Υπουργείο Ψηφιακής Πολιτικής, Τηλεπικοινωνιών και Ενημέρωσης - Γενική Γραμματεία Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων - Επιτελική Δομή Ε.Σ.Π.Α. Τομέα Τεχνολογίας, Πληροφορικής και Επικοινωνιών

Λέκκα 23 - 25
105 62, Αθήνα
Greece
Authority Type: National Authority
Main Activities: Other

Tenders over Time
Nr. of Tenders 2019 2019 Year 0 0 1 1
Sectors
0 0 1 1 Nr. of Tenders Radio, television, communication, telecommunication and related equipment

Main Suppliers
Nr. of Tenders No data
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 1

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Ανοικτός, ηλεκτρονικός διαγωνισμός με ανταγωνιστικό διάλογο, για την ανάθεση σύμβασης σύμπραξης δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, με τίτλο: «Υποδομές υπερυψηλής ευρυζωνικότητας — Ultrafast broadband».
Telecommunications network

Page: 1 of 1 - Entries: 1

Entries per Page