Σχετικά με το Opentender

Περίπου το 15% του ακαθάριστου εγχώριου προϊόντος της ΕΕ δαπανάται κάθε χρόνο για την προμήθεια αγαθών και υπηρεσιών και ορισμένες εκτιμήσεις δείχνουν ότι η διαφθορά αυξάνει το κόστος των κρατικών συμβάσεων κατά 20-25%. Είναι ακόμη πιο ανησυχητικό το γεγονός ότι η διαφθορά στις δημόσιες συμβάσεις θέτει σε κίνδυνο τους ευρέως αποδεκτούς δημόσιους στόχους, όπως η οικοδόμηση ασφαλών αυτοκινητόδρομων, τα υψηλής ποιότητας σχολικά κτίρια ή η έγκαιρη παράδοση φαρμάκων.

Η παροχή ολοκληρωμένης πληροφόρησης για τις δημόσιες συμβάσεις δωρεάν και σε εύχρηστη μορφή σε όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη αναμένεται ν' αυξήσει τη διαφάνεια της αγοράς, να μειώσει το κόστος των συναλλαγών και να διευκολύνει τη λογοδοσία των κυβερνήσεων. Ως εκ τούτου, το opentender.eu, ως μια κεντρική, δημόσια και ανοικτή πλατφόρμα προμηθειών δημιουργήθηκε για να συμβάλει στην επίτευξη οικονομικής αποδοτικότητας στις δημόσιες συμβάσεις καθώς και για ν' αυξήσει την ακεραιότητα σε ολόκληρο τον δημόσιο τομέα.

Ποιος είναι ο Opentender?

Digiwhist

Το DIGIWHIST, ένα πρόγραμμα χρηματοδοτούμενο από την Ε.Ε «Horizon 2020», συγκεντρώνει έξι ευρωπαϊκά ερευνητικά ιδρύματα, με στόχο να ενισχύσει την κοινωνία για την καταπολέμηση της διαφθοράς στον δημόσιο τομέα. Θα αυξήσει ταυτόχρονα την εμπιστοσύνη στις κυβερνήσεις και θα βελτιώσει την αποτελεσματικότητα των δημόσιων δαπανών σε ολόκληρη την Ευρώπη μέσω της συστηματικής συλλογής, διάρθρωσης, ανάλυσης και διάδοσης πληροφοριών για τις δημόσιες συμβάσεις και τους μηχανισμούς που θ' αυξήσουν την ευθύνη των δημοσίων υπαλλήλων σε όλες τις χώρες της Ε.Ε και σε ορισμένες γειτονικές χώρες.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Το Τμήμα Κοινωνιολογίας στο Cambridge κατέχει διακεκριμένο προφίλ ως κέντρο αριστείας για εξέχουσες εργασίες στην κοινωνική θεωρία και εμπειρική κοινωνιολογική έρευνα. Η κοινωνιολογία στο Cambridge ασκείται επίσης και διδάσκεται σε ένα διεπιστημονικό πλαίσιο, με ιδιαίτερα ισχυρούς δεσμούς με την πολιτική επιστήμη, την ψυχολογία, την ανθρωπολογία, την οικονομία και την ιστορία.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

Το Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) είναι το γερμανικό παράρτημα του διεθνούς Open Knowledge Foundation Network (OKFN). Είναι ένας ανεξάρτητος μη κερδοσκοπικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 2011 και είναι αφιερωμένος στην προώθηση ανοιχτών δεδομένων και ανοιχτού περιεχομένου σε όλες τις μορφές τους - συμπεριλαμβανομένης της πληροφόρησης του κοινού, της έρευνας με δημόσια χρηματοδότηση και του πολιτιστικού περιεχομένου κοινής χρήσης. Είναι διεθνώς επικεφαλής στον τομέα του κι έχει μεγάλη εμπειρία στη δημιουργία εργαλείων και κοινότητας γύρω από ανοιχτό υλικό. Το OKF DE είναι μια δεξαμενή σκέψης και πράξης (Think-and-Do tank) που συνδυάζει νομική εμπειρογνωμοσύνη και τεχνική τεχνογνωσία για να συμβουλεύει τις κυβερνητικές αρχές κι άλλους οργανισμούς ως προς τη δημοσίευση ανοικτών δεδομένων και για να βοηθά δυνητικούς περαιτέρω χρήστες να ασχοληθούν με ανοιχτά δεδομένα για τη δημιουργία καινοτόμων νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Το OKF DE εργάζεται πάνω σε τεχνολογίες που επιτρέπουν μεγαλύτερη διαφάνεια στη δημόσια ζωή και νέους χώρους εμπλοκής των πολιτών.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

