Ladda ner

På den här sidan hittar du alla anbudsdata för den här portalen.

Befintlig portal: Alla data

Anbud: 8641023
Digiwhist JSON

Storlek: 8.4 GB

Digiwhist NDJSON

Storlek: 8.4 GB

Digiwhist CSV

Storlek: 2.2 GB

OCDS

Land Ändrad Storlek JSON
Armenien 2018-10-046 3.6 kB
Belgien 2018-10-046 31.2 MB
Bulgarien 2018-10-048 57.4 MB
Cypern 2018-10-041 2.4 MB
Danmark 2018-10-045 19.6 MB
Estland 2018-10-049 44.8 MB
Finland 2018-10-047 20.0 MB
Frankrike 2018-10-049 962.5 MB
Georgien 2018-10-049 142.3 MB
Grekland 2018-10-041 21.1 MB
Irland 2018-10-044 39.8 MB
Island 2018-10-045 448.8 kB
Italien 2018-10-041 58.4 MB
Kroatien 2018-10-042 35.7 MB
Lettland 2018-10-047 52.9 MB
Litauen 2018-10-040 21.5 MB
Luxemburg 2018-10-049 3.0 MB
Malta 2018-10-040 1.4 MB
Nederländerna 2018-10-046 46.4 MB
Norge 2018-10-048 72.4 MB
Österrike 2018-10-047 12.3 MB
Polen 2018-10-049 351.4 MB
Portugal 2018-10-043 313.1 MB
Rumänien 2018-10-041 99.0 MB
Schweiz 2018-10-046 41.4 MB
Serbien 2018-10-041 80.7 kB
Slovakien 2018-10-048 54.0 MB
Slovenien 2018-10-043 42.9 MB
Spanien 2018-10-047 108.8 MB
Storbritannien 2018-10-049 168.9 MB
Sverige 2018-10-049 31.1 MB
Tjeckien 2018-10-048 150.9 MB
Tyskland 2018-10-042 160.5 MB
Ungern 2018-10-042 86.1 MB
Land Anbud Ändrad Storlek JSON NDJSON Storlek CSV
Alla data 8641023 2018-10-025 8.4 GB 2.2 GB
Belgien 54313 2018-10-025 63.6 MB 13.4 MB
Bulgarien 113982 2018-10-025 169.3 MB 29.1 MB
Cypern 4720 2018-10-025 5.1 MB 1.4 MB
Danmark 27718 2018-10-025 37.2 MB 7.6 MB
Estland 74952 2018-10-025 86.1 MB 17.8 MB
EU-institutionerna 15310 2018-10-025 18.4 MB 4.1 MB
Finland 32590 2018-10-025 33.8 MB 8.8 MB
Frankrike 2099454 2018-10-025 1.3 GB 470.0 MB
Georgien 298374 2018-10-025 225.2 MB 61.1 MB
Grekland 28255 2018-10-025 54.5 MB 10.2 MB
Irland 94477 2018-10-025 47.4 MB 13.4 MB
Island 1168 2018-10-025 631.5 kB 210.1 kB
Italien 91796 2018-10-025 118.4 MB 33.9 MB
Kroatien 190766 2018-10-025 115.4 MB 19.0 MB
Lettland 100244 2018-10-025 63.9 MB 28.1 MB
Litauen 115562 2018-10-025 42.3 MB 10.1 MB
Luxemburg 3584 2018-10-025 2.8 MB 811.6 kB
Malta 4119 2018-10-025 1.9 MB 714.6 kB
Nederländerna 77866 2018-10-025 68.3 MB 17.0 MB
Norge 215768 2018-10-025 131.3 MB 32.2 MB
Österrike 27209 2018-10-025 19.8 MB 6.5 MB
Polen 1773251 2018-10-025 2.9 GB 632.3 MB
Portugal 853100 2018-10-025 355.3 MB 166.5 MB
Rumänien 104767 2018-10-025 127.3 MB 28.6 MB
Schweiz 84045 2018-10-025 61.3 MB 17.2 MB
Slovakien 73024 2018-10-025 88.7 MB 13.9 MB
Slovenien 181738 2018-10-025 99.9 MB 28.3 MB
Spanien 153896 2018-10-025 131.1 MB 46.0 MB
Storbritannien 258708 2018-10-025 224.9 MB 61.2 MB
Sverige 67659 2018-10-025 42.9 MB 14.5 MB
Tjeckien 194964 2018-10-025 164.2 MB 43.2 MB
Tyskland 225343 2018-10-025 314.4 MB 72.3 MB
Ungern 144858 2018-10-025 157.8 MB 38.1 MB

Filerna är komprimerade med GZip, som bör stödjas av din ZIP-applikation.

* På grund av antalet poster och att många JSON parser inte stödjer filstorleken, har DIGIWHIST JSON anbudsdata även sparats som Newline Delimited JSON.

Strukturen av poster sammanfattas i en JSON schemafil.