Integrity Indicators

2009
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017
2018
2009 - 2018

Composite Score

Adjust Weights

Average Score of Integrity Indicators
71.92
Single bidder contract Single biddercontract Call for tenders publication Call for tenderspublication Procedure type Procedure type Length of advertisement period Length ofadvertisement period Length of decision period Length of decisionperiod New company New company Tax haven Tax haven
Average Score of Integrity Indicators over Time
Average Score 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Year 0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80
Average Score of Integrity Indicators per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 90 90 Average Score [34 other sectors with less than 91.17] Electrical machinery, apparatus, equipment and consumables; lighting Sewage, refuse, cleaning and environmental services Security, fire-fighting, police and defence equipment Real estate services Clothing, footwear, luggage articles and accessories Furniture (incl. office furniture), furnishings, domestic appliances (excl. lighting) and cleaning products Office and computing machinery, equipment and supplies except furniture and software packages Food, beverages, tobacco and related products Construction work Mining, basic metals and related products
0
10
20
30
40
50
60
70
80
90
100
Integrity Indicators in Score Range over Time
Average % of Tenders 2009 2009 2010 2010 2011 2011 2012 2012 2013 2013 2014 2014 2015 2015 2016 2016 2017 2017 2018 2018 Year 0 0 2 2 4 4 6 6 8 8 10 10 12 12 14 14 16 16 18 18 20 20
Integrity Indicators in Score Range per Sector
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 Average % of Tenders [29 other sectors with less than 13.19%] Business services: law, marketing, consulting, recruitment, printing and security Software package and information systems Machinery for mining, quarrying, construction equipment Public utilities Hotel, restaurant and retail trade services Education and training services Postal and telecommunications services Recreational, cultural and sporting services Health and social work services Administration, defence and social security services

Main Suppliers in Score Range
0 0 10 10 20 20 30 30 40 40 50 50 60 60 70 70 80 80 Nr. of Tenders AS Eesti Telekom OSAÜHING HANSA MEDICAL Nortal AS RentEst OÜ Osaühing ALPHAGIS Oracle East Central Europe Limited Eesti filiaal Eesti Lairiba Arenduse Sihtasutus Aktsiaselts Datel Olympus Estonia OÜ Quantum Eesti AS
Main Buyers in Score Range
0 0 50 50 100 100 150 150 200 200 250 250 300 300 350 350 400 400 450 450 500 500 550 550 600 600 650 650 Nr. of Tenders Maa-amet Politsei- ja Piirivalveamet Maanteeamet Kaitsevägi sihtasutus Põhja-Eesti Regionaalhaigla sihtasutus Tartu Ülikooli Kliinikum Tallinna Tehnikaülikool Riigi Kinnisvara Aktsiaselts Tartu Ülikool Eesti Haigekassa

Tenders: 8,936

Columns

Click to Select

Tender Link Title Buyer Supplier Integrity Indicator
Põlva valla kruusateede kapitaalremont 2012. aastal
Integrity Indicator
Haapsalus Iloni Imedemaa I korruse galerii renoveerimistööd
Integrity Indicator
Süsteem putukate lõhnaorienteerumise uuringuteks
Integrity Indicator
Riigihanke "Folgikoja katuse ja vahelagede renoveerimine" töövõtulepingu täitmiseks vajalikud täiendavad ehitustööd
Integrity Indicator
Elektrilevi OÜ Aasta Tegijate auhinnad
Integrity Indicator
Puugivaktsiin
Integrity Indicator
Hundipea sadama kaide nr 8 ja 9 ning lainemurdja projekti korrigeerimine
Integrity Indicator
Põlva Kultuuri- ja Huvikeskuse lava valgustusseadmete ostmine
Integrity Indicator
Haiglavoodite remonditeenus ja varuosad
Integrity Indicator
Linnadevaheliste magistraalkanalite tellimine
Integrity Indicator

Page: 1 of 894 - Entries: 8,936

Entries per Page