Ladda ner

På den här sidan hittar du alla anbudsdata för den här portalen.

Befintlig portal: Alla data

Anbud: 12102412
Digiwhist JSON

Storlek: 10.5 GB

Digiwhist NDJSON

Storlek: 10.5 GB

Digiwhist CSV

Storlek: 2.8 GB

OCDS

Land Ändrad Storlek JSON
Armenien 2019-07-290 5.0 kB
Belgien 2019-07-290 40.3 MB
Bulgarien 2019-08-070 141.5 MB
Cypern 2019-07-290 3.0 MB
Danmark 2019-07-290 24.0 MB
Estland 2019-07-290 43.1 MB
Finland 2019-07-290 26.5 MB
Frankrike 2019-07-290 1005.0 MB
Georgien 2019-07-290 111.6 MB
Grekland 2019-07-290 29.5 MB
Irland 2019-07-290 42.1 MB
Island 2019-07-290 634.1 kB
Italien 2019-07-290 81.9 MB
Kroatien 2019-07-290 38.5 MB
Lettland 2019-07-290 57.7 MB
Litauen 2019-07-290 20.7 MB
Luxemburg 2019-07-290 3.9 MB
Malta 2019-07-290 1.5 MB
Nederländerna 2019-07-290 53.0 MB
Norge 2019-07-290 77.4 MB
Österrike 2019-07-290 16.9 MB
Polen 2019-07-300 2.4 GB
Portugal 2019-07-290 304.9 MB
Rumänien 2019-07-290 560.0 MB
Schweiz 2019-07-290 45.9 MB
Serbien 2019-07-290 94.3 kB
Slovakien 2019-07-290 34.3 MB
Slovenien 2019-07-290 60.7 MB
Spanien 2019-08-070 177.8 MB
Storbritannien 2019-07-290 219.3 MB
Sverige 2019-07-290 39.7 MB
Tjeckien 2019-07-290 161.3 MB
Tyskland 2019-07-290 216.4 MB
Ungern 2019-07-290 105.8 MB
Land Anbud Ändrad Storlek JSON NDJSON Storlek CSV
Alla data 12102412 2019-09-249 10.5 GB 2.8 GB
Belgien 86316 2019-09-249 90.0 MB 19.6 MB
Bulgarien 141932 2019-09-249 267.3 MB 55.8 MB
Cypern 7584 2019-09-249 7.3 MB 2.1 MB
Danmark 41136 2019-09-249 50.0 MB 10.9 MB
Estland 79186 2019-09-249 93.2 MB 18.5 MB
EU-institutionerna 17502 2019-09-249 22.6 MB 4.8 MB
Finland 51949 2019-09-249 49.9 MB 13.7 MB
Frankrike 2503164 2019-09-249 1.6 GB 522.2 MB
Georgien 292317 2019-09-249 227.2 MB 54.9 MB
Grekland 52790 2019-09-249 78.3 MB 16.4 MB
Irland 107698 2019-09-249 58.4 MB 15.0 MB
Island 2172 2019-09-249 1.1 MB 350.6 kB
Italien 169993 2019-09-249 180.9 MB 53.5 MB
Kroatien 211292 2019-09-249 138.0 MB 22.8 MB
Lettland 117753 2019-09-249 83.0 MB 33.7 MB
Litauen 122567 2019-09-249 50.2 MB 11.9 MB
Luxemburg 6663 2019-09-249 4.6 MB 1.3 MB
Malta 5350 2019-09-249 2.7 MB 871.4 kB
Nederländerna 109730 2019-09-249 91.6 MB 23.2 MB
Norge 242031 2019-09-249 157.9 MB 35.9 MB
Österrike 49996 2019-09-249 33.1 MB 10.3 MB
Polen 2306633 2019-09-249 3.7 GB 762.0 MB
Portugal 968106 2019-09-249 443.9 MB 181.7 MB
Rumänien 2505453 2019-09-249 936.8 MB 439.2 MB
Schweiz 102169 2019-09-249 78.9 MB 20.0 MB
Slovakien 68595 2019-09-249 105.2 MB 15.2 MB
Slovenien 114201 2019-09-249 93.9 MB 27.6 MB
Spanien 324856 2019-09-249 253.1 MB 85.7 MB
Storbritannien 385079 2019-09-249 319.4 MB 87.2 MB
Sverige 101147 2019-09-249 67.0 MB 21.9 MB
Tjeckien 228898 2019-09-249 205.8 MB 50.9 MB
Tyskland 394890 2019-09-249 475.9 MB 109.6 MB
Ungern 171908 2019-09-249 203.7 MB 46.0 MB

Filerna är komprimerade med GZip, som bör stödjas av din ZIP-applikation.

* På grund av antalet poster och att många JSON parser inte stödjer filstorleken, har DIGIWHIST JSON anbudsdata även sparats som Newline Delimited JSON.

Strukturen av poster sammanfattas i en JSON schemafil.