Visualization

Click to Select

Tenders: 74,952

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Bid Price
Räpina Aianduskooli õppehoone projekteerimistööd
Bid 1
€ 36,750
Bid 2
€ 36,750
Kütuseelemendi testsüsteemi ostmine
Bid 1
€ 44,218
Bid 2
€ 44,218
Tänavavalgustuse rekonstrueerimise programm. Ehitustööde omanikujärelevalve/inseneri teenus
Riigihange Rakvere Kungla Lasteaia, Rakvere Triinu Lasteaia, Rakvere Põhikooli ja Rakvere Linna Algkooli ning selle baasil moodustatava Rakvere Rohuaia Lasteaia toitlustamisteenuse osutaja(te) leidmiseks
Natural gas volume metering devices for Elering Gaas AS II
Elektrilevi OÜ alajaama nr 5858 keskpinge ja madalpinge jaotusseadmete ost (L71607)
Toitlustusteenuse osutamine Tallinna Virmalise Lasteaiale
Riigi infosüsteemi valdkonna üld- ja kasutajakoolitused
Bid 1
€ 97,982.82
Bid 2
€ 97,982.82
TETRA terminalide tarkvara ja konfiguratsiooni haldusvahendi soetus
Bid 1
€ 17,120
Bid 2
€ 17,120
Kütuste ostmine

Page: 1 of 7,496 - Entries: 74,952

Entries per Page