Last ned

På denne siden finner du alle anbudsdataene på portalen.

Gjeldende portal: Spania

Anbud: 324856
Digiwhist JSON

Størrelse: 253.1 MB

Digiwhist NDJSON

Størrelse: 253.1 MB

Digiwhist CSV

Størrelse: 85.7 MB

OCDS JSON

Størrelse: 177.8 MB

OCDS

Land Endret Størrelse JSON
Armenia 29.07.2019 5.0 kB
Belgia 29.07.2019 40.3 MB
Bulgaria 07.08.2019 141.5 MB
Danmark 29.07.2019 24.0 MB
Estland 29.07.2019 43.1 MB
Finland 29.07.2019 26.5 MB
Frankrike 29.07.2019 1005.0 MB
Georgia 29.07.2019 111.6 MB
Hellas 29.07.2019 29.5 MB
Irland 29.07.2019 42.1 MB
Island 29.07.2019 634.1 kB
Italia 29.07.2019 81.9 MB
Kroatia 29.07.2019 38.5 MB
Kypros 29.07.2019 3.0 MB
Latvia 29.07.2019 57.7 MB
Litauen 29.07.2019 20.7 MB
Luxemburg 29.07.2019 3.9 MB
Malta 29.07.2019 1.5 MB
Nederland 29.07.2019 53.0 MB
Norge 29.07.2019 77.4 MB
Østerrike 29.07.2019 16.9 MB
Polen 30.07.2019 2.4 GB
Portugal 29.07.2019 304.9 MB
Romania 29.07.2019 560.0 MB
Serbia 29.07.2019 94.3 kB
Slovakia 29.07.2019 34.3 MB
Slovenia 29.07.2019 60.7 MB
Spania 07.08.2019 177.8 MB
Storbritannia 29.07.2019 219.3 MB
Sveits 29.07.2019 45.9 MB
Sverige 29.07.2019 39.7 MB
Tsjekkia 29.07.2019 161.3 MB
Tyskland 29.07.2019 216.4 MB
Ungarn 29.07.2019 105.8 MB
Land Anbud Endret Størrelse JSON NDJSON Størrelse CSV
Alle data 12102412 24.09.2019 10.5 GB 2.8 GB
Belgia 86316 24.09.2019 90.0 MB 19.6 MB
Bulgaria 141932 24.09.2019 267.3 MB 55.8 MB
Danmark 41136 24.09.2019 50.0 MB 10.9 MB
Estland 79186 24.09.2019 93.2 MB 18.5 MB
EU-institusjoner 17502 24.09.2019 22.6 MB 4.8 MB
Finland 51949 24.09.2019 49.9 MB 13.7 MB
Frankrike 2503164 24.09.2019 1.6 GB 522.2 MB
Georgia 292317 24.09.2019 227.2 MB 54.9 MB
Hellas 52790 24.09.2019 78.3 MB 16.4 MB
Irland 107698 24.09.2019 58.4 MB 15.0 MB
Island 2172 24.09.2019 1.1 MB 350.6 kB
Italia 169993 24.09.2019 180.9 MB 53.5 MB
Kroatia 211292 24.09.2019 138.0 MB 22.8 MB
Kypros 7584 24.09.2019 7.3 MB 2.1 MB
Latvia 117753 24.09.2019 83.0 MB 33.7 MB
Litauen 122567 24.09.2019 50.2 MB 11.9 MB
Luxemburg 6663 24.09.2019 4.6 MB 1.3 MB
Malta 5350 24.09.2019 2.7 MB 871.4 kB
Nederland 109730 24.09.2019 91.6 MB 23.2 MB
Norge 242031 24.09.2019 157.9 MB 35.9 MB
Østerrike 49996 24.09.2019 33.1 MB 10.3 MB
Polen 2306633 24.09.2019 3.7 GB 762.0 MB
Portugal 968106 24.09.2019 443.9 MB 181.7 MB
Romania 2505453 24.09.2019 936.8 MB 439.2 MB
Slovakia 68595 24.09.2019 105.2 MB 15.2 MB
Slovenia 114201 24.09.2019 93.9 MB 27.6 MB
Spania 324856 24.09.2019 253.1 MB 85.7 MB
Storbritannia 385079 24.09.2019 319.4 MB 87.2 MB
Sveits 102169 24.09.2019 78.9 MB 20.0 MB
Sverige 101147 24.09.2019 67.0 MB 21.9 MB
Tsjekkia 228898 24.09.2019 205.8 MB 50.9 MB
Tyskland 394890 24.09.2019 475.9 MB 109.6 MB
Ungarn 171908 24.09.2019 203.7 MB 46.0 MB

Filer komprimeres med GZip, som bør støttes av ZIP-programmet ditt.

*På grunn av mengden oppføringer og fordi mye JSON-parsing ikke støtter filstørrelsen, er DIGIWHIST Tender JSON-data også lagret som Newline Delimited JSON.

Du finner informasjon om oppføringenes struktur i en JSON-skjemafil.