Изтегли

На тази страница ще намерите всички данни за търговете от този портал.

Текущ портал: Испания

Оферти: 381953
Digiwhist JSON

размер: 303.2 MB

Digiwhist NDJSON

размер: 303.3 MB

Digiwhist CSV

размер: 100.9 MB

OCDS JSON

размер: 199.3 MB

OCDS

Държава Променено размер JSON
Австрия 10.2.2020 18.0 MB
Армения 10.2.2020 5.4 kB
Белгия 10.2.2020 42.6 MB
България 10.2.2020 154.4 MB
Великобритания 12.2.2020 242.2 MB
Германия 10.2.2020 235.3 MB
Грузия 10.2.2020 121.0 MB
Гърция 10.2.2020 31.5 MB
Дания 10.2.2020 25.1 MB
Естония 10.2.2020 40.1 MB
Ирландия 11.2.2020 41.8 MB
Исландия 11.2.2020 699.8 kB
Испания 10.2.2020 199.3 MB
Италия 11.2.2020 87.2 MB
Кипър 10.2.2020 3.0 MB
Латвия 11.2.2020 61.5 MB
Литва 11.2.2020 65.1 MB
Люксембург 11.2.2020 4.2 MB
Малта 11.2.2020 1.6 MB
Нидерландия 11.2.2020 55.5 MB
Норвегия 11.2.2020 93.2 MB
Полша 11.2.2020 2.6 GB
Португалия 11.2.2020 324.4 MB
Румъния 12.2.2020 3.5 GB
Словакия 12.2.2020 78.6 MB
Словения 12.2.2020 66.7 MB
Сърбия 12.2.2020 100.8 kB
Унгария 11.2.2020 115.5 MB
Финландия 10.2.2020 28.3 MB
Франция 10.2.2020 1.0 GB
Хърватия 10.2.2020 43.1 MB
Чехия 10.2.2020 174.3 MB
Швейцария 10.2.2020 54.4 MB
Швеция 12.2.2020 41.8 MB
Държава Оферти Променено размер JSON NDJSON размер CSV
Всички данни 25864301 20.2.2020 16.3 GB 5.3 GB
Австрия 52088 20.2.2020 35.9 MB 11.0 MB
Белгия 89461 20.2.2020 96.1 MB 20.8 MB
България 150765 20.2.2020 284.4 MB 58.9 MB
Великобритания 410844 20.2.2020 345.0 MB 93.0 MB
Германия 418699 20.2.2020 527.1 MB 117.8 MB
Грузия 300875 20.2.2020 248.7 MB 56.8 MB
Гърция 54367 20.2.2020 82.6 MB 17.4 MB
Дания 42257 20.2.2020 53.1 MB 11.4 MB
Естония 79442 20.2.2020 97.8 MB 17.7 MB
Институции на Европейския съюз 18303 20.2.2020 23.9 MB 5.2 MB
Ирландия 112901 20.2.2020 62.9 MB 16.8 MB
Исландия 2290 20.2.2020 1.2 MB 375.6 kB
Испания 381953 20.2.2020 303.3 MB 100.9 MB
Италия 176842 20.2.2020 193.4 MB 56.9 MB
Кипър 7660 20.2.2020 7.4 MB 2.1 MB
Латвия 124277 20.2.2020 93.4 MB 36.3 MB
Литва 183576 20.2.2020 116.7 MB 40.5 MB
Люксембург 7112 20.2.2020 5.1 MB 1.4 MB
Малта 5418 20.2.2020 2.7 MB 880.5 kB
Нидерландия 113431 20.2.2020 97.7 MB 24.4 MB
Норвегия 238262 20.2.2020 169.5 MB 37.1 MB
Полша 2586672 20.2.2020 4.1 GB 834.5 MB
Португалия 1032724 20.2.2020 475.6 MB 194.3 MB
Румъния 15606833 20.2.2020 5.9 GB 2.7 GB
Словакия 70515 20.2.2020 113.8 MB 16.3 MB
Словения 119313 20.2.2020 101.1 MB 31.0 MB
Унгария 181601 20.2.2020 221.5 MB 48.6 MB
Финландия 54081 20.2.2020 53.7 MB 14.6 MB
Франция 2574530 20.2.2020 1.7 GB 548.7 MB
Хърватия 221820 20.2.2020 145.8 MB 25.0 MB
Чехия 236160 20.2.2020 223.2 MB 53.4 MB
Швейцария 92003 20.2.2020 76.2 MB 18.8 MB
Швеция 105266 20.2.2020 72.1 MB 23.1 MB

Файловете са компресирани с GZip което трябва да бъде поддържано от вашето ZIP приложение.

* Поради броя на вписванията и много JSON анализатори не поддържат размера на файла, DIGIWHIST Tender JSON данните са също запазени като Newline Delimited JSON

Структурата на вписванията очертана в JSON Schema файл.