Λήψη

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλα τα δεδομένα του διαγωνισμού αυτής της πύλης.

Τρέχουσα Πύλη: Ισπανία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί: 381953
Digiwhist JSON

Μέγεθος: 303.2 MB

Digiwhist NDJSON

Μέγεθος: 303.3 MB

Digiwhist CSV

Μέγεθος: 100.9 MB

OCDS JSON

Μέγεθος: 199.3 MB

OCDS

Χώρα Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON
Αρμενία 10/2/2020 5.4 kB
Αυστρία 10/2/2020 18.0 MB
Βέλγιο 10/2/2020 42.6 MB
Βουλγαρία 10/2/2020 154.4 MB
Γαλλία 10/2/2020 1.0 GB
Γερμανία 10/2/2020 235.3 MB
Γεωργία 10/2/2020 121.0 MB
Δανία 10/2/2020 25.1 MB
Ελβετία 10/2/2020 54.4 MB
Ελλάδα 10/2/2020 31.5 MB
Εσθονία 10/2/2020 40.1 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 12/2/2020 242.2 MB
Ιρλανδία 11/2/2020 41.8 MB
Ισλανδία 11/2/2020 699.8 kB
Ισπανία 10/2/2020 199.3 MB
Ιταλία 11/2/2020 87.2 MB
Κροατία 10/2/2020 43.1 MB
Κύπρος 10/2/2020 3.0 MB
Λετονία 11/2/2020 61.5 MB
Λιθουανία 11/2/2020 65.1 MB
Λουξεμβούργο 11/2/2020 4.2 MB
Μάλτα 11/2/2020 1.6 MB
Νορβηγία 11/2/2020 93.2 MB
Ολλανδία 11/2/2020 55.5 MB
Ουγγαρία 11/2/2020 115.5 MB
Πολωνία 11/2/2020 2.6 GB
Πορτογαλία 11/2/2020 324.4 MB
Ρουμανία 12/2/2020 3.5 GB
Σερβία 12/2/2020 100.8 kB
Σλοβακία 12/2/2020 78.6 MB
Σλοβενία 12/2/2020 66.7 MB
Σουηδία 12/2/2020 41.8 MB
Τσεχική Δημοκρατία 10/2/2020 174.3 MB
Φινλανδία 10/2/2020 28.3 MB
Χώρα Δημόσιοι Διαγωνισμοί Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON NDJSON Μέγεθος CSV
Όλα τα Δεδομένα 25864301 20/2/2020 16.3 GB 5.3 GB
Αυστρία 52088 20/2/2020 35.9 MB 11.0 MB
Βέλγιο 89461 20/2/2020 96.1 MB 20.8 MB
Βουλγαρία 150765 20/2/2020 284.4 MB 58.9 MB
Γαλλία 2574530 20/2/2020 1.7 GB 548.7 MB
Γερμανία 418699 20/2/2020 527.1 MB 117.8 MB
Γεωργία 300875 20/2/2020 248.7 MB 56.8 MB
Δανία 42257 20/2/2020 53.1 MB 11.4 MB
Ελβετία 92003 20/2/2020 76.2 MB 18.8 MB
Ελλάδα 54367 20/2/2020 82.6 MB 17.4 MB
Εσθονία 79442 20/2/2020 97.8 MB 17.7 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 410844 20/2/2020 345.0 MB 93.0 MB
Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε 18303 20/2/2020 23.9 MB 5.2 MB
Ιρλανδία 112901 20/2/2020 62.9 MB 16.8 MB
Ισλανδία 2290 20/2/2020 1.2 MB 375.6 kB
Ισπανία 381953 20/2/2020 303.3 MB 100.9 MB
Ιταλία 176842 20/2/2020 193.4 MB 56.9 MB
Κροατία 221820 20/2/2020 145.8 MB 25.0 MB
Κύπρος 7660 20/2/2020 7.4 MB 2.1 MB
Λετονία 124277 20/2/2020 93.4 MB 36.3 MB
Λιθουανία 183576 20/2/2020 116.7 MB 40.5 MB
Λουξεμβούργο 7112 20/2/2020 5.1 MB 1.4 MB
Μάλτα 5418 20/2/2020 2.7 MB 880.5 kB
Νορβηγία 238262 20/2/2020 169.5 MB 37.1 MB
Ολλανδία 113431 20/2/2020 97.7 MB 24.4 MB
Ουγγαρία 181601 20/2/2020 221.5 MB 48.6 MB
Πολωνία 2586672 20/2/2020 4.1 GB 834.5 MB
Πορτογαλία 1032724 20/2/2020 475.6 MB 194.3 MB
Ρουμανία 15606833 20/2/2020 5.9 GB 2.7 GB
Σλοβακία 70515 20/2/2020 113.8 MB 16.3 MB
Σλοβενία 119313 20/2/2020 101.1 MB 31.0 MB
Σουηδία 105266 20/2/2020 72.1 MB 23.1 MB
Τσεχική Δημοκρατία 236160 20/2/2020 223.2 MB 53.4 MB
Φινλανδία 54081 20/2/2020 53.7 MB 14.6 MB

Τα αρχεία συμπιέζονται με το GZip, το οποίο πρέπει να υποστηρίζεται από την εφαρμογή ZIP.

* Λόγω του αριθμού εγγραφών και του γεγονότος ότι πολλοί αποκωδικοποιητές JSON δεν υποστηρίζουν το μέγεθος αρχείου, τα δεδομένα DIGIWHIST Δημόσιος Διαγωνισμός JSON έχουν επίσης αποθηκευτεί ως Newline Delimited JSON.

Η δομή των καταχωρίσεων περιγράφεται σε ένα αρχείο JSON Schema.