Last ned

På denne siden finner du alle anbudsdataene på portalen.

Gjeldende portal: Spania

Anbud: 329661
Digiwhist JSON

Størrelse: 260.3 MB

Digiwhist NDJSON

Størrelse: 260.3 MB

Digiwhist CSV

Størrelse: 87.5 MB

OCDS JSON

Størrelse: 177.8 MB

OCDS

Land Endret Størrelse JSON
Armenia 29.07.2019 5.0 kB
Belgia 29.07.2019 40.3 MB
Bulgaria 07.08.2019 141.5 MB
Danmark 29.07.2019 24.0 MB
Estland 29.07.2019 43.1 MB
Finland 29.07.2019 26.5 MB
Frankrike 29.07.2019 1005.0 MB
Georgia 29.07.2019 111.6 MB
Hellas 29.07.2019 29.5 MB
Irland 29.07.2019 42.1 MB
Island 29.07.2019 634.1 kB
Italia 29.07.2019 81.9 MB
Kroatia 29.07.2019 38.5 MB
Kypros 29.07.2019 3.0 MB
Latvia 29.07.2019 57.7 MB
Litauen 29.07.2019 20.7 MB
Luxemburg 29.07.2019 3.9 MB
Malta 29.07.2019 1.5 MB
Nederland 29.07.2019 53.0 MB
Norge 29.07.2019 77.4 MB
Østerrike 29.07.2019 16.9 MB
Polen 30.07.2019 2.4 GB
Portugal 29.07.2019 304.9 MB
Romania 29.07.2019 560.0 MB
Serbia 29.07.2019 94.3 kB
Slovakia 29.07.2019 34.3 MB
Slovenia 29.07.2019 60.7 MB
Spania 07.08.2019 177.8 MB
Storbritannia 29.07.2019 219.3 MB
Sveits 29.07.2019 45.9 MB
Sverige 29.07.2019 39.7 MB
Tsjekkia 29.07.2019 161.3 MB
Tyskland 29.07.2019 216.4 MB
Ungarn 29.07.2019 105.8 MB
Land Anbud Endret Størrelse JSON NDJSON Størrelse CSV
Alle data 12112413 10.12.2019 10.6 GB 2.8 GB
Belgia 86316 10.12.2019 91.0 MB 19.7 MB
Bulgaria 141932 10.12.2019 268.4 MB 56.0 MB
Danmark 41136 10.12.2019 50.9 MB 11.0 MB
Estland 79186 10.12.2019 95.3 MB 18.6 MB
EU-institusjoner 17502 10.12.2019 22.8 MB 4.9 MB
Finland 51949 10.12.2019 50.6 MB 13.8 MB
Frankrike 2503164 10.12.2019 1.6 GB 524.7 MB
Georgia 292317 10.12.2019 229.0 MB 55.3 MB
Hellas 52790 10.12.2019 78.6 MB 16.4 MB
Irland 107698 10.12.2019 58.9 MB 15.1 MB
Island 2172 10.12.2019 1.1 MB 351.5 kB
Italia 169993 10.12.2019 182.9 MB 53.7 MB
Kroatia 211292 10.12.2019 140.0 MB 22.9 MB
Kypros 7584 10.12.2019 7.3 MB 2.1 MB
Latvia 117756 10.12.2019 87.4 MB 33.9 MB
Litauen 122567 10.12.2019 51.6 MB 12.0 MB
Luxemburg 6663 10.12.2019 4.7 MB 1.3 MB
Malta 5350 10.12.2019 2.7 MB 873.3 kB
Nederland 109730 10.12.2019 93.3 MB 23.4 MB
Norge 242031 10.12.2019 159.2 MB 36.0 MB
Østerrike 49996 10.12.2019 33.7 MB 10.4 MB
Polen 2306633 10.12.2019 3.7 GB 768.8 MB
Portugal 968106 10.12.2019 445.1 MB 181.8 MB
Romania 2510646 10.12.2019 943.7 MB 440.3 MB
Slovakia 68595 10.12.2019 108.2 MB 15.5 MB
Slovenia 114201 10.12.2019 95.3 MB 27.8 MB
Spania 329661 10.12.2019 260.3 MB 87.5 MB
Storbritannia 385079 10.12.2019 323.2 MB 87.6 MB
Sveits 102169 10.12.2019 80.0 MB 20.2 MB
Sverige 101147 10.12.2019 68.2 MB 22.0 MB
Tsjekkia 228898 10.12.2019 213.2 MB 51.4 MB
Tyskland 394890 10.12.2019 482.3 MB 110.1 MB
Ungarn 171908 10.12.2019 205.2 MB 46.2 MB

Filer komprimeres med GZip, som bør støttes av ZIP-programmet ditt.

*På grunn av mengden oppføringer og fordi mye JSON-parsing ikke støtter filstørrelsen, er DIGIWHIST Tender JSON-data også lagret som Newline Delimited JSON.

Du finner informasjon om oppføringenes struktur i en JSON-skjemafil.