Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας - Υποδιεύθυνση Τεχνικών Έργων Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης

Στρωμνίτσης 53
542 48, Θεσσαλονίκη
Greece
Authority Type: Regional Agency
Main Activities: Other, General Public Services

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
Sectors
0 0 1 1 2 2 3 3 Nr. of Tenders Repair and maintenance services Sewage, refuse, cleaning and environmental services Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Construction work

Main Suppliers
0 0 1 1 Nr. of Tenders Μεσοχωρίτης Φάνης του Ιωάννη Ένωση φυσικών προσώπων: «Καϊσίδης Νικόλαος του Παύλου / Πάμπαλος Κωνσταντίνος του Παναγιώτη» Βόζιος Δημ. Παναγιώτης
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 7

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Καθαρισμός - συντήρηση τού οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ. από υλικά — Κοπή χόρτων που εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018).
Tree pruning and hedge trimming
Μίσθωση μηχανημάτων, για τον αποχιονισμό εθνικού και επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης, για τα έτη 2020, 2021, 2022.
Snow-clearing services
Συντήρηση, αποκατάσταση ζημιών - βελτίωση - επέκταση, των εγκαταστάσεων φωτεινής σηματοδότησης του επαρχιακού οδικού δικτύου Π.Ε. Θεσσαλονίκης, 2019 - 2020.
Traffic-signal maintenance services
Καθαρισμός - συντήρηση του οδικού δικτύου αρμοδιότητας Δ.Τ.Ε.Π.Ε.Θ., από υλικά· κοπή χόρτων, που εμποδίζουν την ορατότητα (2016 - 2018).
Tree pruning and hedge trimming
Επεκτάσεις δικτύου ηλεκτροφωτισμού στο επαρχιακό δίκτυο αρμοδιότητας ΠΕΘ στους Δήμους Λαγκαδά-Θέρμης-Βόλβης.
Installation of road lighting equipment
€ 59,677.41
Ετήσια συντήρηση –έκτακτες επεμβάσεις επαρχιακών οδών 2,3,11,12,13,14,15,17,18,19,20 και 24 (Ανατολικό Τμήμα Π.Ε. Θεσσαλονίκης) 2016-2017.
Roadworks
€ 295,955.49
Ετήσια συντήρηση - έκτακτες επεμβάσεις επαρχιακών οδών 4, 5, 6, 7, 8, 9 και 10 (δυτικό τμήμα Π.Ε. Θεσσαλονίκης), 2016 - 2017.
Road construction works
€ 679,148.71

Page: 1 of 1 - Entries: 7

Entries per Page