Δήμος Γλυφάδας

Άλσους 15
166 75, Γλυφάδα
Greece
Authority Type: Regional Authority
Main Activities: General Public Services

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 10 10 11 11 12 12 13 13
Sectors
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 7 7 8 8 9 9 Nr. of Tenders Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Installation services (except software) Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Food, beverages, tobacco and related products Repair and maintenance services Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Transport equipment and auxiliary products to transportation Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus)

Main Suppliers
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 Nr. of Tenders Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία «Β. Καυκάς Α.Ε. Εμπόριο Ηλεκτρολογικών Υλικών - Φωτιστικών» Κωνσταντίνος Κάραλης Εύρυθμος Δ. Καμποβίτης και Σία Ε.Ε. Αγροτική Εταιρική Σύμπραξη Βιομηχανία Γάλακτος Τρικάλων Τρίκκη Α.Ε. Α. Καούσης Α.Ε. «Αλεξάνδρα Ν. Ζενέτου» «Δ.Φ. Σαραντόπουλος Α.Ε.Β.Τ.Ε.» Γαλαίος Δημήτριος Καλλής Στέφανος, με διακριτικό τίτλο «Best Oil»
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data

Tenders: 33

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
Exterior lights
Προμήθεια αναρροφητικού σαρώθρου.
Suction-sweeper vehicles
Προμήθεια υλικών, για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων, με δικαίωμα προαίρεσης έως 15 %.
Building materials
Υλικά Αποκατάστασης και Συντήρησης Κοινόχρηστων Χώρων
Building materials
€ 495,376.76
Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 628 201,20 EUR), πετρελαίου θέρμανσης για τις σχολικές επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 130 835,50 EUR) και πετρελαίου θέρμανσης για το ΚΑΠΠΑ του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 12 195,12 EUR).
Diesel oil
Προμήθεια παιχνιδιών παιδικών χαρών.
Articles for funfair, table or parlour games
«Προμήθεια εξοπλισμού, για τη δημιουργία νέου ρεύματος συλλογής των βιοαποβλήτων και των οργανικών, στον Δήμο Γλυφάδας», στο πλαίσιο τής συγχρηματοδοτούμενης πράξης: «Δράσεις για την ολοκληρωμένη διαχείριση αποβλήτων στον Δήμο Γλυφάδας» (MIS 5001853).
Waste and rubbish containers and bins
€ 185,483.87
«Προμήθεια ειδικών επιδαπέδιων κάδων ανακύκλωσης συσκευασιών».
Refuse skips
€ 16,115
Προμήθεια καυσίμων μεταφορικών μέσων, πετρελαίου θέρμανσης και προσθέτων για το Δήμο Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 1 964 029,56 EUR), πετρελαίου θέρμανσης για τις Σχολικές Επιτροπές του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 191 388 EUR) και πετρελαίου θέρμανσης για το Κ.Α.Π.ΠΑ. του Δήμου Γλυφάδας (μερικού Π/Υ 29 990,50 EUR) για τα έτη 2016-2017.
Diesel oil
«Προμήθεια υλικών για συντήρηση και αποκατάσταση κοινόχρηστων χώρων με δικαίωμα προαίρεσης έως 15 %».
Ready-mixed concrete
€ 496,877

Page: 1 of 4 - Entries: 33

Entries per Page