Om Opentender

Cirka 15 % av EU :s bruttonationalprodukt spenderas varje år på varor och tjänster, och några uppskattningar visar att korruptionen ökar kostnaden för myndighetskontrakt med 20–25 %. Det är ännu mer oroväckade att korruption i offentlig upphandlingar kompromissar brett stödda offentliga mål, såsom att bygga säkra vägar, skolbyggnader av hög kvalitet eller att leverera medicin i tid.

Att göra omfattande offentliga upphandlingsuppgifter konstadsfria i ett lättanvänt format för alla intresserade parter förväntas öka marknadens transparens, minska transaktionskonstnaderna och underlätta myndigheternas ansvarsskyldighet. Opentender.eu är en central, offentlig och öppen upphandlingsplattform som har skapats för att bidra till att öka värdet på investeringar inom offentlig upphandling, samt öka integriteteten i den offentliga sektorn.

Vad är Opentender?

Digiwhist

DIGIWHIST, ett EU Horisont 2020-finansierat projekt, sammanför sex europeiska forskningsinstitut med målet att ge samhället verktyg att bekämpa korruption inom den offentliga sektorn. Det kommer att öka förtroendet för myndigheter och även att förbättra effektiviteten för offentliga investeringar över Europa genom en systematisk insamling, strukturering, analys och spridning av information om offentliga upphandlingar och om mekanismer som ökar redovisningsansvaret för offentliga tjänstemän i alla EU-länder och vissa närliggande länder.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Sociologiinstitutionen på Cambridge har en särskild profil som ett center för framstående arbete inom forskning av sociala teorier och empirisk sociologi. Sociologi studeras och lärs ut på Cambridge i ett interdisciplinärt sammanhang, med särskilt starka kopplingar till politik, psykologi, antropologi, ekonomi och historia.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Open Knowledge Foundation OKF Deutschland (DE) är en avdelning av den internationella Open Knowledge Foundation Network (OKFN). Det är en oberoende icke-vinstdrivande organisation som grundades 2011 som har som avsikt att främja öppen data och öppna innehåll i alla dess former – inklusive offentlig information, offentligt finansierad forskning och offentligt kulturellt innehåll. Det är internationellt ledande på sitt område och har stor erfarenhet av att bygga verktyg och gemenskaper runt öppet material. OKF DE är en Think-and-Do Tank som kombinerar juridisk expertis och tekniskt kunnande för att råda myndigheter och övriga organisationer att publicera öppna data och hjälpa potentiella återanvändare att delta med öppna data för att skapa nya innovativa produkter och tjänster. OKF DE arbetar med teknik som möjliggör större transparens i offentligheten och nya möjligheter för medborgare att engagera sig.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Government Transparency Institutes' foundation 2015 motiverades av växande behov och möjligheter att göra oberoende forskning och rådgivning om transparens, korruption och kvaliteten i myndigheter inom och utanför Europa. Institutet är en tankesmedja som är oberoende av regeringar, politiska partier eller särskilda intressegrupper. Syftet med institutet är att systematiskt undersöka orsakerna, egenskaperna och konsekvenserna av låg kvalitet i myndighetsutövning i en tvärvetenskaplig syn på statsvetenskap, ekonomi, juridik, och datavetenskap. Institutet syftar till att hålla myndigheterna ansvariga för offentliggörande av stora datauppsättningar och tillförlitlig analys.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Hertie School of Governance förbereder utmärkande studenter för ledarskapsbefattningar inom myndigheter, företag och civilsamhället. Skolan erbjuder också erfarna yrkesarbetare möjligheten att fördjupa sin kompetens inom offentlig förvaltning. En känd internationell fakultet med expertis inom ekonomi, företag, juridik, politisk och social vetenskap med en interdisciplinär policyorienterad syn på utbildning och forskning.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab är ett tjeckiskt IT-företag som specialiserat sig på dataextrahering och behandlingsarbeten. Från och med 2015 behandlar det regelbundet uppgifter från 30 olika webbplatser och system. Det har ett nära samarbete med frivilligorganisationer, och har driver flera stora tjänster med öppen data, såsom vsechnyzakazky.cz (upphandlingsdatabas), politickefinance.cz (finansieringsövervakning av politiska partier).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime är ett gemensamt forskningscentrum för Transnational Crime of the Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano och universitetet i Trento. Det analyserar strategier för att förebygga och bekämpa brottslighet genom att anamma en integrerad strategi (kriminologi, juridik, statistik, ekonomi, kriminalteknik). I synnerhet analyserar Transcrime brottsfenomen inom fälten organiserad brottslighet, ekonomisk brottslighet, penningtvätt och korruption.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime