Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής - Γενική Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών - Διεύθυνση Προμηθειών και Εποπτείας Αποθηκών

Ακτή Βασιλειάδη, πύλη Ε1 - Ε2, εντός λιμένα
185 10, Πειραιάς
Greece
Authority Type: National Authority
Main Activities: Other, Public Order And Safety

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 1 1 2 2 3 3
Sectors
0 0 1 1 2 2 Nr. of Tenders Clothing, footwear, luggage articles and accessories Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Transport equipment and auxiliary products to transportation Security, fire-fighting, police and defence equipment Sewage, refuse, cleaning and environmental services Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting

Main Suppliers
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6 Nr. of Tenders Alfa Analytical Instruments Εργαστηριακές Συσκευές Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Συμβουλευτική Ναυτιλιακή Ξενοδοχειακή Εταιρεία - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε. και τον διακριτικό τίτλο «Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Α.Ε.» 3G Facilities Services Ανώνυμη Εταιρεία Παροχής Υπηρεσιών Επιχειρηματικών και Διαχειριστικών Συμβουλών - Διάθεση Ανθρώπινου Δυναμικού Αφοί Γεωργιόπουλοι Ανώνυμος Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία Α.Ε.Β.Ε. Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Συμβουλευτική Ναυτιλιακή Ξενοδοχειακή Εταιρεία - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε. Α.Τ.Ε.Σ.Ε. Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική Συμβουλευτική Ναυτιλιακή Ξενοδοχειακή Εταιρεία - Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Ιππέας Ο.Ε. Εκπαιδευτικά Συστήματα Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης Εκπαιδευτικά Συστήματα Ε.Π.Ε. ΑΤΕΣΕ ΑΝΩΝΥΜΗ ΤΕΧΝΙΚΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΝΑΥΤΙΛΙΑΚΗ ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΑΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ - ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 7

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Σύμβαση για την προμήθεια εξοπλισμού, για την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού Χίου και ειδικότερα, για την προμήθεια ενός «Εργαστηρίου καυσίμων - λιπαντικών για την Α.Ε.Ν. Χίου».
Electronic equipment
€ 136,750
Προμήθεια ειδών ιματισμού 255 δοκίμων λιμενοφυλάκων.
Clothing, footwear, luggage articles and accessories
€ 291,100
Παροχή υπηρεσιών καθαρισμού κτιρίων στεγαζόμενων Υπηρεσιών Υπουργείου Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής.
Cleaning services
€ 483,870.97
Προμήθεια υλικών και ανταλλακτικών, για τη συντήρηση των πλωτών μέσων Λ.Σ. - Ελ. Ακτ..
Engines and engine parts for warships
Προμήθεια σκαφών, για τις ανάγκες του Λιμενικού Σώματος - Ελληνικής Ακτοφυλακής.
Surveillance boats
Συμπλήρωση - αναβάθμιση εξοπλισμού Σχολών Εμπορικού Ναυτικού Κρήτης (Α.Ε.Ν. Κρήτης).
Electronic equipment
€ 2.0 Million
Προμήθεια συστήματος επικοινωνιών για την έρευνα, τη διάσωση και την ασφάλεια ναυσιπλοΐας.
Radio and telephone control system
€ 2.8 Million

Page: 1 of 1 - Entries: 7

Entries per Page