Κοινωνία της Πληροφορίας Α.Ε. (Κ.τ.Π. Α.Ε.)

Χανδρή 3
183 46, Μοσχάτο
Greece
Authority Type: Other
Main Activities: Other

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5
Sectors
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Nr. of Tenders Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Administration, defence and social security services Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Radio, television, communication, telecommunication and related equipment IT services: consulting, software development, Internet and support

Main Suppliers
0 0 1 1 Nr. of Tenders Byte Computer Α.Β.Ε.Ε. / Intrasoft International S.A. VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών Ελλάδος Α.Ε. ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ VODAFONE ΠΑΝΑΦΟΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ Ένωση εταιρειών: «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. / Space Hellas Α.Ε. / Unisystems Α.Ε.» Ένωση εταιρειών: «Ο.Τ.Ε. Α.Ε. / Space Hellas Α.Ε. / Unisystems Α.Ε. / Intrasoft International S.A.» Onex (Όνεξ) Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Καινοτόμων Προϊόντων και Υπηρεσιών - Πληροφορικής - Αεροπορικών Εφαρμογών - Συστημάτων Ασφαλείας - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας WIND ΕΛΛΑΣ ΤΗΛΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΕΣ Α.Ε.Β.Ε. Οργανισμός Τηλεπικοινωνιών της Ελλάδος Ανώνυμη Εταιρεία
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 12

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
«Παροχή υπηρεσιών λογιστικής και διοικητικής υποστήριξης της Κοινωνίας της Πληροφορίας Α.Ε.».
Accounting services
Προσαρμογή του Ο.Π.Σ. μετανάστευσης, σε Κανονισμούς της Ε.Ε. κ.ά..
Information technology services
€ 514,500
«Ολοκληρωμένο Πληροφοριακό Σύστημα Άσκησης Δραστηριοτήτων και Ελέγχων (Ο.Π.Σ. - Α.Δ.Ε.)», με κωδ. ΟΠΣ 5009867, του Ε.Π. «Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία 2014 - 2020 (Ε.Π.Αν.Ε.Κ.)».
Software development services
Σύζευξις ΙΙ — Υπηρεσίες ασύρματης Νησίδας.
Mobile telephones
€ 31.2 Million
Σύζευξις ΙΙ — Κεντρικές υπηρεσίες ISP και SLA.
Internet service providers ISP
€ 16.2 Million
«Δημιουργία Ψηφιακού Μουσείου Ακρόπολης»
Information technology services
€ 1.1 Million
«Υπηρεσίες εξειδικευμένης τεχνικής και επιχειρησιακής υποστήριξης των δράσεων του ψηφιακού μετασχηματισμού της χώρας».
IT services: consulting, software development, Internet and support
Σύμβουλος τεχνικής υποστήριξης, για τη Δράση: «Επιδότηση της Κ.τ.Π. Α.Ε., για τον εκσυγχρονισμό πρατηρίων υγρών καυσίμων».
IT services: consulting, software development, Internet and support
€ 297,670
«Ψηφιακός μετασχηματισμός, τηλεματική και ενιαίο αυτόματο σύστημα συλλογής κομίστρου (Ο.Σ.Ε.Θ.)».
Electronic cards
«Σύζευξις ΙΙ — Υποδομές ασφάλειας / τηλεφωνίας / τηλεδιάσκεψης / καλωδίωσης», του Ε.Π. «Μ.Δ.Τ.».
Video-conferencing equipment
€ 107.9 Million

Page: 1 of 2 - Entries: 12

Entries per Page