Ειδικός Διαβαθμιδικός Σύνδεσμος Νομού Αττικής

Άντερσεν 6 και Μωραΐτη 90
115 25, Αθήνα
Greece
Authority Type: Public Body
Main Activities: General Public Services, Environment

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14
Sectors
0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 Nr. of Tenders Construction structures and materials; auxiliary products to construction (except electric apparatus) Construction work Agricultural, forestry, horticultural, aquacultural and apicultural services Transport equipment and auxiliary products to transportation Financial and insurance services Architectural, construction, engineering and inspection services Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Repair and maintenance services Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Main Suppliers
0 0 1 1 2 2 Nr. of Tenders «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Α.Ε.» και δ.τ. «Α. Καούσης Α.Ε.» «Στάργκαρντ Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης» και τον διακριτικό τίτλο «Starguard Ε.Π.Ε.» Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Ανώνυμη Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία Πετρελαιοειδών (Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε) Citipost Ιδιωτική Κεφαλαιουχική Εταιρεία Grgenesis Facilities Ιδιωτική Επιχείρηση Παροχής Υπηρεσιών Ασφαλείας Α.Ε. «Ελληνικά Καύσιμα Ορυκτέλαια Μονοπρόσωπη Ανώνυμος Βιομηχανική και Εμπορική Εταιρεία» και τον διακριτικό τίτλο «Ε.Κ.Ο. Α.Β.Ε.Ε.» «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Ανώνυμος Εταιρεία» και δ.τ. « Α. Καούσης Α.Ε.» C.M.T. Προοπτική Consulting - Management - Training Εταιρεία Περιορισμένης Ευθύνης, με διακριτικό τίτλο «C.M.T. Προοπτική Ε.Π.Ε.» «Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Ανώνυμος Εταιρεία» και το διακριτικό τίτλο «Α. Καούσης Α.Ε.» Βιομηχανία Ειδικών Κατασκευών Α. Καούσης Ανώνυμος Εταιρεία
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 No data No data No data No data No data

Tenders: 52

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Ασφάλιση οχημάτων - μηχανημάτων Ε.Δ.Σ.Ν.Α..
Motor vehicle insurance services
«Υπηρεσίες περιβαλλοντικής παρακολούθησης και ελέγχου, για τους Χ.Υ.Τ.Α. στην Ο.Ε.Δ.Α. Δυτ. Αττικής, τους ανενεργούς - αποκατασταθέντες Χ.Α.Δ.Α. Αττικής και τον Σταθμό Μεταφόρτωσης Απορριμμάτων Σχιστού».
Environmental monitoring other than for construction
Μελέτη - κατασκευή έργων, για την α’ φάση αποκατάστασης τής Ο.Ε.Δ.Α. Δυτικής Αττικής και μεταβατικής διαχείρισης αποβλήτων.
Waste disposal site construction work
Υποστήριξη λειτουργικών αναγκών λειοτεμαχισμού πρασίνων και ογκωδών απορριμμάτων.
Weed-clearance services
«Υπηρεσίες φύλαξης Περιβαλλοντικού Πάρκου Σχιστού και Σ.Μ.Α. Σχιστού».
Guard services
Προμήθεια κινητού εξοπλισμού ανακύκλωσης και βιοαποβλήτων.
Refuse-compaction vehicles
€ 17.6 Million
Υπηρεσίες επέκτασης- λειτουργίας- συντήρησης Μονάδας Επεξεργασίας Στραγγισμάτων του ΧΥΤΑ (τμήμα ΙΙ) Α. Λιοσίων και του ΧΥΤΑ Α' Φάση του 2ου τμήματος του ΧΥΤΑ Δυτ. Αττικής.
Sewage, refuse, cleaning and environmental services
Εργασίες συντήρησης εξειδικευμένου ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, Σ.Μ.Α. Σχιστού.
Repair and maintenance services of machinery
€ 3.9 Million
Προμήθεια υγρών καυσίμων για τις ανάγκες οχημάτων — μηχανημάτων του Ε.Δ.Σ.Ν.Α.
Diesel oil
Συντήρηση και επισκευή κινητού Εξοπλισμού ΕΔΣΝΑ.
Repair and maintenance services of motor vehicles and associated equipment
€ 4.6 Million

Page: 1 of 6 - Entries: 52

Entries per Page