Δήμος Πυλαίας - Χορτιάτη

Αποστόλου Σαμανίδη 21
552 36, Πανόραμα Θεσσαλονίκης
Greece
Authority Type: Regional Authority
Main Activities: General Public Services

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 6 6
Sectors
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 Nr. of Tenders Food, beverages, tobacco and related products Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Transport equipment and auxiliary products to transportation Machinery for mining, quarrying, construction equipment Repair and maintenance services Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy Sewage, refuse, cleaning and environmental services

Main Suppliers
0 0 1 1 2 2 3 3 4 4 5 5 Nr. of Tenders Βιομηχανία Γάλακτος Δράμας Α.Ε. με διακριτικό τίτλο «Νεογάλ Α.Ε.» Διόν Τεχνική Ανώνυμη Εταιρεία Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική και Εμπορική Α.Ε. Λιαχτίδα Ανώνυμη Τεχνική Εμπορική και Βιομηχανική Εταιρεία» με δ.τ.«Λιαχτίδα Α.Τ.Ε.Β.Ε.» Kujtim Shira Εμπορία Υγρών Καυσίμων Πετρελαίου Θέρμανσης - Κίνησης Ανώνυμη Εταιρεία (δ.τ. «Sira Oil Α.Ε.») Μαραγκός Θ. και ΣΙΑ Ο.Ε. Χριστόφορος Καιρίδης Τεχνική και Εμπορική Ανώνυμη Εταιρεία Σ. Δημητρίου και ΣΙΑ Ε.Ε. Σ. Δημητρίου και ΣΙΑ Ε.Ε.
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 2020 2020 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 No data No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 12

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Προμήθεια ειδών εστίασης, τροφίμων και γάλακτος, για τις Υπηρεσίες του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, το Κέντρο Κοινωνικής Προστασίας Αλληλεγγύης και Παιδείας (ΚΕ.Κ.Π.Α.Π.) του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, και τις Σχολικές Επιτροπές.
Miscellaneous food products
€ 207,496.68
Μίσθωση μηχανημάτων, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου της Δημοτικής Ενότητας Πανοράματος - Πυλαίας, του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, για χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2018 - Μάρτιος 2020, για 232 ημέρες επιφυ.
Snow-clearing services
€ 63,800
Μεταφορά ογκωδών απορριμμάτων και Α.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης, τύπου πρέσας (press-containers), για το 2018 - 2020.
Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
€ 397,386
Προμήθεια φυσικού αερίου, για τη χρονική περίοδο 2019 - 2021.
Natural gas
Προμήθεια υγρών καυσίμων και λιπαντικών, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών.
Diesel fuel
€ 210,635.2
Μίσθωση οκτώ (8) μηχανημάτων, για τον αποχιονισμό του οδικού δικτύου των Δημοτικών Ενοτήτων Πανοράματος - Πυλαίας του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, για το χρονικό διάστημα Δεκέμβριος 2020 - Απρίλιος 2023.
Snowploughs
Προμήθεια «ανταλλακτικών, για τη συντήρηση και επισκευή των οχημάτων και μηχανημάτων, του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, για τα έτη 2018 - 2019 - 2020».
Miscellaneous spare parts
€ 448,334.8
Προμήθεια ηλεκτρολογικού υλικού, 2020 - 2021 - 2022.
Electrical materials
Συλλογή - μεταφορά - επεξεργασία - αξιοποίηση και διάθεση ογκωδών απορριμμάτων και Α.Ε.Κ.Κ. του Δήμου Πυλαίας - Χορτιάτη, και αποκομιδή απορριμμάτων με χρήση μεγάλων υποδοχέων προσωρινής αποθήκευσης.
Non-hazardous refuse and waste treatment and disposal services
€ 447,128.75
Προμήθεια φυσικού αερίου, για χρονική περίοδο δύο (2) ετών.
Natural gas

Page: 1 of 2 - Entries: 12

Entries per Page