ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού του Γ.Ν.Α. «Αλεξάνδρα» (κωδικός ΟΠΣ: 5043181), του Π.Ε.Π. «Αττική 2014 - 2020».
Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products
Διακήρυξη ανοικτού, δημόσιου ηλεκτρονικού διαγωνισμού, για την προμήθεια spect δικέφαλης γ’ camera, για τις ανάγκες του Τμήματος Πυρηνικής Ιατρικής του νοσοκομείου.
Gamma cameras

Page: 1 of 1 - Entries: 2

Entries per Page