Δημοτική Επιχείρηση Ύδρευσης Αποχέτευσης Λάρισας

Τέρμα Τυχερού
412 22, Λάρισα
Greece
Authority Type: Utilities
Main Activities: Water

Similar Authorities
Tenders over Time
Nr. of Tenders 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 1 1 2 2 3 3 4 4
Sectors
0 0 1 1 2 2 Nr. of Tenders Radio, television, communication, telecommunication and related equipment Architectural, construction, engineering and inspection services Construction work Petroleum products, fuel, electricity and other sources of energy

Main Suppliers
0 0 1 1 Nr. of Tenders Άτραξ Α.Τ.Ε.
Suppliers by Region
Loading…
No data

Benchmark Current Authority
Indicator Group
Indicator
Comparison Group
Good Procurement Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 2019 2019 Year 0 0 5 5 10 10 15 15 20 20 25 25 30 30 35 35 40 40 45 45 50 50 55 55 60 60 65 65 No data No data No data No data No data No data No data No data

Tenders: 6

Columns

Click to Select

Tender Link Title Title English Supplier Final Price
Αντικατάσταση πεπαλαιωμένων αγωγών — Ενίσχυση διατομών στο δίκτυο ύδρευσης τής πόλης της Λάρισας.
Water-main refurbishment construction work
Σχέδιο διαχείρισης (master plan) υδατικών πόρων Δ. Λαρισαίων: Μέτρα και έργα ορθολογικής - αποδοτικής διαχείρισης, για ύδρευση και άρδευση - προμελέτη, για την υδροδότηση τού Δ. Λαρισαίων από νέα ομάδα γεωτρήσεων — Οριοθέτηση ζωνών προστασίας.
Engineering studies
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού επί γηπέδου, ισχύος 500 kWp, που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μ.Τ. του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., μέσω virtual net metering.
Solar photovoltaic modules
Προμήθεια, εγκατάσταση και θέση σε λειτουργία ενός (1) φωτοβολταϊκού (Φ/Β) σταθμού επί γηπέδου, ισχύος 500 kWp, που θα συνδεθεί στο δίκτυο Μ.Τ. του Δ.Ε.Δ.Δ.Η.Ε., με χρήση του μηχανισμού Virtual net metering.
Solar photovoltaic modules
Προμήθεια και εγκατάσταση συστήματος τηλεμετρίας και ελέγχου διαρροών των εξωτερικών - εσωτερικών υδραγωγείων, των Δ.Ε. Γιάννουλης και Κοιλάδας του Δήμου Λαρισαίων.
Telemetry and control equipment
Κεντρικός αποχετευτικός αγωγός Φαλάνης.
Construction work for sewage pipes

Page: 1 of 1 - Entries: 6

Entries per Page