Διαχειριστής Ελληνικού Δικτύου Διανομής Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε.

Λ. Συγγρού 98 - 100
117 41, Αθήνα
Greece
Authority Type: Utilities
Main Activities: Electricity

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
Sectors
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 Nr. of Tenders [2 other sectors with less than 1] Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Transport equipment and auxiliary products to transportation Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Software package and information systems Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services IT services: consulting, software development, Internet and support Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Postal and telecommunications services Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Main Suppliers
0 0 1 1 2 2 Nr. of Tenders Powertec Α.Ε. Strom Ενεργειακή Ε.Π.Ε. Joongwon Co., Ltd. Protasis Α.Ε. Mega Sprint Guard Services Α.Ε. Σαμπό Ηλεκτρική Α.Β.Ε.Ε. Cosmote E-Value Υπηρεσίες Contact Center Α.Ε. Grid Solutions Hellas Ανώνυμη Εταιρεία Ηλεκτρολογική Εμπορική και Κατασκευαστική Εταιρεία TWB Α.Ε.
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data No data No data

Tenders: 26

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Παροχή υπηρεσιών εγκατάστασης ηλεκτρονικών συστημάτων και απομακρυσμένης φύλαξης, με διαδικασία μίσθωσης εξοπλισμού.
Safety installations
508904 (έλαια Μ/Σ).
Electrical insulating oils
508902 (αριθμός διακήρυξης).
Repair and maintenance services of transformers
Παροχή υπηρεσιών υποστήριξης του πληροφοριακού συστήματος SAP-ERP Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..
Computer-related services
Προμήθεια εξοπλισμού πληροφορικής.
Personal computers
Παροχή υπηρεσιών επικοινωνίας, για την τηλεμέτρηση «έξυπνων» ηλεκτρονικών μετρητών χαμηλής τάσης, με κάρτες SIM κινητής τηλεφωνίας.
Telecommunications services
Παροχή υπηρεσιών τηλεφωνικής εξυπηρέτησης χρηστών Ε.Δ.Δ.Η.Ε. και αναγγελίας βλαβών, μέσω πενταψήφιου αριθμού τού Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε..
Telephone switchboard services
€ 6.8 Million
Εκτέλεση εργασιών επιθεώρησης, συντήρησης και ενίσχυσης ξύλινων στύλων.
Timber-impregnation services
508805 (αριθμός διακήρυξης).
Power supply transformers
Σταθμοί φόρτισης ηλεκτρικών οχημάτων, μεθόδου 3.
Battery chargers

Page: 1 of 3 - Entries: 26

Entries per Page