Ladda ner

På den här sidan hittar du alla anbudsdata för den här portalen.

Befintlig portal: Alla data

Anbud: 12112413
Digiwhist JSON

Storlek: 10.6 GB

Digiwhist NDJSON

Storlek: 10.6 GB

Digiwhist CSV

Storlek: 2.8 GB

OCDS

Land Ändrad Storlek JSON
Armenien 2019-07-290 5.0 kB
Belgien 2019-07-290 40.3 MB
Bulgarien 2019-08-070 141.5 MB
Cypern 2019-07-290 3.0 MB
Danmark 2019-07-290 24.0 MB
Estland 2019-07-290 43.1 MB
Finland 2019-07-290 26.5 MB
Frankrike 2019-07-290 1005.0 MB
Georgien 2019-07-290 111.6 MB
Grekland 2019-07-290 29.5 MB
Irland 2019-07-290 42.1 MB
Island 2019-07-290 634.1 kB
Italien 2019-07-290 81.9 MB
Kroatien 2019-07-290 38.5 MB
Lettland 2019-07-290 57.7 MB
Litauen 2019-07-290 20.7 MB
Luxemburg 2019-07-290 3.9 MB
Malta 2019-07-290 1.5 MB
Nederländerna 2019-07-290 53.0 MB
Norge 2019-07-290 77.4 MB
Österrike 2019-07-290 16.9 MB
Polen 2019-07-300 2.4 GB
Portugal 2019-07-290 304.9 MB
Rumänien 2019-07-290 560.0 MB
Schweiz 2019-07-290 45.9 MB
Serbien 2019-07-290 94.3 kB
Slovakien 2019-07-290 34.3 MB
Slovenien 2019-07-290 60.7 MB
Spanien 2019-08-070 177.8 MB
Storbritannien 2019-07-290 219.3 MB
Sverige 2019-07-290 39.7 MB
Tjeckien 2019-07-290 161.3 MB
Tyskland 2019-07-290 216.4 MB
Ungern 2019-07-290 105.8 MB
Land Anbud Ändrad Storlek JSON NDJSON Storlek CSV
Alla data 12112413 2019-12-105 10.6 GB 2.8 GB
Belgien 86316 2019-12-105 91.0 MB 19.7 MB
Bulgarien 141932 2019-12-105 268.4 MB 56.0 MB
Cypern 7584 2019-12-105 7.3 MB 2.1 MB
Danmark 41136 2019-12-105 50.9 MB 11.0 MB
Estland 79186 2019-12-105 95.3 MB 18.6 MB
EU-institutionerna 17502 2019-12-105 22.8 MB 4.9 MB
Finland 51949 2019-12-105 50.6 MB 13.8 MB
Frankrike 2503164 2019-12-105 1.6 GB 524.7 MB
Georgien 292317 2019-12-105 229.0 MB 55.3 MB
Grekland 52790 2019-12-105 78.6 MB 16.4 MB
Irland 107698 2019-12-105 58.9 MB 15.1 MB
Island 2172 2019-12-105 1.1 MB 351.5 kB
Italien 169993 2019-12-105 182.9 MB 53.7 MB
Kroatien 211292 2019-12-105 140.0 MB 22.9 MB
Lettland 117756 2019-12-105 87.4 MB 33.9 MB
Litauen 122567 2019-12-105 51.6 MB 12.0 MB
Luxemburg 6663 2019-12-105 4.7 MB 1.3 MB
Malta 5350 2019-12-105 2.7 MB 873.3 kB
Nederländerna 109730 2019-12-105 93.3 MB 23.4 MB
Norge 242031 2019-12-105 159.2 MB 36.0 MB
Österrike 49996 2019-12-105 33.7 MB 10.4 MB
Polen 2306633 2019-12-105 3.7 GB 768.8 MB
Portugal 968106 2019-12-105 445.1 MB 181.8 MB
Rumänien 2510646 2019-12-105 943.7 MB 440.3 MB
Schweiz 102169 2019-12-105 80.0 MB 20.2 MB
Slovakien 68595 2019-12-105 108.2 MB 15.5 MB
Slovenien 114201 2019-12-105 95.3 MB 27.8 MB
Spanien 329661 2019-12-105 260.3 MB 87.5 MB
Storbritannien 385079 2019-12-105 323.2 MB 87.6 MB
Sverige 101147 2019-12-105 68.2 MB 22.0 MB
Tjeckien 228898 2019-12-105 213.2 MB 51.4 MB
Tyskland 394890 2019-12-105 482.3 MB 110.1 MB
Ungern 171908 2019-12-105 205.2 MB 46.2 MB

Filerna är komprimerade med GZip, som bör stödjas av din ZIP-applikation.

* På grund av antalet poster och att många JSON parser inte stödjer filstorleken, har DIGIWHIST JSON anbudsdata även sparats som Newline Delimited JSON.

Strukturen av poster sammanfattas i en JSON schemafil.