Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός - Δήμητρα

Κουρτίδου 56 - 58 και Νιρβάνα
111 45, Αθήνα
Greece
Authority Type: Other
Main Activities: Other

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2019 2019 Year 0 0 1 1 2 2
Sectors
0 0 1 1 Nr. of Tenders Sewage, refuse, cleaning and environmental services Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Main Suppliers
Nr. of Tenders No data
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 2

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού των κτιριακών εγκαταστάσεων του ΕΛ.Γ.Ο. - Δήμητρα, για 1 έτος, με δικαίωμα παράτασης για 1 επιπλέον έτος.
Building-cleaning services
Ηλεκτρονικός, διεθνής ανοικτός διαγωνισμός.
Fuels

Page: 1 of 1 - Entries: 2

Entries per Page