Om Opentender

Cirka 15 % af EU's BNP bruges hvert år på indkøb af varer og services. Estimater indikerer, at korruption har øget omkostningerne med 20 - 25 %. Det er foruroligende, da det kan kompromittere realiseringen af offentlige målsætninger, såsom bygning af sikre motorveje og skoler af høj kvalitet samt levering af medicin til tiden.

Hvis alle interesserede parter bliver tilbudt gratis omfattende offentlig indkøbsinformation i et lettilgængeligt format kan det skabe større gennemsigtighed, reducere transaktionsomkostningerne og lette regeringens ansvar. Opentender er en central, offentlig og åben indkøbsplatform, som ønsker at bidrage i arbejdet for at skabe værdi for pengene i offentlige indkøb og at øge integriteten i hele den offentlige sektor.

Hvem er Opentender?

Digiwhist

DIGIWHIST er et projekt, som er finansieret af EU's program "Horizon 2020". Projektet er et samarbejde mellem seks europæiske forskningsinstitutioner. De stræber efter at ruste samfundet til at nedkæmpe korruption. I samme ombæring skal arbejdet øge tilliden til regeringer og forbedre effektiviteten af offentlige udgifter på tværs af Europa. Det skal gøres gennem systematisk indsamling, strukturering, analyse og formidling af information om offentlig indkøb og mekanismer, som øger ansvaret for offentlige embedsmænd i alle EU-lande og nogle nabolande.

Digiwhist

University of Cambridge, Department of Sociology

Sociologisk Institut ved Cambridge er profileret som eksperter i eminent arbejde inden for socialteori og empirisk sociologisk forskning. Ved Cambridge praktiseres og læres sociologi i en tværfaglig kontekst. Der er særligt fokus på politik, psykologi, antropologi, økonomi og historie.

University of Cambridge, Department of Sociology

Open Knowledge Foundation Germany

The Open Knowledge Foundation Deutschland (OKF DE) er den tyske del af den internationale organisation Open Knowledge Foundation Network (OKFN). Det er en uafhængig nonprofit-organisation, som blev grundlagt i 2011. Organisationen vil fremme åben data og åbent indhold i enhver form, inklusive offentlig information, offentligt finansieret forskning og offentligtorienteret kulturelt indhold. Organisationen er førende inden for sit felt internationalt set og har solid erfaring med at bruge åbent materiale til at opbygge værktøjer og samfund. OKF DE er en tænk-og-udfør-tænketank, som kombinerer juridisk ekspertise med teknisk knowhow. De rådgiver myndigheder og andre organisationer om offentliggørelse af åbne data. De hjælper ligeledes gengangere med at bruge åben data til at skabe nye innovative produkter, som kan skabe større gennemsigtighed i det offentlige og plads til borgernes engagement.

Open Knowledge Foundation Germany

Government Transparency Institute

The Government Transparency Institute blev grundlagt i 2015 som udtryk for et voksende behov for selvstændig forskning i diverse regeringers gennemsigtighed, korruption og kvalitet i og uden for Europa. Instituttet er en ikke-partisk tænketank, som er uafhængig af regeringer, politiske partier og andre særlige interessegrupper. Instituttet vil systematisk undersøge årsager, karakteristika og konsekvenser af lav kvalitet i regeringer. Instituttet har en tværfaglig tilgang, som trækker på statsvidenskab, økonomi, jura og datalogi. Instituttets formål er at hjælpe borgerne med at holde regeringerne ansvarlige gennem offentliggørelse af store datasæt og robuste analyser.

Government Transparency Institute

Hertie School of Governance

The Hertie School of Governance klæder ekstraordinære studerende på til lederstillinger i regeringen, erhvervslivet og civilsamfundet. Skolen giver også erfarne fagfolk mulighed for at viderudvikle deres færdigheder inden for offentlig forvaltning. Det er med andre ord et anerkendt internationalt fakultet med ekspertise inden for økonomi, erhvervsliv, jura, politik og samfundsvidenskab. De har en tværfaglig og politikorienteret tilgang til skolens undervisnings- og forskningsagenda.

Hertie School of Governance

Datlab

Datlab er en tjekkisk IT-virksomhed, som er specialiseret i data-udtrækning og forarbejdningsarbejde. Siden 2015 har de jævnligt behandlet data fra 30 forskellige hjemmesider og systemer. Virksomheden har et tæt samarbejde med NGO-sektoren og kører et par store opendata-services vsechnyzakazky.cz (indkøbsdatabase), politickefinance.cz (finansieringsovervågning af politiske partier).

Datlab

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime

Transcrime er det fælles forskningscenter for Transnational Kriminalitet for de to universiteter Università Cattolica del Sacro Cuore i Milano og University of Trento. Centeret analyserer strategier til forebyggelse og bekæmpelse af kriminalitet med en tværfaglig tilgang (kriminologi, jura, statistik, økonomi, retsmedicinsk regnskab). Transcrime analyserer kriminalitetsfænomener inden for organiseret kriminalitet, økonomisk kriminalitet, hvidvaskning af penge og korruption.

Università Cattolica del Sacro Cuore, Transcrime