Visualization

Click to Select

Tenders: 77,517

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Trammide välispesuseadme ostmine koos paigaldamisega
Biokütuste labori sisustamine
€ 63,488
Hüdrogeoloogilise ja limnoloogilise uuringu läbiviimine koos loodusdirektiivi järvedele lubatava veetaseme kõikumise vahemiku määramisega Kurtna maastikukaitsealal
€ 111,815
Katete ehitamine, teede- remont ning hooldus llluka vallas
€ 60,512.68
Tarbesõiduki soetamine kasutusrendi tingimustel
€ 10,670.8
Narva linna kodumajapidamistes tekkinud ohtlike jäätmete kogusmipunktide haldamine ja ohtlike jäätmete käitlemine
€ 13,125.48
Riigimaantee 25182 Vastseliina-Meremäe-Kliima km 10,964-21,615 külmakerkelise kergkatte remont
€ 248,919
Nõo valla teede ja tänavate pindamine
€ 37,259.25
Laste mänguväljaku rajamine
€ 36,515
Teenuste kontsessiooni andmine korraldatud jäätmeveoks Valga maakonnas
€ 2.5 Million

Page: 1 of 7,752 - Entries: 77,517

Entries per Page