Λήψη

Σε αυτή τη σελίδα μπορείτε να βρείτε όλα τα δεδομένα του διαγωνισμού αυτής της πύλης.

Τρέχουσα Πύλη: Ισπανία

Δημόσιοι Διαγωνισμοί: 324856
Digiwhist JSON

Μέγεθος: 253.1 MB

Digiwhist NDJSON

Μέγεθος: 253.1 MB

Digiwhist CSV

Μέγεθος: 85.7 MB

OCDS JSON

Μέγεθος: 177.8 MB

OCDS

Χώρα Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON
Αρμενία 29/7/2019 5.0 kB
Αυστρία 29/7/2019 16.9 MB
Βέλγιο 29/7/2019 40.3 MB
Βουλγαρία 7/8/2019 141.5 MB
Γαλλία 29/7/2019 1005.0 MB
Γερμανία 29/7/2019 216.4 MB
Γεωργία 29/7/2019 111.6 MB
Δανία 29/7/2019 24.0 MB
Ελβετία 29/7/2019 45.9 MB
Ελλάδα 29/7/2019 29.5 MB
Εσθονία 29/7/2019 43.1 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 29/7/2019 219.3 MB
Ιρλανδία 29/7/2019 42.1 MB
Ισλανδία 29/7/2019 634.1 kB
Ισπανία 7/8/2019 177.8 MB
Ιταλία 29/7/2019 81.9 MB
Κροατία 29/7/2019 38.5 MB
Κύπρος 29/7/2019 3.0 MB
Λετονία 29/7/2019 57.7 MB
Λιθουανία 29/7/2019 20.7 MB
Λουξεμβούργο 29/7/2019 3.9 MB
Μάλτα 29/7/2019 1.5 MB
Νορβηγία 29/7/2019 77.4 MB
Ολλανδία 29/7/2019 53.0 MB
Ουγγαρία 29/7/2019 105.8 MB
Πολωνία 30/7/2019 2.4 GB
Πορτογαλία 29/7/2019 304.9 MB
Ρουμανία 29/7/2019 560.0 MB
Σερβία 29/7/2019 94.3 kB
Σλοβακία 29/7/2019 34.3 MB
Σλοβενία 29/7/2019 60.7 MB
Σουηδία 29/7/2019 39.7 MB
Τσεχική Δημοκρατία 29/7/2019 161.3 MB
Φινλανδία 29/7/2019 26.5 MB
Χώρα Δημόσιοι Διαγωνισμοί Τροποποιήθηκε Μέγεθος JSON NDJSON Μέγεθος CSV
Όλα τα Δεδομένα 12102412 24/9/2019 10.5 GB 2.8 GB
Αυστρία 49996 24/9/2019 33.1 MB 10.3 MB
Βέλγιο 86316 24/9/2019 90.0 MB 19.6 MB
Βουλγαρία 141932 24/9/2019 267.3 MB 55.8 MB
Γαλλία 2503164 24/9/2019 1.6 GB 522.2 MB
Γερμανία 394890 24/9/2019 475.9 MB 109.6 MB
Γεωργία 292317 24/9/2019 227.2 MB 54.9 MB
Δανία 41136 24/9/2019 50.0 MB 10.9 MB
Ελβετία 102169 24/9/2019 78.9 MB 20.0 MB
Ελλάδα 52790 24/9/2019 78.3 MB 16.4 MB
Εσθονία 79186 24/9/2019 93.2 MB 18.5 MB
Ηνωμένο Βασίλειο 385079 24/9/2019 319.4 MB 87.2 MB
Θεσμικά Όργανα της Ε.Ε 17502 24/9/2019 22.6 MB 4.8 MB
Ιρλανδία 107698 24/9/2019 58.4 MB 15.0 MB
Ισλανδία 2172 24/9/2019 1.1 MB 350.6 kB
Ισπανία 324856 24/9/2019 253.1 MB 85.7 MB
Ιταλία 169993 24/9/2019 180.9 MB 53.5 MB
Κροατία 211292 24/9/2019 138.0 MB 22.8 MB
Κύπρος 7584 24/9/2019 7.3 MB 2.1 MB
Λετονία 117753 24/9/2019 83.0 MB 33.7 MB
Λιθουανία 122567 24/9/2019 50.2 MB 11.9 MB
Λουξεμβούργο 6663 24/9/2019 4.6 MB 1.3 MB
Μάλτα 5350 24/9/2019 2.7 MB 871.4 kB
Νορβηγία 242031 24/9/2019 157.9 MB 35.9 MB
Ολλανδία 109730 24/9/2019 91.6 MB 23.2 MB
Ουγγαρία 171908 24/9/2019 203.7 MB 46.0 MB
Πολωνία 2306633 24/9/2019 3.7 GB 762.0 MB
Πορτογαλία 968106 24/9/2019 443.9 MB 181.7 MB
Ρουμανία 2505453 24/9/2019 936.8 MB 439.2 MB
Σλοβακία 68595 24/9/2019 105.2 MB 15.2 MB
Σλοβενία 114201 24/9/2019 93.9 MB 27.6 MB
Σουηδία 101147 24/9/2019 67.0 MB 21.9 MB
Τσεχική Δημοκρατία 228898 24/9/2019 205.8 MB 50.9 MB
Φινλανδία 51949 24/9/2019 49.9 MB 13.7 MB

Τα αρχεία συμπιέζονται με το GZip, το οποίο πρέπει να υποστηρίζεται από την εφαρμογή ZIP.

* Λόγω του αριθμού εγγραφών και του γεγονότος ότι πολλοί αποκωδικοποιητές JSON δεν υποστηρίζουν το μέγεθος αρχείου, τα δεδομένα DIGIWHIST Δημόσιος Διαγωνισμός JSON έχουν επίσης αποθηκευτεί ως Newline Delimited JSON.

Η δομή των καταχωρίσεων περιγράφεται σε ένα αρχείο JSON Schema.