Prevziať

Na tejto stránke nájdete všetky údaje o verejných súťažiach tohto portálu.

Aktuálny portál: Španielsko

Verejné súťaže: 324856
Digiwhist JSON

Veľkosť: 253.1 MB

Digiwhist NDJSON

Veľkosť: 253.1 MB

Digiwhist CSV

Veľkosť: 85.7 MB

OCDS JSON

Veľkosť: 177.8 MB

OCDS

Krajina Upravené Veľkosť JSON
Arménsko 29. 7. 2019 5.0 kB
Belgicko 29. 7. 2019 40.3 MB
Bulharsko 7. 8. 2019 141.5 MB
Česká republika 29. 7. 2019 161.3 MB
Chorvátsko 29. 7. 2019 38.5 MB
Cyprus 29. 7. 2019 3.0 MB
Dánsko 29. 7. 2019 24.0 MB
Estónsko 29. 7. 2019 43.1 MB
Fínsko 29. 7. 2019 26.5 MB
Francúzsko 29. 7. 2019 1005.0 MB
Grécko 29. 7. 2019 29.5 MB
Gruzínsko 29. 7. 2019 111.6 MB
Holandsko 29. 7. 2019 53.0 MB
Írsko 29. 7. 2019 42.1 MB
Island 29. 7. 2019 634.1 kB
Litva 29. 7. 2019 20.7 MB
Lotyšsko 29. 7. 2019 57.7 MB
Luxembursko 29. 7. 2019 3.9 MB
Maďarsko 29. 7. 2019 105.8 MB
Malta 29. 7. 2019 1.5 MB
Nemecko 29. 7. 2019 216.4 MB
Nórsko 29. 7. 2019 77.4 MB
Poľsko 30. 7. 2019 2.4 GB
Portugalsko 29. 7. 2019 304.9 MB
Rakúsko 29. 7. 2019 16.9 MB
Rumunsko 29. 7. 2019 560.0 MB
Slovensko 29. 7. 2019 34.3 MB
Slovinsko 29. 7. 2019 60.7 MB
Španielsko 7. 8. 2019 177.8 MB
Spojené kráľovstvo 29. 7. 2019 219.3 MB
Srbsko 29. 7. 2019 94.3 kB
Švajčiarsko 29. 7. 2019 45.9 MB
Švédsko 29. 7. 2019 39.7 MB
Taliansko 29. 7. 2019 81.9 MB
Krajina Verejné súťaže Upravené Veľkosť JSON NDJSON Veľkosť CSV
Všetky údaje 12102412 24. 9. 2019 10.5 GB 2.8 GB
Belgicko 86316 24. 9. 2019 90.0 MB 19.6 MB
Bulharsko 141932 24. 9. 2019 267.3 MB 55.8 MB
Česká republika 228898 24. 9. 2019 205.8 MB 50.9 MB
Chorvátsko 211292 24. 9. 2019 138.0 MB 22.8 MB
Cyprus 7584 24. 9. 2019 7.3 MB 2.1 MB
Dánsko 41136 24. 9. 2019 50.0 MB 10.9 MB
Estónsko 79186 24. 9. 2019 93.2 MB 18.5 MB
Fínsko 51949 24. 9. 2019 49.9 MB 13.7 MB
Francúzsko 2503164 24. 9. 2019 1.6 GB 522.2 MB
Grécko 52790 24. 9. 2019 78.3 MB 16.4 MB
Gruzínsko 292317 24. 9. 2019 227.2 MB 54.9 MB
Holandsko 109730 24. 9. 2019 91.6 MB 23.2 MB
Inštitúcie EÚ 17502 24. 9. 2019 22.6 MB 4.8 MB
Írsko 107698 24. 9. 2019 58.4 MB 15.0 MB
Island 2172 24. 9. 2019 1.1 MB 350.6 kB
Litva 122567 24. 9. 2019 50.2 MB 11.9 MB
Lotyšsko 117753 24. 9. 2019 83.0 MB 33.7 MB
Luxembursko 6663 24. 9. 2019 4.6 MB 1.3 MB
Maďarsko 171908 24. 9. 2019 203.7 MB 46.0 MB
Malta 5350 24. 9. 2019 2.7 MB 871.4 kB
Nemecko 394890 24. 9. 2019 475.9 MB 109.6 MB
Nórsko 242031 24. 9. 2019 157.9 MB 35.9 MB
Poľsko 2306633 24. 9. 2019 3.7 GB 762.0 MB
Portugalsko 968106 24. 9. 2019 443.9 MB 181.7 MB
Rakúsko 49996 24. 9. 2019 33.1 MB 10.3 MB
Rumunsko 2505453 24. 9. 2019 936.8 MB 439.2 MB
Slovensko 68595 24. 9. 2019 105.2 MB 15.2 MB
Slovinsko 114201 24. 9. 2019 93.9 MB 27.6 MB
Španielsko 324856 24. 9. 2019 253.1 MB 85.7 MB
Spojené kráľovstvo 385079 24. 9. 2019 319.4 MB 87.2 MB
Švajčiarsko 102169 24. 9. 2019 78.9 MB 20.0 MB
Švédsko 101147 24. 9. 2019 67.0 MB 21.9 MB
Taliansko 169993 24. 9. 2019 180.9 MB 53.5 MB

Súbory sú komprimované pomocou programu GZip, ktorý by vaša aplikácia na komprimáciu súborov mala podporovať.

* Vzhľadom na veľké množstvo záznamov a položiek vo formáte JSON, analyzátor nepodporuje veľkosť súboru. Údaje projektu DIGIWHIST o verejných súťažiach vo formáte JSON sa uložili vo formáte Newline Delimited JSON.

Štruktúra položiek je uvedená v súbore schémy JSON.