Ladda ner

På den här sidan hittar du alla anbudsdata för den här portalen.

Befintlig portal: Alla data

Anbud: 11809304
Digiwhist JSON

Storlek: 9.7 GB

Digiwhist NDJSON

Storlek: 9.7 GB

Digiwhist CSV

Storlek: 2.8 GB

OCDS

Land Ändrad Storlek JSON
Armenien 2019-03-198 3.6 kB
Belgien 2019-03-198 31.2 MB
Bulgarien 2019-03-198 57.4 MB
Cypern 2019-03-198 2.4 MB
Danmark 2019-03-198 19.6 MB
Estland 2019-03-198 44.8 MB
Finland 2019-03-198 20.0 MB
Frankrike 2019-03-198 962.5 MB
Georgien 2019-03-198 142.3 MB
Grekland 2019-03-198 21.1 MB
Irland 2019-03-198 39.8 MB
Island 2019-03-198 448.8 kB
Italien 2019-03-198 58.4 MB
Kroatien 2019-03-198 35.7 MB
Lettland 2019-03-198 52.9 MB
Litauen 2019-03-198 21.5 MB
Luxemburg 2019-03-198 3.0 MB
Malta 2019-03-198 1.4 MB
Nederländerna 2019-03-198 46.4 MB
Norge 2019-03-198 72.4 MB
Österrike 2019-03-198 12.3 MB
Polen 2019-03-198 351.4 MB
Portugal 2019-03-198 313.1 MB
Rumänien 2019-03-198 99.0 MB
Schweiz 2019-03-198 41.4 MB
Serbien 2019-03-198 80.7 kB
Slovakien 2019-03-198 54.0 MB
Slovenien 2019-03-198 42.9 MB
Spanien 2019-03-198 108.8 MB
Storbritannien 2019-03-198 168.9 MB
Sverige 2019-03-198 31.1 MB
Tjeckien 2019-03-198 150.9 MB
Tyskland 2019-03-198 160.5 MB
Ungern 2019-03-198 86.1 MB
Land Anbud Ändrad Storlek JSON NDJSON Storlek CSV
Alla data 11809304 2019-03-198 9.7 GB 2.8 GB
Belgien 84297 2019-03-198 82.1 MB 19.0 MB
Bulgarien 136583 2019-03-198 201.0 MB 35.8 MB
Cypern 7537 2019-03-198 6.7 MB 2.0 MB
Danmark 40265 2019-03-198 46.3 MB 10.7 MB
Estland 79005 2019-03-198 88.8 MB 18.5 MB
EU-institutionerna 17109 2019-03-198 21.1 MB 4.8 MB
Finland 50472 2019-03-198 45.1 MB 13.2 MB
Frankrike 2433001 2019-03-198 1.5 GB 544.5 MB
Georgien 313125 2019-03-198 239.3 MB 61.9 MB
Grekland 51850 2019-03-198 72.3 MB 15.9 MB
Irland 105344 2019-03-198 51.5 MB 14.8 MB
Island 2088 2019-03-198 973.6 kB 338.8 kB
Italien 165701 2019-03-198 165.4 MB 51.9 MB
Kroatien 200058 2019-03-198 117.8 MB 20.6 MB
Lettland 110885 2019-03-198 72.6 MB 31.7 MB
Litauen 122296 2019-03-198 44.3 MB 12.0 MB
Luxemburg 6409 2019-03-198 4.1 MB 1.3 MB
Malta 5312 2019-03-198 2.4 MB 862.2 kB
Nederländerna 76510 2019-03-198 61.9 MB 16.3 MB
Norge 235978 2019-03-198 139.8 MB 34.9 MB
Österrike 48921 2019-03-198 30.1 MB 10.3 MB
Polen 2300168 2019-03-198 3.5 GB 756.8 MB
Portugal 891053 2019-03-198 375.6 MB 173.8 MB
Rumänien 2503029 2019-03-198 869.3 MB 437.1 MB
Schweiz 95160 2019-03-198 68.5 MB 18.9 MB
Slovakien 80710 2019-03-198 94.8 MB 15.2 MB
Slovenien 114381 2019-03-198 70.3 MB 20.8 MB
Spanien 284815 2019-03-198 219.2 MB 77.4 MB
Storbritannien 373124 2019-03-198 292.8 MB 86.1 MB
Sverige 97667 2019-03-198 59.5 MB 21.1 MB
Tjeckien 220798 2019-03-198 182.9 MB 48.4 MB
Tyskland 381418 2019-03-198 433.2 MB 108.7 MB
Ungern 163379 2019-03-198 186.1 MB 44.9 MB

Filerna är komprimerade med GZip, som bör stödjas av din ZIP-applikation.

* På grund av antalet poster och att många JSON parser inte stödjer filstorleken, har DIGIWHIST JSON anbudsdata även sparats som Newline Delimited JSON.

Strukturen av poster sammanfattas i en JSON schemafil.