Ladda ner

On this page you find all the tender data of this portal. Data description.

Other countries

Country
Anbud
CSV
JSON
 
NDJSON

Data description

Filerna är komprimerade med GZip, som bör stödjas av din ZIP-applikation.

* På grund av antalet poster och att många JSON parser inte stödjer filstorleken, har DIGIWHIST JSON anbudsdata även sparats som Newline Delimited JSON.

Strukturen av poster sammanfattas i en JSON schemafil.