Prenos podatkov

On this page you find all the tender data of this portal. Data description.

Other countries

Country
Naročila
CSV
JSON
 
NDJSON

Data description

Datoteke so stisnjene z Gzip, ki bi jo morala podpirati vaša aplikacija ZIP.

* Zaradi velikega števila zapisov in dejstva, da nekateri razvrščevalniki JSON ne podpirajo datotek velikih velikosti, so podatki o naročilih DIGIWHIST JSON data shranjeni tudi v obliki Newline Delimited JSON.

Struktura vnosov je prikazana v shematski datoteki JSON.