Δήμος Πύργου

Πατρών και Τάκη Πετρόπουλου
271 31, Πύργος Ηλείας
Greece
Authority Type: Regional Authority
Main Activities: General Public Services

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 1 1 2 2
Sectors
0 0 1 1 Nr. of Tenders Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Transport equipment and auxiliary products to transportation Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Main Suppliers
Nr. of Tenders No data
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 No data No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 3

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Αγορά μεταχειρισμένων απορριμματοφόρων.
Refuse-compaction vehicles
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για τις ανάγκες του Δήμου Πύργου και νομικών προσώπων αυτού, κατά τη χρονική περίοδο 2020 - 2021.
Petroleum and distillates
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού.
Electrical materials

Page: 1 of 1 - Entries: 3

Entries per Page