Η ίδρυση του Ινστιτούτου Κυβερνητικής Διαφάνειας το 2015 υποκινήθηκε από τις αυξανόμενες ανάγκες και ευκαιρίες για ανεξάρτητη έρευνα και προάσπιση της διαφάνειας και της ποιότητας της διακυβέρνησης χωρίς διαφθορά στην Ευρώπη και πέραν αυτής. Το Ινστιτούτο είναι ένα αμερόληπτο επιστημονικό επιτελείο ανεξάρτητο από κυβερνήσεις, πολιτικές παρατάξεις ή ομάδες ειδικών συμφερόντων. Στόχος του Ινστιτούτου είναι η συστηματική διερεύνηση των αιτιών, των χαρακτηριστικών και των συνεπειών της χαμηλής ποιότητας της διακυβέρνησης μέσω μιας διεπιστημονικής προσέγγισης που βασίζεται στην πολιτική επιστήμη, την οικονομία, το δίκαιο και την επιστήμη των δεδομένων. Το Ινστιτούτο στοχεύει να βοηθήσει τους πολίτες να καθιστούν τις κυβερνήσεις υπόλογες μέσω της δημοσίευσης μεγάλου συνόλου στοιχείων και τεκμηριωμένης ανάλυσης.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

Η Σχολή Διακυβέρνησης Hertie προετοιμάζει εξαίρετους φοιτητές για ηγετικές θέσεις σε κυβερνήσεις, επιχειρήσεις και την κοινωνία των πολιτών. Η Σχολή προσφέρει επίσης σε έμπειρους επαγγελματίες την ευκαιρία να εμβαθύνουν τις δεξιότητές τους στον τομέα της δημόσιας διοίκησης. Πρόκειται για μια φημισμένη διεθνή σχολή με εξειδίκευση στα οικονομικά, τις επιχειρήσεις, το δίκαιο, την πολιτική και την κοινωνική επιστήμη, η οποία υιοθετεί μια προσέγγιση διεπιστημονική και προσανατολισμένη στην πολιτική σε ό,τι αφορά τη διδακτική και ερευνητική ατζέντα της Σχολής.

Hertie School of Governance

Datlab

Η Datlab είναι μια τσεχική εταιρεία πληροφορικής που ειδικεύεται στη συγκέντρωση κι επεξεργασία δεδομένων. Από το 2015 επεξεργάζεται τακτικά δεδομένα από 30 διαφορετικές ιστοσελίδες και συστήματα. Συνεργάζεται στενά με τον τομέα των ΜΚΟ και διαχειρίζεται μερικές σημαντικές υπηρεσίες opendata, όπως vsechnyzakazky.cz (βάση δεδομένων για τις δημόσιες προμήθειες), politickefinance.cz (παρακολούθηση χρηματοδότησης πολιτικών κομμάτων).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Το Transcrime είναι το Κοινό Κέντρο Ερευνών για το Διεθνικό Έγκλημα του Πανεπιστημίου Cattolica del Sacro Cuore του Μιλάνου και του Πανεπιστημίου του Trento. Αναλύει στρατηγικές για την πρόληψη και την καταπολέμηση του εγκλήματος υιοθετώντας μια ολοκληρωμένη προσέγγιση (εγκληματολογία, δίκαιο, στατιστική, οικονομία, έλεγχος από ορκωτούς λογιστές). Ειδικότερα, το Transcrime αναλύει φαινόμενα εγκληματικότητας στον τομέα του οργανωμένου εγκλήματος, του οικονομικού εγκλήματος, της νομιμοποίησης εσόδων από παράνομες δραστηριότητες και της διαφθοράς.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime