Ελληνικό Κέντρο Θαλάσσιων Ερευνών

46,7 χλμ. Λεωφόρου Αθηνών - Σουνίου
190 13, Ανάβυσσος
Greece
Authority Type: Public Body
Main Activities: Other

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16
Sectors
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 Nr. of Tenders Musical instruments, sport goods, games, toys, handicraft, art materials and accessories Repair and maintenance services Transport services (excl. Waste transport) Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Sewage, refuse, cleaning and environmental services Laboratory, optical and precision equipments (excl. glasses)

Main Suppliers
0 0 1 1 2 2 3 3 Nr. of Tenders Tree Company Α.Ε.Β.Ε. Corporation Α.Ε.Β.Ε. Συστήματα Πληροφορικής Ναυτιλιακός Εξοπλισμός Εμπορία Σκαφών Φραγκούδης Χρήστος με δ.τ. «ActiveLab» Ειδικός Λογαριασμός Κονδυλίων Έρευνας Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης Merck Εμπορική Βιομηχανική Φαρμακευτική Χημική Α.Ε. Unity South Europe CY Ltd. Τεχνοδιάγνωση Μονοπρόσωπη Ε.Π.Ε. Sick Ελλάς Ε.Π.Ε. Σάιεντακτ Ανώνυμη Εταιρεία Εμπορίας Επιστημονικού Εξοπλισμού Vector Technologies Ε.Π.Ε. Alfa Analytical Instruments Ε.Π.Ε.
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 30

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Επαναπροκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για την προμήθεια «Αναλώσιμα εργαστηρίων», εκτιμώμενης αξίας 332 437,68 EUR πλέον Φ.Π.Α..
Chemical products
€ 7,912
Προκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για την: «Εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης τού Ε/Α Φιλία — Εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους».
Repair, maintenance and associated services related to marine and other equipment
€ 991,000
Επαναπροκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για τον εκσυγχρονισμό και την αγορά οργάνων.
Measuring instruments
€ 140,000
Προκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για την αναβάθμιση και συμπλήρωση τής ερευνητικής υποδομής του υδροβιολογικού σταθμού Ρόδου και του Π/Ε.Ε. «Αλκυών».
Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances
€ 136,300
Προμήθεια επιστημονικού εξοπλισμού, για το έργο: «Ελληνικό ολοκληρωμένο σύστημα παρακολούθησης, πρόγνωσης και τεχνολογίας των θαλασσών και των επιφανειακών υδάτων (Himiofots)».
Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances
Προκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, με χρήση ηλεκτρονικών μέσων, για τον εκσυγχρονισμό και την αγορά οργάνων.
Radar apparatus
Αναλώσιμα πολυαισθητήρων Horriba U-10 και U-50 (5 είδη).
Basic inorganic chemicals
€ 8,830
Επαναπροκήρυξη για το τμήμα 3, για τον εκσυγχρονισμό επιστημονικού εξοπλισμού ελληνικού ερευνητικού στόλου.
Surveying, hydrographic, oceanographic and hydrological instruments and appliances
€ 674,760
Προκήρυξη διεθνούς, ανοικτής διαδικασίας δημόσιας σύμβασης, για την εκτέλεση εργασιών εκσυγχρονισμού και αναβάθμισης τού Ε/Α «Φιλία» — Εργασίες εκσυγχρονισμού σκάφους.
Repair, maintenance and associated services related to marine and other equipment
Ενοικίαση οχημάτων, για τη διενέργεια δειγματοληψιών πεδίου, κατά τα έτη 2018 - 2023.
Road transport services

Page: 1 of 3 - Entries: 30

Entries per Page