Γενικό Νοσοκομείο Χανίων "Ο Άγιος Γεώργιος"

Μουρνιές
733 03, Χανιά
Greece
Authority Type: Other
Main Activities: Health

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2009 2009 2010 2010 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30
Sectors
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20 22 22 24 24 26 26 28 28 30 30 Nr. of Tenders Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses) Industrial machinery Food, beverages, tobacco and related products Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Medical equipments, pharmaceuticals and personal care products

Main Suppliers
0 0 1 1 Nr. of Tenders ΔΕΛΤΑ Ιατρική Damplaid ΑΕ Ενόρασις Α.Ε. Εdwards Lifesciences EPE Βiomerieux Eλλάς ΑΕ Ε & Ε Ιατρικά Α.Ε Sterile Hellas Πνοή ΑΕ Εξέλιξη Εμπορία Ιατρικών Ειδών ΑΕ Nivaco Ιατρικά ΕΠΕ
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 36

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
€ 3,570
€ 11,359.35
€ 18,595.95
€ 10,800
€ 156,202.89
€ 34,484.4
€ 1,490
€ 1,438

Page: 1 of 4 - Entries: 36

Entries per Page